موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تأثير فناوري اطلاعات بر طراحي سازماني
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تاثیر فناوری اطلاعات بر طراحی سازمانی
تعداد صفحه :
24
قیمت :
9000 تومان

اين مقاله، با استفاده از رويكرد پردازش اطلاعات، به بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر توسعه اشكال جديدي از ساختارهاي سازماني مي‌پردازد. در اين مقاله بين ثبات نسبي محيط كار سازماني كه پس از جنگ دوم جهاني شروع شد، با بي‌ثباتي محيطي كه در حال حاضر بر بسياري از صنايع حاكم است، از لحاظ تاريخي ارتباط برقرار مي‌شود. پيشرفت‌هاي صورت گرفته در فناوري اطلاعات، مديران را قادر ساخته تا ساختارهاي سازماني موجود را تغيير داده و مدل‌هاي جديد ساختار سازماني را طراحي كنند كه با الزامات محيط كسب و كار تناسب بهتري داشته باشد.
گذشت زمان، اين فرضيه را تأييد كرده است و ساختار بروكراتيك، به ساختار ماتريسي و سپس شبكه‌اي و در حال حاضر به ظهور ساختار سايه‌اي، انجاميده است. IT از مكانيزمي حمايتي به جايگزيني براي ساختارهاي سازماني در شكل ساختار سايه‌اي تبديل شده است. نقش رو به تكامل و توسعه IT براي سازمان‌هايي كه با محيط‌هاي ناپايدار مواجه هستند، ادامه خواهد يافت.
مفهوم اطلاعات در طول تاريخ سازمان‌ها از اهميتي حياتي برخوردار بوده است. تاريخ، پر از نمونه‌هايي است كه دسترسي بموقع به اطلاعات دقيق، موجب انجام اقداماتي چشمگير در محيط‌هاي مبهم شده است. نمونه‌اي از اين موارد را مي‌توان در اولين كاربردهاي تكنولوژي كامپيوتري مشاهده كرد. در طول جنگ دوم جهاني، ساخت يك كامپيوتر رمزشكن به نام «انيگما» ارتش بريتانيا را قادر ساخت تا پيام‌هاي آلماني‌ها را رمزگشايي و تفسير كند. اين امر، مزيتي حياتي را براي ارتش بريتانيا به وجود آورد تا براي بهترين نحوه تخصيص منابع حياتي با هدف پيروزي برنازي‌ها، تصميم بگيرند. در تجارت نيز، اطلاعات دقيق و بموقع، سازمان‌ها را قادر مي‌سازد منابع خود را به‌طوري كاراتر برنامه‌ريزي، تخصيص، هماهنگ و كنترل كنند. اين در حالي است كه به محيطي متغير نيز بايد به طوري مناسب پاسخ دهند.
شعار «اطلاعات، قدرت است» صحت و اعتبار خود را پيوسته در طول تاريخ ثابت كرده است. با توجه به اين استعاره و برطبق مكتب فكري پردازش اطلاعات، سازمان‌ها وجود دارند تا اطلاعاتي را پردازش كنند كه امكان تصميم‌گيري اثربخش‌تر را براي آنها فراهم مي‌كند. مثلاً، شركت «سيسكو»1 از مرزهاي سازماني خود با ايجاد ساختارهاي ارتباطي دو طرفه بين مشتري و سازمان، حفاظت مي‌كند. تصميم مدير عامل اين شركت، آقاي «جان شامبرز»2 اين است كه به جاي اينكه تيم مديريت ارشد، تصميمات را بدون در نظر گرفتن مشتريان اتخاذ كنند3، مشتري را كانون توجه استراتژي شركت قرار دهد. براي اثربخش بودن اين استراتژي، بايد ساختار سازماني مناسبي طراحي شود كه بتواند حجم وسيعي از اطلاعات توليد شده توسط منابع داخلي و خارجي را پردازش كند. چنين قابليت‌هايي از طريق پيشرفت‌هاي مستمر فناوري اطلاعات، ممكن است.
شامبرز، معتقد است كه «قواعد جديد رقابت به سازمان‌هايي نياز دارد كه براساس تغيير و نه ثبات شكل مي‌گيرند، به طور شبكه‌اي و نه سلسله مراتبي خشك سازماندهي مي‌شوند، براساس وابستگي شركا و نه خودكفايي تشكيل مي‌شوند و بر پايه مزيت تكنولوژيكي و نه ساختارهاي سنتي قديمي ايجاد مي‌شوند».
در حالي كه شركت سيسكو از پيشرفت‌هاي حاصله در IT براي مهندسي مجدد فرايندهاي خود و ايجاد ساختاري منعطف‌تر استفاده مي‌كند، رقباي آن نيز مجبور به پيروي از نوآوران صنعت هستند چرا كه در غيراين صورت، جايگاه رقابتي خود را از دست خواهند داد.
