پنج شنبه 31 1398
بازدید امروز : 1695 نفر

موضوع : نگرش دانشجویان نسبت به حجاب مطابق با روش تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نگرش دانشجویان نسبت به حجاب مطابق با روش تحقیق
تعداد صفحه :
34
قیمت :
6000 تومان

موضوع تحقیق : نگرش دانشجویان نسبت به حجاب

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
مقدمه :
ضرورت علمی تحقیق :
ضرورت اجتماعی تحقیق :
هدف پژوهش :
بیان مساله :
ادبیات موضوع
نتایجی که از این تحقیق بدست آمده به شرح زیر است :

مقدمه :
با مشاهده کنش های روزمره افراد و گروههای اجتماعی به رغم وجود رفتارهای مشابه و مشترک همیشه شاهد رفتارهای منحصر به فردی نیز هستیم. البته افراد نسبت به پدیده ها ، اشیا و موضوعات و افکار و ابزار علاقه مندی و نسبت به برخی دیگر ابزار تنفر می کنند. کنش ها و رفتارهای مشترک و متفاوت آنها بیانگر نگرش های مشترک و متفاوتی است که افراد واجد آن می باشند گرچه نگرش های افراد را نمی توان همانند رفتارها مشاهده نمود ولی وجود آن را از روی رفتار اشخاص در موقعیت های گوناگون و در درون روابط اجتماعی می توان استنباط کرد از طریق مطالعه نگرشهای گروههای اجتماعی می توان اولاً آگاهی و بینش های این گروهها را نسبت به موضوع مورد سنجش دریافت نمود ثانیاً می توان عقاید نسبتاً ثابت و ریشه دار را از روی عقاید زود گذر باز شناخت و شدت و ضعف گسترده و سو گیری نگرش ها را مورد شناسایی قرار داد ، چرا که اساساً نگرشها راهنمای عمل هستند و فرد بدون داشتن نگرشهای راهنما سر در گم یا پریشان می شود. معانی و دلیل های رفتارهای نوع بشر در نگرشهای وی مندرج است . برای فهم رفتارهای گروههای اجتماعی مطالعه نگرش هایشان ضروری است و بد منظور درک علایق و انگیزه ها و رغبت این گروهها ، باید از مطالعه نگرشها آغاز نمود. بد منظور پیش بینی رفتار نیز مطالعه نگرشهایشان اهمیت به سزایی دارد.
ضرورت علمی تحقیق :
امروز بررسی مسائل اجتماعی و نگرش مردم به آن یکی از برنامه های پر دامنه و اصولی تمام نظام های حکومتی دنیا محسوب می شود چرا که از این طریق می توان به نیازها و خواسته های و تمایلات تمام مردم و مواضع هر یک از اقشار اجتماعی نسبت به برنامه ریزی و سیاست های حکومتی پی برد. بی تردید زنان به عنوان یکی از اقشار مهم اجتماعی و دارای نیازها و خواسته هایی هستند . آنها می دانند که در طول تاریخ بشری و شکل گیری زندگی نوین اجتماعی به خواسته های آنها کمتر توجه شده و بی دلیل تحت تاثیر سیاست ها و برنامه های غیر اصولی مردان بوده اند.
زنان به این امر واقفند که گرچه بایدهای اخلاقی و دینی مناسب برآن استوار است و پوشش نیز یکی از همین اصول اخلاقی تلقی می شود . لیکن به این امر آگاهند که در عین زن بودن انسان هستند و باید با توجه به جایگاه خود در یک جامعه ، پوششی را انتخاب کنند که در عین رعایت ملاحضات اخلاقی مانع حضور آنان در صحنه اجتماع نگردد. به عبارت دیگر باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که زنان چه نگرشی نسبت به حجاب داشتند و این طرز تلقی آنان تحت تاثیر کدام عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است. در این تحقیق سعی خواهد شد که با بهره گیری از روش های علمی پژوهش و نیز با استفاده و درک همه جانبه از نظریه های موجود ، نگرش زنان را نسبت به حجاب مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مساله :
هر جامعه ای بر اساس فرایند زندگی اجتماعی و تعامل با جوامع دیگر فرهنگی را تولید و با آن زندگی می کند. به عبارت دیگر فرهنگ به کل دستاوردهای زندگی اجتماعی گفته می شود. فرهنگ به معنای عام خود شامل دو بخش مادی و غیر مادی است . شکل لباس و پوشش ، جزئی از فرهنگ به شمار می رود و مهمترین عناصر بخش غیر مادی فرهنگ نیز عبارتند از : عقاید ، آگاهی ، نیازها ، ارزشها ،هنجارها و رفتارها.
در هر فرهنگی برخی از عناصر حالت ویژه ای پیدا کرده و به نمادی آشکار برای آن فرهنگ تبدیل می شوند. یکی از این نمادها در جامعه ایران ، هنجار پوشش اسلامی است. برخلاف تصور رایج در جامعه ، شیوه پوشش اسلامی چون شیوه ای رفتاری است، هنجار اجتماعی به شمار می رود و ارزش اجتماعی نخواهد بود.
بیشتر مردم ایران مسلمان هستند و بر اساس آموزه های دینی واجب است حدود خاصی را در پوشش رعایت کنند. آنچه در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی ــــــ شده است ، لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه است که یکی از مسائل مهم اجتماعی به شمار می رود.
از این رو با وجود تاکید تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مبنی بر الزامی بودن پوشش اسلامی ، که تخطی از آن مستوجب حبس از 10 تا 60 روز و یا جریمه نقدی از 50 هزار تا 5000 هزار ريال دانسته. به نوعی شاهد عدم رعایت این هنجار اجتماعی در سطح جامعه بویژه شهرهای بزرگ هستیم بطور که مطالعات نشان می دهد حدود 54 درصد از زنان تهرانی حدود پوشش را رعایت نمی کنند و بر خلاف قانون عمل می کنند. لذا در بدو امر این سوال قابل طرح است که : آیا این عدم رعایت ، صرفاً عمل حرامی است که جنبه شخصی دارد و لذا فاقد آثار سوء اجتماعی است و یا اینکه آسیبی اجتماعی است که در صورت گسترده بودن به عنوان مساله

