موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : حسابداری محافظه کارانه ، کیفیت سود و بازده سهام
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
حسابداری محافظه کارانه- کیفیت سود و بازده سهام
تعداد صفحه :
37
قیمت :
10000 تومان

حسابداری محافظه کارانه ، کیفیت سود و بازده سهام
در اغلب موارد این طور به نظر می رسد که کاربرد حسابداری محافظه کارانه در فرایند حسابداری ،منجر به کیفیت سود بالاتر می گردد.محافظه کاری در حسابداری ، سود های پایین تری را در بر دارد ولذا در نگاه اول به نظر می رسد اینگونه سودها دارای کیفیت بالاتری می باشند.در این مقاله به صورت تجربی نشان می دهیم که حسابداری محافظه کارانه می تواند کیفیت سود پایین تری را در بر داشته باشد.و نشان داده خواهد شد که بازار سرمایه به طور مناسبی درامدهای یا کیفیت پایین تر را در قیمت گذاری سهام در نظر نمی گیرد.
کیفیت سود اصطلاحی مبهم می باشد و دارای تعابیر و تفاسیر متفاوت می باشد.ما این مفهوم را از دیدگاه تحلیل گری که قصد پیش بینی درامدهای اتی را دارد،بررسی می کنیم.ما این مفهوم را اینگونه تعبیر میکنیم که درامد گزارش شده ،صرف نظر از اقلام غیر مترقبه،در صورتی با کیفیت تلقی می گردد که شاخص مناسبی از درامدهای اتی باشد.بنابراین مفهوم" سود پایدار " که در تجزیه و تحلیل های مالی به ان اشاره شده است مدنظر می باشد.ونیز پیش بینی درامد را به عنوان ورودی در قیمت گذاری حقوق صاحبان سهام تلقی می نماییم.لذا اگر مشخص گردد که سودها در اینده استمرار و دوام ندارند ما بازار را در تفسیر کیفیت سود ناموفق ارزیابی می کنیم .این درک از ناکارامدی بازار که به ان اشاره شده است "وابستگی" به سود گزارش شده می باشد، بنابراین ما بررسی می نماییم که چگونه بازار بدون اطلاع از کیفیت مشکوک سود ها، به دلیل رویه های محافظه کارانه حسابداری ،به سود گزارش شده اتکا می کند.
از نقطه نظر محافظه کاری ، رویه های حسابداری باید خالص ارزش دفتری داراییها را نسبتا پایین منعکس کند. بنابراین روش LIFO برای ارزشیابی موجودیها نسبت به FIFO(اگر قیمت موجودیها افزایش یابد) محافظه کارانه تر است ،هزینه کردن مخارج تحقیق و توسعه (R&D)به جای سرمایه ای کردن وسپس مستهلک کردن انها ،محافظه کارانه است.روشهای استهلاک تسریعی و یا عمر مفید براوردی کوتاه نیز محافظه کارانه هستند،و روشهای یکنواختی که ذخیره قابل ملاحظه برای حسابهای مشکوک الوصول ، برگشت فروش یا تعهدات مربوط به تضمین کالا براورد می نماید ، محافظه کارانه است.
محافظه کاری در حسابداری سوالاتی را در مورد کیفیت ترازنامه مطرح می کند با اینحال روشهایی که برارزش دفتری اقلام ترازنامه اثر بگذارد محاسبه سود را نیز متاثر می نماید.مسائل مرتبط با کیفیت سود همراه با حسابداری محافظه کارانه مطرح می گردند زیرا ، با رشد سرمایه گذاری ها،در واقع سودها کمتر ازآنی که به نظر می رسند می باشند. اما این سود پایین "ذخیره پنهان" ایجاد می کند.ذخیره پنهان می تواند از طریق افزایش سرمایه گذاریها افزایش یابد(کاهش سود).ونیز این ذخیره پنهان با کاهش در سرمایه گذاریها یا کاهش نرخ رشد در سرمایه گذاریها کاهش می یابد (ایجاد سود).چنانچه تغییر در سرمایه گذاریها موقت باشد ،تغییردر سود حاصله از ان نیز موقت است و معرف سودهای بعدی نمی باشد. تحقیقات درباره کیفیت سود گسترده میباشدو عمده انها بر مدیریت سود گزارش شده از طریق دستکاری در اصول حسابداری و نیز براوردهای حسابداری تاکید داشته اند.(healy and wahlen).برای مثال،به منظور متورم نمودن موقتی سود ،ذخیره مالیات معوق داراییها یا حسابهای مشکوک الوصول به طور موقت کم در نظر گرفته می شود. ویا برای کاهش موقتی سودها (و برگشت انها در اینده) هزینه های تجدید ساختار اضافه براورد می گردد.کیفیت سودی که ما در نظر داریم در عوض از فعالیتهای حقیقی مشتق میگرددو روشهای حسابداری و براوردها تغییر داده نشده اند. با توجه به رویه حسابداری محافظه کارانه که به طور یکنواخت اعمال می گردد،سود به طور موقت بوسیله سرمایه گذاری حقیقی متاثر می گردد.دستکاری و مدیریت سود ممکن است مد نظر مدیریت باشد یا نباشد اما، اگر این عمل مد نظر باشد،با اثرات ترکیبی فعالیتهای تجاری یا روشهای حسابداری رخ می دهد.این اثر گمراه کننده است :کاهش سرمایه گذاری، سودهای اتی را که از ان سرمایه گذاریها ناشی می شدند را کاهش می دهد ، امابا حسابداری محافظه کارانه،کاهش سرمایه گذاریها سود دوره جاری را افزایش می دهد و انرا به شاخصی ضعیف از سودهای اتی تبدیل می کند.
ما با دو سوال مواجه هستیم :1 .ایا تغییرات موقت در سودها با حسابداری محافظه کارانه مرتبط است؟2 . ایا با اینکه سودهای موقت نا پایدار هستند بازارسهام انرا انعکاس می دهد؟به نظر می رسد پاسخ سوال اول مثبت باشد اما جواب سوال دوم منفی است.در انجام این تجزیه و تحلیل همچنین شاخص هایی که کیفیت سود را بیان می کنند ، توسعه می دهیم.این شاخص ها فی النفسه کمکی به تحلیل های مالی و تحقیقات می باشند.
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007