اجزاي تشكيل دهنده پردازش اطلاعات در سازمان
آقاي «كونتز» در مقاله كلاسيك خود تحت عنوان «جنگل تئوري‌هاي مديريت» (1961) به مفهوم‌سازي تنوع رويكردها در رشته مديريت پرداخت و 6 مكتب فكري مديريت را شناسايي و تشريح كرد. كونتز (1980) بعدها با توسعه بيشتر استعاره «جنگل» قائل به تفكيك بيشتري در اين زمينه شد و 11 رهيافت را براي مفهوم‌سازي مديريت، معرفي كرد. يكي از اين مكاتب فكري، مكتب «سيستم اجتماعي» است كه برگرفته از نگرش بارنارد (1938) بود. براساس اين مكتب، مدير كسي است كه مجموعه‌اي از روابط اجتماعي مستقل همكار در زمينه تحقق هدفي مشترك را حفظ مي‌كند. اين رويكرد، سازمان را به عنوان ارگانيسمي اجتماعي مي‌داند كه تحت تأثير نيروها و عوامل محيطي (مشتريان، خريداران، عرضه‌كنندگان و قانون‌گذاران) قرار دارد و مديران آنها تلاش مي‌كنند تا اقدامات اعضاي سازمان را براي تحقق اهداف سازماني، هماهنگ سازند. كونتز، مكتب فكري «تئوري تصميم» را نيز ارائه كرد كه بر تجزيه و تحليل فرايندهاي انتخاب مديران، به هنگام تصميم‌گيري معقول در سازمان‌ها، تمركز دارد.4 با استفاده از نگرش‌هاي اين دو جريان فكري، تئوري جديدي شكل گرفت كه به مكتب «پردازش اطلاعات» انجاميد و طبق آن «وظيفه كليدي يك سازمان، پردازش اطلاعات است»5.
علاوه‌بر تأثيرات رويكرد سيستم‌هاي اجتماعي و تئوري تصميم، يكي از فروض اساسي مكتب پردازش اطلاعات، تئوري اقتضايي است كه بيان مي‌كند بهترين روش براي سازماندهي وجود ندارد و همه روش‌هاي سازماندهي، اثربخشي يكساني ندارند (گالبريث، 1973) بلكه متغيرهاي اصلي موقعيتي خاص، تعيين مي‌كند كه چه روشي، بيشترين اثربخشي را خواهد داشت. در ضمن، سازمان‌ها را مي‌توان به صورت زير تعريف كرد (گالبريث، 1977، ص3):
- متشكل از افراد يا گروهي از افراد
- به منظور كسب اهداف مشترك
- از طريق تقسيم كار
- منسجم شده از طريق فرايندهاي تصميم‌گيري مبتني‌بر اطلاعات
- تداوم در طول زمان
تمركز مكتب پردازش اطلاعات، فراهم‌سازي اطلاعات مرتبطي است كه مديران را قادر مي‌سازد در مواجهه با عدم اطمينان و ابهام در كسب و كار، تصميمات بهتري بگيرند. گالبريث (1973، ص4) با مرتبط كردن متغير حياتي عدم اطمينان‌كاري به پردازش اطلاعات، بيان مي‌كند: «هر چه عدم اطمينان كار بيشتر باشد، ميزان اطلاعات مورد نياز كه بايد در طول اجراي كار به منظور رسيدن به سطح معيني از عملكرد توسط تصميم‌گيرندگان پردازش شود، بيشتر مي‌شود.» عدم اطمينان را مي‌توان به عنوان «تفاوت بين حجم اطلاعات مورد نياز براي انجام كار و ميزان اطلاعات موجود در اختيار سازمان، تعريف كرد.»6
درجه عدم اطمينان كار، تركيبي از تنوع خروجي‌ها، تعداد منابع ورودي مختلف و سطح دشواري هدف است. با افزايش پيچيدگي متغيرهاي مختلف، تصميم‌گيرندگان به اطلاعات بيشتري نياز پيدا مي‌كنند. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
74 صفحه - 90000 تومان
پروژه تاثیر فناوری اطلاعات بر اشتغال
55 صفحه - 42000 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر طراحی سازمانی
24 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
20 صفحه - 60000 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 30000 تومان
پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
95 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - چگونه مهندسی معکوس فرایند کاری بر سرمایه تکنولوژی اطلاعات وعملکرد کارکنان تحت شرایط سنجش متفاوت تاثیر میگذارد؟ 17
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
43 صفحه - 27000 تومان
پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
2 صفحه - 9000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
20 صفحه - 105000 تومان
پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
88 صفحه - 48000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 45000 تومان
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
16 صفحه - 6000 تومان
کاربرد فناوری اطلاعات IT در پزشکی
13 صفحه - 4500 تومان
رویکردی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشاورزی
22 صفحه - 9000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
24 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته فناوری اطلاعات - آموزش الکترونیک
129 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تجزیه و تحلیل تصمیم پذیرش فناوری اطلاعات با استفاده از AHP12
17 صفحه - 19500 تومان
نقش فناوری اطلاعات it در فروش خدمات بیمه ای
69 صفحه - 45000 تومان
پروژه مدیریت دولتی فناوری اطلاعات در مدیریت
82 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان
5 صفحه - 9000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
7 صفحه - 3000 تومان
استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی
13 صفحه - 4500 تومان
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دولتی
27 صفحه - 7500 تومان
نقش فناوری اطلاعات بر سیستم های اداری
17 صفحه - 6000 تومان
تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
18 صفحه - 6000 تومان
برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات پاورپوینت
29 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
122 صفحه - 36000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
11 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی سیستم اطلاعات مدیریت مشتری 9
5 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهش ساختاری در طراحی سازمانی نشأت گرفته از منظر دانش20
30 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007