سه شنبه 28 آذر 1397
بازدید امروز : 637 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان

عنوان سفارش :
قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
تعداد صفحه :
33
قیمت :
2500 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب:
بررسی جرایم مواد مخدر:
جرایم اصلی:
جرایم فرعی یا وابسته
ماده يك
ماده دو
ماده سه
ماده4
ماده پنج
ماده شش
ماده هفت
ماده8
ماده نه
ماده ده
ماده یازده
ماده دوازدهم
ماده سیزدهم
ماده چهاردهم
ماده 15
ماده 16
ماده 7 1
ماده 18
ماده نوزده
ماده بيست
ماده بيست و يك
ماده بيست و دو
ماده بيست و سه
ماده بيست و چهار
ماده بيست و پنج
ماده بيست و شش
ماده بيست و هفت
ماده بيست و هشت
ماده بيست و نه
ماده سي
ماده سي و يك
ماده سي و دوم
احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان
ماده سي و سه
ماده سي و چهار
ماده 35
ماده 36
ماده سي و هفت
ماده سي و هشت
ماده سي و نه الحاقي
ماده چهل الحاقي
ماده چهل و يك
ماده چهل و دو
منابع
بررسی جرایم مواد مخدر:
1 جرایم اصلی: منظور از جرایم اصلی آن دسته از جرایم هستند که به طور مستقیم در ارتباط با مواد مخدر ارتکاب می یابند، مانند کشت مواد مخدر و خرید و فروش آن و سایر جرایمی که با جرایم اصلی مرتبط اند و به منظور ارتکاب آن جرایم تحقق پیدا می کنند، در زمره جرایم وابسته قرار می گیرند، مانند:خرید و فروش آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا وارد کردن آن به داخل زندان و بازداشتگاهها.
2 جرایم فرعی یا وابسته: جرایمی هستند که در ارتباط غیرمستقیم با مواد مخدر یا ارتباط مستقیم با استعمال مواد مخدر و یا آلات و ادوات ارتکاب جرم و یا متهمان و محکومان مواد مخدر ارتکاب می یابند.
سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه قاچاق مواد مخدر:
1 مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.
2 تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبک هها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بی نالمللی مرتبط با مواد مخدر و انواع پیش سازهای آنها.
3 تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.
4 جرم انگاری استعمال مواد مخدر و پی شسازهای آنها جزء در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.

....
تحقیقهای مشابه
قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
33 صفحه - 2500 تومان
قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
33 صفحه - 2500 تومان
مودم - انواع آن - عملکرد و ...
56 صفحه - 2500 تومان
کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
23 صفحه - 2500 تومان
آجر و انواع آن - کاربرد
27 صفحه - 2500 تومان
روتر و انواع آن router
31 صفحه - 2500 تومان
جوشکاری و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 2500 تومان
آجر و انواع آن - کاربرد
27 صفحه - 2500 تومان
سپرده و انواع آن و تاثیر آن در استراتژی بانکها
6 صفحه - 1000 تومان
بتن و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
50 صفحه - 3000 تومان
حافظه و انواع آن در کامپیوتر
26 صفحه - 2500 تومان
حافظه و انواع آن در کامپیوتر
16 صفحه - 2500 تومان
آشنایی با مواد مخدر و نحوه اعتیاد همراه با مصاحبه با افراد معتاد
18 صفحه - 2500 تومان
اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی
20 صفحه - 2500 تومان
مصوبات مواد مخدر در کشور های اروپایی- آلمان
30 صفحه - 2500 تومان
اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی
21 صفحه - 2500 تومان
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
13 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007