موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : حکمرانی خوب و شاخص های آن پلان بندی شده
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
حکمرانی خوب و شاخص های آن پلان بندی شده.docx
تعداد صفحه :
47
قیمت :
36000 تومان

فهرست مطالب
چکیده 4
فصل اول 5
مقدمه 6
تاریخچه 8
گفتار اول .ویژگی‌های اساسی حکمرانی خوب 10
مبحث اول.هشت ویژگی برای حکمرانی خوب 11
گفتار دوم. اجماع واشنگتنی وزمینه های پیدایش وشکل گیری حکمرانی خوب 12
مبحث اول. دولت بزرگ ( توسعه دولت محور ) 1970 12
مبحث دوم. دولت کوچک ( توسعه بازار محور ) 1990 14
گفتار سوم. دولت موافق بازار ( نطریه حکمرانی خوب) 16
فصل دوم 21
گفتار اول.مفهوم حکمرانی مردم سالار 22
مبحث اول. تاثیرات حکمرانی خوب برتوسعه اقتصادی 22
گفتار دوم . بررسی فساد و اثرات آن به عنوان عامل مانع توسعه 27
گفتار سوم . راهکارها وسیاست های اجرایی حکمرانی خوب 29
مبحث اول .سیاست های اجرایی چند گانه برای حکمرانی خوب 30
بند 1- افزایش شفافیت 30
بند2- تثبیت وحفاظت ازآزادی رسانه های جمعی 31
بند 3- افزایش مشارکت عمومی درتصمیم گیری 31
بند 4- کاهش مداخله مقامات دولتی 31
بند 5- کاهش مقررات دست وپاگیر / مقررات زدایی 32
بند 6- اصلاح مؤسسات دولتی 32
بند 7- تقویت ظرفیت اداری واجرایی موسسات دولتی 32
بند 8- تقویت نظارت قوه مقننه برقوه اجرائیه 32
بند 9- اصلاح قوه قضائیه 32
بند 10 - ارائه سازوکارهای بدیل برای حل وفصل اختلافات 32
بند 11- تاسیس نهادهای بازرسی ویژه 32
بند 12- مبارزه بافساد 33
بند 13- تمرکززدایی به خوبی طراحی شده وظایف دولت 34
بند 14- تشویق به تأسیس سازمان های جامعه مدنی 34
گفتار چهارم .شاخص های حکمرانی خوب 34
مبحث اول .دلايل توجه به حکمراني خوب 38
مبحث دوم .کاهش نمره ایران در حکمرانی خوب از 164 به 110 40
نتیجه گیری 44
منابع 46
مقدمه
مفهوم «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» (GOOD GOVERNAMCE) اصولاً در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل ایجاد شده و در سایه حمایت‌های سازمان ملل متحد پرورش یافته است.با این همه رویکرد حقوق بشر، به توسعه مفهومی است که در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه‌ها و اسناد بین‌المللی گوناگون توسعه پیدا کرده است. از نظر واژه‌شناسی، حکمرانی به واژه یونانی (KUBERNAN) به معنای هدایت یا اداره کردن برمی‌گردد که توسط افلاطون در ارتباط با نحوه طراحی نظام حکومتی مورد استفاده قرار گرفته است.تعاریف بسیار متعددی برای اصطلاح حکمرانی ارایه نموده‌اند. در یک تعریف از این اصطلاح آمده؛ حکمرانی یعنی اداره کردن قواعد سیاسی رسمی یا غیررسمی یک بازی. حکمرانی اشاره به آن معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارضات در چهارچوب آن قواعد است.
تمامی تعاریف جهت تعریف حکمرانی بیانگر مفهومی وسیع‌تر از حکومت هستند. کاربرد جدید این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود؛ بلکه شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌شود. از این روی اصطلاح مذکور حکمرانی دولت را در برمی‌گیرد. اما با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می‌رود. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار، ضروری هستند. دولت، محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می‌آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد می‌نماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و اجتماعی گروه‌های فعال برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌نماید. وظیفه حکمرانی خوب نیز همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر برای این سه بخش با یکدیگر است.از همین روی در اعلامیه اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی در سال 1995 اعلام شده به این که: «دموکراسی، حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخشهای جامعه، بینان حیاتی و ناگزیر برای حقیقت بخشیدن به توسعه پایدار اجتماعی و انسانی است». همچنین حکمرانی خوب، شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره» بیان شده است. اهداف هشت گانه برای دستیابی به توسعه و کاهش فقر که امید می‌رود تا سال 2015 میلادی تحقق یابند عبارتند از: ریشه‌کنی فقر شدید و گرسنگی، تحقق آموزش ابتدایی همگانی، ترویج برابری جنسیتی و توانمندی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود بهداشت مادران، مبارزه با ایدز و ویروس HIV ، مالاریا و دیگر امراض تضمین حفاظت محیط زیست، توسعه مشارکت جهانی، برای توسعه شرط اساسی تحقق تمامی این موارد حکمرانی خوب است. در این اعلامیه بر ارزش‌های بنیادین در روابط بین‌المللی شامل آزادی، برابری، همبستگی، بردباری، احترام به طبیعت و مسوولیت‌ مشترک تاکید شده و سپس هدفهای اصلی کشورها در این اعلامیه بیان شده است که یکی از این اهداف حقوق بشر، دموکراسی و حکمرانی خوب است.اما درباره تعریف حکمرانی خوب (مطلوب) تعاریف متعدد و متفاوتی ارایه شده است، تعریفی که اتحادیه اروپا جهت این اصطلاح بیان می‌کند این است که حکمرانی خوب، مدیریت شفاف و پاسخگو در یک کشور با هدف تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار است». در تعریفی دیگر «حکمرانی خوب شامل احترام سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون است. همچنین حکمرانی خوب به طور خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه‌های توزیع عادلانه مربوط می‌شود.»
تاریخچه
مفهوم حکمرانی خوب گرچه ریشه در زمان هاي بسیار دور و حتی در یونان باستان دارد،در اواسط قرن 14، Ambrogio Lorenzatti نقاش ایتالیایی، نقاشی معروف خود را كه بیانگر تفاوتهای میان حكمرانی خوب و بد است در شهر سانیای ایتالیا به تصویر كشید. این نقاشی كه هنوز درشهرداری سانیا قابل مشاهده است، در قسمتی كه بیانگر حكمرانی خوب است، عدالت و انصاف را بر سریر قدرت نشان می‎دهد و نمایانگر بخشندگی، اعتدال، خرد، ایمان، امید و احسان و قدرت و صلح است. نتیجه این حكمرانی یك شهر زیباست با میادین و خیابانها و قصرها كه در آن زنان جوان در حال رقص، كودكان در حال بازی و مردان در حال كار هستند. شهر پر از فعالیت است و كالای فراوان وجود دارد و مدارس نیز به تصویر كشیده شده‎اند. شهروندان این شهر آشكارا از یك شرایط متوسط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. در بخشی از نقاشی كه بیانگر حكمرانی بد است، یك هیبت شیطانی بر سریر قدرت است و نمایانگر بی‎رحمی، خیانت، حیله، خشم، منازعه و عدم اعتماد است. نتیجه این حكمرانی، زمینهای بایر است كه در آنها كسی كار نمی‎كند و تنها فعالیت موجود قتل مردان و تجاوز به زنان است.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007