موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه مطالعه و بررسی نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه مطالعه و بررسی نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
تعداد صفحه :
198
قیمت :
45000 تومان

  فهرست مطالب
عنوان
صفحه
مقدمه
شرکت تعاونی در ایران
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت
انواع و اقسام شرکت تعاونی در ایران برحسب گرایش
آشنایی با شرکت تعاونی
چند ویژگی اساس در شرکتهای تعاونی
تفاوت شرکت های تعاونی با سایر شرکت های سهامی
اصول شرکت های تعاونی
چند توصیه کلیدی برای موفقیت در تشکیل و ادارۀ تعاونی
نمودار نحوۀ تشکیل یک شرکت تعاونی
فصل 2: چه نوع شرکت تعاونی تشکیل دهیم
مشخصات لازم برای انتخاب نوع شرکت تعاونی
مقایسه شرکتهای تعاونی عام با خاص در هنگام تشکیل
از لحاظ تصدی هیات مدیره و مدیر عامل
انتخاب تعاونی از لحاظ نوع فعالیت
مقایسه تعاونی های تولیدی با توزیعی
تعیین حداقل تعداد اعضا در شرکتهای تعاونی
تعیین حداقل سرمایه در هنگام تشکیل شرکت تعاونی
تعیین حداکثر تعداد سهام قابل تادیه توسط حداقل اعضا
کنترل نهایی
فصل 3 : مراحل تاسیس شرکت تعاونی
وظایف هیات موسس
خلاصه ای از اساسنامه شرکت
مشخصات موسسین
نحوه ورود داوطلبان عضویت در اولین مجمع عمومی عادی
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :
نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی
وظایف و اختیارات هیئت مدیره
وظایف بازرس یا بازرسان
مدیرعامل باید حائز شرایط زیر باشد .
پیوستها
مراحل تشکیل تعاونیها :
پیوست 2 : قانون بخش تعاون و دستورالعملهای اجرایی
فصل دوم
فصل سوم : سرمایه
فصل چهارم : حساب سود وزیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی
فصل پنجم : تعاونیهای تولیدو توزیع
فصل ششم : ارکان تعاونی
بخش اول : مجمع عمومی
بخش دوم – هیئت مدیره
بخش سوم – بازرسی
فصل هفتم اتحادیة تعاونی
فصل هشتم : تشکیل و ثبت تعاونیها
فصل نهم : ادغام ، انحلال و تصفیه
فصل دهم: اتاق تعاون
فصل یازدهم : وزارت تعاون
فصل دوازدهم : سایر مقررات

دستورالعمل تشکیل مجامع دو مرحله ای
فصل سوم : ارکان تعاونظی
2-هیأت مدیره
3- بازرسی
فصل چهارم: مقررات مالی
فصل پنجم : مقررات مختلف
آیین نامه 6 و 20 قانون بخش تعاون
فهرست منابع و مأخذ
  مقدمه
آنچه پیداست ریشه تشکیلات تعاونی به قرن ۱۹ باز می گردد. شاید اولین تشکیلاتی که می شود نام یک شرکت تعاونی را بر آن گذاشت، شرکت تعاونی مصرف راچدیل می باشد که در سال ۱۸۴۳ تاسیس شد، این شرکت تعاونی در ناحیه لاونکشایر انگستان در شهر راچدیل، تشکیل و به نام شهر اخیرالذکر که در آنجا واقع شده بود شهرت یافت. مقررات مربوط به شرکت های تعاونی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ مورد پیش بینی قرار گرفت و قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از ماده ۱۹۰ تا ۱۹۵ به این بحث پرداخته است. اولین قانون شرکت های تعاونی در تاریخ ۱۳۳۲/۳/۶ با رعایت اصول حاکم بر این گونه شرکت ها به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۳۴/۵/۱۴ قانون مذکور با اصلاحاتی موردتصویب قرار گرفت. این مقررات تا ۱۶ خرداد سال ۱۳۵۰ که قانون شرکت های تعاونی در ۱۴۹ ماده به تصویب رسید، معتبر بود. قانون اخیرالذکر در تواریخ ۵۰/۱۱/۲۴، ۵۲/۹/۴ و ۵۴/۲/۲۴ تغییرات محدودی داشت. در سال ۱۳۶۵ طرح قانونی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی که در اصل ۴۴ قانون اساسی پیش بینی شده بود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. شرکت تعاونی(Co-operative) مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلا همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل مینمایند. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که بعنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و باین طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌گردند.در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.