تحقیقهای مشابه
نگرش دانشجویان نسبت به حجاب مطابق با روش تحقیق
34 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
70 صفحه - 17000 تومان
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 12000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 5000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 5000 تومان
پرسشنامه نگرش جامعه شناختی دانشجویان به سالمندی
2 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
131 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
120 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
6 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
4 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین
15 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 13000 تومان
مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
23 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر نگرش قضات در ارزیابی مسئولیت
8 صفحه - 8000 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سبک¬های تفکر و مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان چینی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک تحلیل APOS از درک دانشجویان در مورد مقوله حدی از یک تابع
12 صفحه - 12000 تومان
حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق
37 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنش خشکی، عاملِ کاهش عملکرد سیلوی ذرت نسبت به کیفیت آن 5
2 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22
14 صفحه - 14000 تومان
مطالعه و بررسی حجاب و پوشش تهیه شده بر اساس روش تحقیق
25 صفحه - 6000 تومان
کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
55 صفحه - 7000 تومان
نظر سنجی درباره ورزش با نمودار و جداول در شهر تهران مطابق با اصول روش تحقیق
36 صفحه - 6000 تومان
بررسی و مطالعه تاثیر تماشای تلویزیون بر کودکان مطابق با روش تحقیق
16 صفحه - 3000 تومان
بررسی رابطه آموزش های ضمن خدمت کارکنان با افزایش کارآیی مطابق با روش تحقیق
43 صفحه - 9000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
بررسی سیگار کشیدن زنان باردار بر سلامت جنین - مطابق با اصول روش تحقیق
21 صفحه - 6000 تومان
پروژه نقش اخلاق در تنظیم و تحکیم خانواده مطابق روش تحقیق
24 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مطابق بودن با اصول درسهایی از مطالعه هزینه¬های توافقات نامرتبط در بانکداری اسپانیا
22 صفحه - 22000 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 20000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
9 صفحه - 2000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 6000 تومان
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 3500 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 10000 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 8000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 7000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 5000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 4000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 19000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
16 صفحه - 16000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 7000 تومان
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
46 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
11 صفحه - 11000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 12000 تومان
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
56 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
9 صفحه - 9000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 3000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 3000 تومان
بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
22 صفحه - 3500 تومان
بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
46 صفحه - 7000 تومان
حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 3000 تومان
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
50 صفحه - 12000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
26 صفحه - 4000 تومان
تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
24 صفحه - 4000 تومان
جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
18 صفحه - 2000 تومان
ضمان قهری روش تحقیق حقوق
35 صفحه - 5000 تومان
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
40 صفحه - 7000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 8000 تومان
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
19 صفحه - 3000 تومان
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
25 صفحه - 4000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
51 صفحه - 8000 تومان
مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
29 صفحه - 5000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 6000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007