چهارشنبه 25 مهر 1397
بازدید امروز : 4499 نفر

موضوع : دوره توجیهی بدو خدمت شناخت کارکنان از دستگاه متبوع
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
دوره توجیهی بدو خدمت شناخت کارکنان از دستگاه مطبوع
تعداد صفحه :
17
قیمت :
2500 تومان

بر اساس بخشنامه شماره 94133/1803 مورخ 25/5/83 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، محتوای دوره آموزش توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت شامل دو بخش مباحث نظری / قانونی و شناخت کارکنان از دستگاه متبوع خود می باشد .
بخش اول توسط مدرسان مربوطه و بخش دوم تحت نظارت و هدایت مسئوول آموزش دستگاه معرفی کننده اجرا می گردد .
ارزشیابی فراگیران در بخش اول مبتنی بر محتوی دوره و بر اساس آزمون و ارزشیابی بخش دوم بر اساس چارچوب پیوست صورت می پذیرد.
دفتر برنامه ریزی و الگوسازی آموزشی برای ایجاد یکپارچگی در تنظیم و تدوین مطالب و نیز وحدت رویه در روشهای ارزشیابی و قضاوت ، نسبت به طراحی و تنظیم چارچوب گزارش شناخت اقدام نموده است . جهت ارتقای کیفیت و سهولت انجام کار ، مدیریتهای آموزش و پرورش است می بایست در ابتدای دوره توجیهی یک جلد چارچوب تهیه گزارش را به انضمام فرم شماره (1و2 ) این دفترچه به مسئولان آموزش دستگاه ارسال نمایند .
پس از طی دوره حضوری و تکمیل گزارش شـناخت ، مســئول آموزش دستـــگاه می بایست چارچوب تکمیلی را به انضمام فرم های یاد شده به مدیریت آموزش و پژوهش استان ارسال نماید .
1-آشنایی کارکنان با دستگاه اجرائی مربوطه
1-1 پیشینه سازمانی/ اداری دستگاه مربوطه را در 10سطر تشریح نمایید .

در میان کشورهای باستانی که به عنوان محل نشوو نمای فکر و عمل قابل اعتنا هستند از ایران باستان می توان نام برد در میان کشورهای باستان ایران نمونه بارز تبدیل از مرحلة قبیله ای به جوامع بزرگ سازمان یافته با دستگاه دیوانی بسیار وسیع جلب نظر می کند . ..................


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007