تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 2539 نفر

موضوع : نقش رسانه ها ی شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
نقش رسانه شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان 222
تعداد صفحه :
21
قیمت :
2500 تومان

نقش رسانه های شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان در مقطع ابتدایی
مقاله حاضر بر آموزش رسانه‌اي دانش‌آموزان، به منظور ايجاد توانايي مواجهه خودانگيخته در آنها نسبت به محتوا و عملكرد رسانه اي تأكيد مي ورزد.
زاويه ديد
از ضرورتهاي عصراطلاعات، نياز آموزش و پرورش قرن بيست و يكم به آن نوع تعليم و تربيتي است كه فراگيران را براي رويارويي با چالشهاي زندگي در حال تغيير و غير‌قابل پيش‌بيني آماده سازد. رسانه‌هاي نوين از دو ديدگاه، متهم به ايجاد چالشهاي نوين در زندگي هستند. رسانه‌ها از يك سو رقيب فعاليتهاي آموزشي در امر آموزش هستند و از سوي ديگر زمينه ساز اغلب چالشهاي نوين به حساب مي آيند.
در شرايط فوق، چگونه مي‌توان زمينه‌هاي لازم شناختي و انگيزشي لازم را در دانش‌آموزان ايجاد كرد تا به صورت خودانگيخته نسبت به محتوا و عملكرد رسانه اي واكنش نشان دهند و مواجهه خود با رسانه ها و محتواي آنها را، از راه تحليل و تعمق، معنا بخشند. يكي از مهمترين ر‌اههاي دستيابي به هدف فوق، ترويج انديشيدن و انديشه‌ورزي در مدارس و مراكز آموزشي با بهره گيري از ترويج « تفكر انعكاسي » و آموزش سواد رسانه‌اي دانش آموزان است.
در اين مورد ديدگاه مقامات مسئول اندونزي قابل تأمل است. در اين راستا آنان سياست تدوين شده اي را در پيش گرفته اند. آنها ضمن پذيرش احتمال اثرات تخريبي برنامه هاي ماهواره‌اي بر فرهنگ بومي، راه حلهايي براي كاهش چنين اثراتي ارائه كرده اند. آنها به اين راه حل رسيده‌اند تا در كنار جذاب كردن برنامه هاي محلي، از طريق آموزش و پرورش، به دانش آموزان نشان دهند كه كدام طرف را برگزينند.
اهميت آموزش رسانه‌اي به كودكان
درجه نفوذ رسانه در جوامع و تأثيرات آن به‌حدي است كه آموزش رسانه، به ضرورتي اجتناب‌ناپذير تبديل شده است.
بايد تأكيد كرد كه كودكان و نوجوانان كه رسانه در جامعه پذير كردن آنها نقش بسزايي دارد، از نظر نحوه استفاده از رسانه و تأثيرپذيري از آن با والدين خود تفاوت كامل دارند. آنها بين «جهان» و «جهان رسانه‌اي » فرق نمي‌گذارند و در به كارگيري رسانه بسيار راحت تر از والدين خود عمل مي‌كنند.
آموزش رسانه به گفته كومار : « تحليل اجتماعي – انتقادي رسانه است براي آگاهي و فهم بيشتر نحوه كار رسانه، شناخت كساني كه آن را كنترل مي كنند و شكل مي دهند، نقش متخصصان، تبليغات فروش و روابط عمومي در شكل دادن به محتواي رسانه و شيوه هاي مختلفي كه مخاطبان با آن پيامهاي رسانه را تفسير مي‌كنند. بنابراين هدف اصلي آموزش رسانه، هشيار كردن، اختيار بخشي در مواجهه با رسانه و برنامه ها و محتواي آن است. آموزش رسانه به افراد مي‌آموزد پيام را تفسير و توليد كنند، مناسب‌ترين رسانه را انتخاب كنند و نقش بيشتري در تأثيرپذيري از آنها به عهده گيرند. »
به طور كلي سه جنبه سواد رسانه‌اي عبارتند از :
ـ ارتقاي آگاهي نسبت به الگوي مصرف رسانه‌اي و يا به عبارت بهتر تعيين ميزان و نحوه مصرف محصولات رسانه‌اي از منابع رسانه اي گوناگون
- آموزش مهارتهاي مطالعه يا تماشاي انتقادي
- تجزيه‌و‌تحليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي رسانه ها كه در نگاه اول قابل مشاهده نيست.
از اين ديدگاه آموزش سواد رسانه‌اي به دانش آموزان، اهداف متعددي را دنبال مي‌كند كه مهمترين آنها عبارتند از: - ايجاد تفكر خلاقانه، انتقادي و موشكافانه در دانش آموزان نسبت به محتوا و عملكرد رسانه ها - شناخت اشكال بصري ارتباط با استفاده از آن در كنار ساير مهارتهاي خواندن، نوشتن، صحبت كردن و گوش دادن حضور رسانه‌ها در زندگي كودكان
رنه اسپتيز به خاطر پژوهشهايش در مورد محروميتهاي عاطفي كودكاني كه در شبانه‌روزيها تربيت مي‌شوند، و تأثير بد اين محروميت بر رشد عاطفي و شخصيتي كودكان، شهرت يافته است. وي مي‌گويد: «دور نگاه داشتن كودك در سالهاي اول زندگي از موقعيتهايي كه احساس ناخوشايندي در وي ايجاد مي‌كنند، به همان اندازه زيان آور است كه محروم ساختن او از آنچه كه خوشايندي و خوشحالي وي را برمي انگيزد. هر دو عامل مذكور در سازندگي دستگاه رواني وي دخالت دارند. به كار نگرفتن هر يك از آنها، يعني نبود مطلق ناخوشايندي و يا خوشايندي در زندگي كودك، به اختلال در شخصيت او منجر مي‌شود».
رسانه وسيله‌اي است كه اين خلاء را پر مي‌كند. عصر ارتباطات الكترونيك اين امكان را به كودكان و نوجوانان داده است تا از اين جعبه جادويي احساس خوشايندي و ناخوشايندي بگيرند.
تأثيرات رسانه‌ها، به ويژه تلويزيون بر كودكان
لوي و گليك در بين مخاطبان رسانه‌ها، سه گروه را از يكديگر متمايز مي‌كنند:
گروه اول: موافقين كه از پيش، نظر مساعدي نسبت به برنامه‌هاي رسانه‌ها دارند.
گروه دوم: معترضين كه نگاه انتقادي نسبت به برنامه‌هاي رسانه‌ها دارند.
گروه سوم: معتدلين كه ما بين دو گروه فوق قرار دارند .
..................

