دوشنبه 2 مهر 1397
بازدید امروز : 4783 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : تعلیم و تربیت از دیدگاه جامعه شناسان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تعلیم و تربیت از دیدگاه جامعه شناسان
تعداد صفحه :
27
قیمت :
6000 تومان

مقدمه
در میان متخصصان متاخر تعلیم و تربیت جان دیویی (1859 -1952 ) که در اوایل قرن 20 به نوشتن پرداخت، یکی از نخستین کسانی بود که رابطه اساسی میان مدرسه و جامعه را درک می کرد. به نظر دیویی نهاد های مدرسه برای آگاه ساختن کودک از جامعه جدید که در پیرامون او گسترش می یابد، و او از اعضای اساسی آن است، تقریباً هیچ کاری نکرده است. در بین زنده گی شهر و روستا تنشهای بروز می کند که نه کودکان از آن آگاهند و نه بزرگسالان.
به علاوه در حالی که کودک اطرافی (روستایی) زمینی است و از کیفیت زنده گی روزمره و اجتماعی خود آگاهی کامل دارد، کودک شهری گرفتار شبکه پیچیده تری از روابط است و از تسهیلات استفاده می کند که هیچ گاه طرز ساخت آن را ندیده و هیچ وقت نمی تواند آنها را حقیقتاً دورنی سازد. فرض مثال لباسی را که میپوشد به شیوه خاصی تهیه می شود که از آن بسیار کم می داند یا هیچ چیز نمی داند. او گاز را روشن می کند، اما در باره طرز تهیه و اصول سوخت و اشتعال آن هیچ اطلاعی در دست ندارد.
دیویی متوجه شد که به منظور نزدیک کردن مدرسه با خانه های کودکان و زنده گی عمومی پیرامون آنان اقدام کند. او مدرسه را خانه دوم کودک میدانست؛ امام اصولاً مدرسه باید یک خانه خوب باشدکه در آن احساس واقعی همبستگی منافع جمعی و تعقیب این منافع رعایت شود. دیویی مدرسه را جامعه ای در معیار کوچک، یا یک جامعه خرد میدانست که هم جامعه بزرگتر پیرامون را منعکس می کندو هم در بلند مدت متر صد بهبود جامعه بزرگتر است به این ترتیب دیویی در صدد بود تا اهمیت خانه و محیط را در فرایند تعلیم و تربیت آشکار کند.
آمیل دورگیم (1858 – 1917 ) یک سال قبل از دیویی متولد ، زمانی که دیویی نظریه های خود را در دانشگاه ها ی شکاگو و نیویارک ایراد می کرد وی در دانشگاهی سوربن پاریس کرسی جامعه شناسی تربیتی را در اختیار داشت. کرسی مذکور در سال 1913 به کرسی علوم تربیتی و جامعه شناسی تبدیل گردید. دورگیم بیشتر از هر چیز به جامعه شناسی علاقه مند بود ، تعلیم و تربیت را یک "امراجتماعی" می دانست و چنین می گفت:
این جامعه، به طور کلی و هر یک از محیط های خاص اجتماعی است که کمال مطلوب آنچه را تعلیم و تربیت تحقق می بخشد، تعیین می کند. جامعه هنگامی خواهد توانست به حیات خود ادامه بدهد که در بین اعضای آن همگونی کافی وجود داشته باشد؛ تعلیم و تربیت از ابتدا مشابهت های اساسی مورد نیاز زنده گی جمعی را در کودک تثبیت می کند و موجب حفظ و تقویت این همگونی می شود. ولی از سوی دیگر هر گونه همکاری برکنار از نوع معینی از تنوع نا ممکن است؛ تعلیم و تربیت به دلیل تنوع و تخصص خود دوام و بقای تنوع ضروری مذکور را تضمین می کند.
همین دیدگاهی تعلیم و تربیت به عنوان یک امر اجتماعی بود که موجب شد دورگیم اظهار کند که تعلیم و تربیت تنها یک صورت، خواه آرمانی و خواه واقعی، ندارد، بلکه دارای صورت های متعدد است؛ در واقع در هر جامعه به تعداد محیط های اجتماعی انواع تعلیم و تربیت وجود دارد بنابر این، جامعه به طور اعم، و هر محیط اجتماعی به طور اخص، نوع تعلیم و تربیتی را که باید اعمال شود تعیین می کند.

تحقیقهای مشابه
بررسی تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابی.docx
5 صفحه - 1000 تومان
تعلیم و تربیت از دیدگاه جامعه شناسان
27 صفحه - 6000 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز
16 صفحه - 2000 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت از دید افلاطون و جهان امروز
24 صفحه - 2500 تومان
فلسفه تعلیم و تربیت در جهان امروز
23 صفحه - 2500 تومان
نقش رسانه دیداری در تعلیم و تربیت کودکان
12 صفحه - 1500 تومان
نقش رسانه شنیداری در تعلیم و تربیت کودکان 222
21 صفحه - 2500 تومان
تاثير نماز بر سلامت جسمي و تعلیم و تربیت كودكان
9 صفحه - 2000 تومان
اهداف تعلیم و تربیت - پاورپوینت
19 صفحه - 2500 تومان
اهداف تعلیم و تربیت
15 صفحه - 2000 تومان
ضرورت تحول در آموزش و پرورش روستا از دیدگاه چند تن از متخصصین تعلیم و تربیت
22 صفحه - 2500 تومان
تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون
3 صفحه - 1000 تومان
نقش زن از دیدگاه جامعه و خانواده
26 صفحه - 2500 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 18000 تومان
بررسی جامعه شناسی از دیدگاه بزرگان
13 صفحه - 2000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 3500 تومان
شهر و ده از نگاه متفکرین اسلامی در مقایسه با جامعه شناسان غربی
10 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007