موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مطالعه و بررسی آمار رشت نفوس و مسکن و سایر موارد
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مطالعه و بررسی آمار رشت نفوس و مسکن و سایر موارد
تعداد صفحه :
40
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
جمعیت و پراکندگی آن
ساخت جنسی و سنی
هرم سنی جمعیت شهرستان رشت
مهاجرت
سواد
وضع فعالیت
گروه های عمده شغلی
گروه های عمده فعالیت
بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس مسکن 1385 شهرستان رشت
جمعیت و پراکندگی آن
جمعیت برحسب جنس به تفکیک وضع سکونت
نمودار توزیع جمعیت برحسب وضع سکونت ( درصد )
ساخت سنی و جنسی جمعیت
نمودار توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی ( درصد )
برحسب سن به تفکیک جنس
مهاجرت
نمودار تعداد مهاجران وارد شده کلی 10 سال گذشته بر حسب مبدأ و مقصد مهاجرت
سواد
نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر به تفکیک جنس و وضع سکونت
آینده نگری و نتیجه گیری
..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007