موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : بررسي مشاركت هاي كلاسي دانشجويان به صورت ميزگردي يا گروهي و تأثير آن بر فهم و يادگيري بيشتر مطالب درسي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسي مشاركت هاي كلاسي دانشجويان به صورت ميزگردي يا گروهي و تأثير آن بر فهم و يادگيري بيشتر مطالب درسي
تعداد صفحه :
17
قیمت :
10500 تومان

فهرست مطالب
مقدمه:
بيان مسأله:
جلب مشاركت از ديدگاه مسائل تربيتي:
موانع اجراي روش¬هاي جلب مشاركت:
1.ديدگاه استاد:
2.ضعف استاد در توان علمي و مهارت تدريس:
3.شرايط و امكانات:
4.نظام آموزشي رايج:
5.آسان¬گيري افراطي:
6.سخت¬گيري افراطي:
7.استاداني با ويژگي¬هاي خاص:
8.كم¬ظرفيتي فراگيران:
9.آشنا نبودن استاد به روش¬هاي تدريس فعال كه شامل جلب مشاركت باشد.
پیشینه تحقیق
نتيجه¬گيري:
موانع اجراي جلب مشاركت:
اهميت و ضرورت تحقيق:
مشاركت¬هاي گروهي:
تعريف عملياتي مشاركت: Parti Cipation
تعريف عملياتي مشاركت:
متغيرهاي عملياتي مشاركت:
تعريف عملياتي يادگيري:
متغير عملياتي يادگيري درجه فهم ( خصوصيات كمي كه درجة فهم يادگيري بيشتري دارد ):
تعریف نظری مشارکت
مقدمه:
دنياي امروز دنياي اطلاعات و انفجار مبادلات فكري و فرهنگي است ، دنيايي كه تفكر فردي نمي¬تواند به تنهايي جوابگوي خواسته¬ها و نيازهاي علمي و فرهنگي رو به رشد جامعه باشد. عصر انفجار اطلاعات ايجاب مي¬كند كه فرد هر روز خود را با تازه¬ترين اطلاعات جهان به روز كند و لازمة آن استفاده تفكر جمعي به جاي تفكر فردي است.
مهمترين ابزار تفكر جمعي در حال حاضر مشاركت است ، مشاركت عاملي است كه فرد را در پيشبرد اهداف و نيازهاي رو به رشد جامعه امروز كمك مي¬كند و او را قادر مي¬سازد كه مسئوليت و تعهد وافري نسبت به زندگي ( امورات ) خود انجام دهد از آنجا كه علم و دانش در جهان نوين جريان دارد و پيوسته راه خود را به سوي مقصد و هدف سوق مي¬دهد. لذا ايجاد تغييرات متناسب در رويه زندگي مخصوصاً در روية نظام فرهنگي و آموزشي مي¬تواند به پيشرفت و ترقي علمي فرد كمك كند. از آنجاييكه براساس تغييرات رو به رشد جامعه ديگر نمي¬توان منتظر الزام يك تفكر فردي بر اعضاء بود چرا كه يك نفر حتي با داشتن اطلاعات فراوان در اين دنياي بي¬حدوحصر باز هم ذره¬اي از امواج بيكران اقيانوس است. لذا چندين تفكر مي¬تواند ما را آسانتر به مقصدمان هدايت كند.
بيان مسأله:
مشاركت در اصطلاح ، نوعي درگيري احساسي رواني در يك موقعيت گروهي است كه فرد را به ياري رسانيدن و همكاري كردن و پذيرفتن مسئوليت در پيشبرد اهداف گروه تشويق و دلگرم مي¬كند. بديهي است كه منظور از مشاركت در اينجا حضور جسمي نيست بلكه موقعي مشاركت مفهوم واقعي خود را پيدا مي¬كند كه افراد از بودن در سازمان يا گروه ، احساس دلگرمي كنند و دوست داشته باشند كه با ساير افراد همكاري نمايند و مسئوليت بپذيرند. پذيرش مسئوليت بدون داشتن احساس مسئوليت و دلايلي براي پذيرش آن ، امكان¬پذير نيست پس براي آنكه حسي از مالكيت ، تعلقاً ، مسئوليت و تعهد نسبت به زندگي ، كار و تحصيل به وجود آيد بايد افراد را به هر شكل ممكن در امور دخالت داد و آنها را در تصميم¬گيري¬ها شريك ساخت.
مطالعات نشان داده است كه سرعت فراموش كردن مطالب ياد گرفته بسيار زياد است به طوري كه براساس آن 50% معلوماتي كه دانشجو بعد از اتمام درس به دست آورده پس از يك سال و 80% آن پس از دو سال فراموش مي¬شود. بنابراين بايد موقعيتي فراهم كرد كه شدت و تنوع اثر اطلاعات آموخته شده را افزايش داده ، احتمال يادآوري آنها را فزوني بخشد و اين مهم با مشاركت دانشجو در بحث كلاسي حاصل مي¬گردد. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007