موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : نقش رسانه ها ی شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
نقش رسانه شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان 222
تعداد صفحه :
21
قیمت :
7500 تومان

نقش رسانه های شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان در مقطع ابتدایی
مقاله حاضر بر آموزش رسانه‌اي دانش‌آموزان، به منظور ايجاد توانايي مواجهه خودانگيخته در آنها نسبت به محتوا و عملكرد رسانه اي تأكيد مي ورزد.
زاويه ديد
از ضرورتهاي عصراطلاعات، نياز آموزش و پرورش قرن بيست و يكم به آن نوع تعليم و تربيتي است كه فراگيران را براي رويارويي با چالشهاي زندگي در حال تغيير و غير‌قابل پيش‌بيني آماده سازد. رسانه‌هاي نوين از دو ديدگاه، متهم به ايجاد چالشهاي نوين در زندگي هستند. رسانه‌ها از يك سو رقيب فعاليتهاي آموزشي در امر آموزش هستند و از سوي ديگر زمينه ساز اغلب چالشهاي نوين به حساب مي آيند.
در شرايط فوق، چگونه مي‌توان زمينه‌هاي لازم شناختي و انگيزشي لازم را در دانش‌آموزان ايجاد كرد تا به صورت خودانگيخته نسبت به محتوا و عملكرد رسانه اي واكنش نشان دهند و مواجهه خود با رسانه ها و محتواي آنها را، از راه تحليل و تعمق، معنا بخشند. يكي از مهمترين ر‌اههاي دستيابي به هدف فوق، ترويج انديشيدن و انديشه‌ورزي در مدارس و مراكز آموزشي با بهره گيري از ترويج « تفكر انعكاسي » و آموزش سواد رسانه‌اي دانش آموزان است.
در اين مورد ديدگاه مقامات مسئول اندونزي قابل تأمل است. در اين راستا آنان سياست تدوين شده اي را در پيش گرفته اند. آنها ضمن پذيرش احتمال اثرات تخريبي برنامه هاي ماهواره‌اي بر فرهنگ بومي، راه حلهايي براي كاهش چنين اثراتي ارائه كرده اند. آنها به اين راه حل رسيده‌اند تا در كنار جذاب كردن برنامه هاي محلي، از طريق آموزش و پرورش، به دانش آموزان نشان دهند كه كدام طرف را برگزينند.
اهميت آموزش رسانه‌اي به كودكان
درجه نفوذ رسانه در جوامع و تأثيرات آن به‌حدي است كه آموزش رسانه، به ضرورتي اجتناب‌ناپذير تبديل شده است.
بايد تأكيد كرد كه كودكان و نوجوانان كه رسانه در جامعه پذير كردن آنها نقش بسزايي دارد، از نظر نحوه استفاده از رسانه و تأثيرپذيري از آن با والدين خود تفاوت كامل دارند. آنها بين «جهان» و «جهان رسانه‌اي » فرق نمي‌گذارند و در به كارگيري رسانه بسيار راحت تر از والدين خود عمل مي‌كنند.
آموزش رسانه به گفته كومار : « تحليل اجتماعي – انتقادي رسانه است براي آگاهي و فهم بيشتر نحوه كار رسانه، شناخت كساني كه آن را كنترل مي كنند و شكل مي دهند، نقش متخصصان، تبليغات فروش و روابط عمومي در شكل دادن به محتواي رسانه و شيوه هاي مختلفي كه مخاطبان با آن پيامهاي رسانه را تفسير مي‌كنند. بنابراين هدف اصلي آموزش رسانه، هشيار كردن، اختيار بخشي در مواجهه با رسانه و برنامه ها و محتواي آن است. آموزش رسانه به افراد مي‌آموزد پيام را تفسير و توليد كنند، مناسب‌ترين رسانه را انتخاب كنند و نقش بيشتري در تأثيرپذيري از آنها به عهده گيرند. »
به طور كلي سه جنبه سواد رسانه‌اي عبارتند از :
ـ ارتقاي آگاهي نسبت به الگوي مصرف رسانه‌اي و يا به عبارت بهتر تعيين ميزان و نحوه مصرف محصولات رسانه‌اي از منابع رسانه اي گوناگون
- آموزش مهارتهاي مطالعه يا تماشاي انتقادي
- تجزيه‌و‌تحليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي رسانه ها كه در نگاه اول قابل مشاهده نيست.