تحقیقهای مشابه
نقش رسانه شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان 222
21 صفحه - 2500 تومان
نقش رسانه دیداری در تعلیم و تربیت کودکان
12 صفحه - 1500 تومان
جایگاه و نقش هنر رسانه در دوره معاصر
20 صفحه - 2500 تومان
نقش رسانه های جمعی در تحولات اجتماعی
53 صفحه - 4500 تومان
نقش و جايگاه رسانه هاي فرهنگي
10 صفحه - 1500 تومان
نقش رسانه در اعتماد ملی
20 صفحه - 3000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
7 صفحه - 2000 تومان
چرا رسانه نقش مهمی در جوامع امروز دارند
20 صفحه - 4000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
11 صفحه - 3000 تومان
رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
6 صفحه - 2000 تومان
نقش رسانه ها در فرهنگ سیاسی خاورمیانه
25 صفحه - 4000 تومان
نقش رسانه ها درمسائل اقتصادی کشورها و جوامع
21 صفحه - 3000 تومان
نقش مدیریت در تعلیم و تربیت
8 صفحه - 1500 تومان
نقش قصه گویی در نظام تعلیم و تربیت
39 صفحه - 5000 تومان
نقش مهد کودک در تربیت کودکان
6 صفحه - 1000 تومان
نقش مدیران مدارس در توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس
5 صفحه - 1500 تومان
نقش امر به معروف و نهی از منکر در تربیت
21 صفحه - 4000 تومان
نقش بازی در یادگیری کودکان
8 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 18000 تومان
نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
19 صفحه - 2500 تومان
نقش کتابخانه های عمومی برای کودکان و نوجوانان
11 صفحه - 1500 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 5000 تومان
کودکان خیابان و نقش مددکاران در برخورد با آنها
9 صفحه - 1500 تومان
رسانه های دیداری و گفتار ی و شنیداری
6 صفحه - 1000 تومان
تاثیر رسانه های آموزشی بر تربیت کودکان
6 صفحه - 1500 تومان
ضرورت اصلاح و تحول در نظام اموزشی و تعلیم و تربیت
41 صفحه - 4000 تومان
تعلیم و تربیت
25 صفحه - 3000 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز
16 صفحه - 2000 تومان
تعلیم و تربیت
24 صفحه - 2500 تومان
روشهای تعلیم و تربیت
29 صفحه - 3000 تومان
تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون
3 صفحه - 1000 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت از دید افلاطون و جهان امروز
24 صفحه - 2500 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز
23 صفحه - 2500 تومان
افلاطون، جنسیت و تعلیم و تربیت.docx
18 صفحه - 2500 تومان
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی.docx
5 صفحه - 1000 تومان
تعلیم و تربیت از دیدگاه جامعه شناسان
27 صفحه - 6000 تومان
تاثير نماز بر سلامت جسمي و تعلیم و تربیت كودكان
9 صفحه - 2000 تومان
رئالیسم و تعلیم و تربیت
8 صفحه - 2500 تومان
رئالیسم و تعلیم و تربیت
8 صفحه - 1500 تومان
اهداف تعلیم و تربیت - پاورپوینت
19 صفحه - 2500 تومان
اهداف تعلیم و تربیت
15 صفحه - 2000 تومان
پروژه علوم تربیتی - روانشناسی - بررسی علل ترس در کودکان و نوجوانان
51 صفحه - 14000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی و مطالعه استفاده از وسایل کمک آموزشی در یادگیری کودکان
50 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
وضعیت کودکان زیر 18 سال در کانون اصلاح تربیت از لحاظ میزان جرم چگونه است
15 صفحه - 4000 تومان
وضعیت کودکان زیر 18 سال در کانون اصلاح تربیت از لحاظ میزان جرم چگونه است
15 صفحه - 2500 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018