شرکت تعاونی در ایران
قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود.
درسالهای اخیر با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی سازی بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها بعنوان مهمترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت
۱- شرکت تعاونی تولیدی: شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید و مجموعاَ یک واحد تولیدی را در آن اداره می‌نمایند.
۲- شرکت تعاونی توزیعی: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید. آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواماَ تولیدی و توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.شرکت‌های تعاونی تولیدی مانند دامداران،كشاورزان ، پرورش دهندگان زنبور عسل یا صاحبان صنایع و هر گروهی دیگر که در رده تولیدی نام برده شده‌اند، در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوع تعاونیهای توزیعی (تامین کننده نیازتولید کنندگان) محسوب می‌شوند.
انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت۱ - شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد، تعداد اعضاء در این تعاونیها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده مشخص می‌شود.
۲ - شرکت تعاونی خاص : شرکتی است که عضویت درآن برای گروهی خاص مانند کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، وکلای دادگستری، اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرایط آزاد تعیین می‌شود.
انواع و اقسام شرکت تعاونی در ایران برحسب گرایش
• کشاورزی
• صنعتی
• معدنی
• خدماتی
• مسکن
• فرش دستباف
• تامین کننده نیاز تولید کنندگان
• تامین کننده نیاز مصرف کنندگان
• اعتبار
• حمل و نقل
• چند منظوره
ضوابط عمومیشرکت تعاونی حداقل با ۷ نفر عضو می‌تواند تاسیس شود که شرایط قانونی را برای عضویت در شرکتهای تعاونی داشته باشند. از جمله تابعیت ایرانی، نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر، و در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد.
شرکت تعاونی توسط هیئت موسس تاسیس می‌شود و پس از آن از کسانی که شرایط عضو شدن را دارند دعوت می‌کند. هیات موسس پس از تهیه طرح و اساسنامه و دیگر مشخصات تعاونی اقدام به دریافت موافقت نامه تشکیل تعاونی از وزارت تعاون مینماید و پس از دریافت اجازه نامه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعاون، شرکت را ثبت مینماید، پس از آن پروانه تاسیس شرکت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می‌شود.اعضا در جلسه مجمع عمومی عادی، اعضای هیئت مدیره و بازرس‌های شرکت تعاونی خود را انتخاب می‌کنند.در شرکتهای تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد، زبان، رنگ پوست، ملیت، شغل و غیره هیچکدام از اعضاء بردیگری برتری ندارند. همچنین رشته تعاون و رفاه در دانشگاه های کشور دانشجو می پذیرد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه مطالعه و بررسی نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
198 صفحه - 45000 تومان
نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
198 صفحه - 75000 تومان
پروژه کارشناسی کامپیوتر اطمینان مصرف کننده در شرکت b2cآنلاین تایلند
73 صفحه - 54000 تومان
بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
86 صفحه - 45000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 36000 تومان
پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
30 صفحه - 21000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 21000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 36000 تومان
بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
64 صفحه - 36000 تومان
آشنایی با دفترخانه - نحوه تشکیل و قوانین و مقررات
30 صفحه - 10500 تومان
برف و نحوه تشکیل آن فایل بصورت پاورپوینت
20 صفحه - 9000 تومان
نحوه تشکیل شرکت سهامی
10 صفحه - 9000 تومان
کیفیت درآمد و سطح استرس (فشار) شرکت های ثبت شده چینی
20 صفحه - 7500 تومان
نحوه اجرا حسابرسی در شرکت های تعاونی مسکن
21 صفحه - 7500 تومان
طرح توجیهی تعاونی شرکت پرورش ماهی
25 صفحه - 36000 تومان
اطلاعات جامع شرکت تعاونی تولید روستایی
42 صفحه - 18000 تومان
تشریح شرکت تعاونی مرغ گیلان
34 صفحه - 18000 تومان
کار اموزی سیستم مالی شرکت های تعاونی مسکن
151 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007