از اين ديدگاه آموزش سواد رسانه‌اي به دانش آموزان، اهداف متعددي را دنبال مي‌كند كه مهمترين آنها عبارتند از: - ايجاد تفكر خلاقانه، انتقادي و موشكافانه در دانش آموزان نسبت به محتوا و عملكرد رسانه ها - شناخت اشكال بصري ارتباط با استفاده از آن در كنار ساير مهارتهاي خواندن، نوشتن، صحبت كردن و گوش دادن حضور رسانه‌ها در زندگي كودكان
رنه اسپتيز به خاطر پژوهشهايش در مورد محروميتهاي عاطفي كودكاني كه در شبانه‌روزيها تربيت مي‌شوند، و تأثير بد اين محروميت بر رشد عاطفي و شخصيتي كودكان، شهرت يافته است. وي مي‌گويد: «دور نگاه داشتن كودك در سالهاي اول زندگي از موقعيتهايي كه احساس ناخوشايندي در وي ايجاد مي‌كنند، به همان اندازه زيان آور است كه محروم ساختن او از آنچه كه خوشايندي و خوشحالي وي را برمي انگيزد. هر دو عامل مذكور در سازندگي دستگاه رواني وي دخالت دارند. به كار نگرفتن هر يك از آنها، يعني نبود مطلق ناخوشايندي و يا خوشايندي در زندگي كودك، به اختلال در شخصيت او منجر مي‌شود».
رسانه وسيله‌اي است كه اين خلاء را پر مي‌كند. عصر ارتباطات الكترونيك اين امكان را به كودكان و نوجوانان داده است تا از اين جعبه جادويي احساس خوشايندي و ناخوشايندي بگيرند.
تأثيرات رسانه‌ها، به ويژه تلويزيون بر كودكان
لوي و گليك در بين مخاطبان رسانه‌ها، سه گروه را از يكديگر متمايز مي‌كنند:
گروه اول: موافقين كه از پيش، نظر مساعدي نسبت به برنامه‌هاي رسانه‌ها دارند.
گروه دوم: معترضين كه نگاه انتقادي نسبت به برنامه‌هاي رسانه‌ها دارند.
گروه سوم: معتدلين كه ما بين دو گروه فوق قرار دارند .
..................

تحقیقهای مشابه
نقش رسانه شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان 222
21 صفحه - 7500 تومان
نقش رسانه دیداری در تعلیم و تربیت کودکان
12 صفحه - 4500 تومان
جایگاه و نقش هنر رسانه در دوره معاصر
20 صفحه - 7500 تومان
چرا رسانه نقش مهمی در جوامع امروز دارند
20 صفحه - 12000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 15000 تومان
تاثیر رسانه های آموزشی بر تربیت کودکان
6 صفحه - 4500 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز
16 صفحه - 6000 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت از دید افلاطون و جهان امروز
24 صفحه - 7500 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز
23 صفحه - 7500 تومان
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی.docx
5 صفحه - 3000 تومان
تاثير نماز بر سلامت جسمي و تعلیم و تربیت كودكان
9 صفحه - 6000 تومان
اهداف تعلیم و تربیت - پاورپوینت
19 صفحه - 7500 تومان
اهداف تعلیم و تربیت
15 صفحه - 6000 تومان
وضعیت کودکان زیر 18 سال در کانون اصلاح تربیت از لحاظ میزان جرم چگونه است
15 صفحه - 12000 تومان
وضعیت کودکان زیر 18 سال در کانون اصلاح تربیت از لحاظ میزان جرم چگونه است
15 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007