موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و شكل گيري
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و شكل گيري
تعداد صفحه :
29
قیمت :
18000 تومان

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
بخش اول: معاهدات سرمايه گذاري و تشكيل قواعد حقوق بين الملل عرفي
الف. ساز و كار تشكيل قواعد حقوق بين الملل عرفي
ب) تأثير معاهدات بين المللي سرمايه گذاري در شكل گيري قواعد حقوق بين الملل عرفي
1. تجزيه وتحليل نظري
2. تجزيه و تحليل تجربي: بررسي قاعدة Hull؛ آيا اين قاعده يك قاعدة كلي حقوق بين الملل عرفي است؟
3. اعمال قواعد حقوق بين الملل عرفي در داوري مربوط به معاهدات سرمايه گذاري
الف. مبناي حقوقي و رويه¬اي اجراي قواعد حقوق بين المللي عرفي در داوري مربوط به معاهدات بين المللي سرمايه گذاري
ب: عوامل اصلي تأثيرگذار بر اجراي قواعد حقوق بين الملل عرفي
4. معاهدات بين المللي سرمايه گذاري و تغيير قواعد كنوني حقوق بين الملل عرفي
الف. بسط و گسترش قواعد حقوق بين الملل عرفي از طريق رويه معاهده¬اي سرمايه گذاري بين المللي مثال حالت ضرورت
ب. افول قواعد حقوق بين الملل عرفي توسط روية‌ معاهده اي سرمايه گذاري بين المللي
نتيجه
منابع
مقدمه
معاهدات بين المللي سرمايه گذاري كه عمدتاً از معاهدات سرمايه گذاري دو جانبه (BITs) تشكيل شده اند در اواخر دهة 1950 با هدف تنظيم امور مربوط به سرمايه گذاري بين المللي ظاهر شدند. پيدايش اين نوع جديد از معاهدات بين المللي در شرايطي كه فعاليتهاي سرمايه گذاري بين المللي از پايان جنگ جهاني دوم رونق گرفته بودبه نحو موثري اين ايراد كه حقوق بين الملل سنتي به زحمت با امور مربوط به سرمايه گذاري بين المللي در ارتباط است را اصلاح كرده است. از اواسط دهه 1990 معاهدات سرمايه گذاري بين المللي افزايش يافته است. تا انتهاي سال 2006 تعداد معاهدات بين المللي سرمايه گذاري به 5500 مورد رسيده كه بسيار بيشتر از ديگر معاهدات بين المللي در ساير بخشهاي حقوقي بين المللي است و حتي تعداد آنها در حال افزايش است. به طور همزمان تا سال 2007 تعداد پرونده¬هاي داوري سرمايه گذاري گزارش شده كه بر معاهدات سرمايه گذاري مبتني بوده به 290 مورد رسيده است . مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري (ICSID) كه مطابق با كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع ديگر دولتها (كنوانسيون ايكسيد يا كنوانسيون واشنگتن) تأسيس شد به عنوان تنها نماد چندجانبة حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري، از سال 1973 تا 2007،‌صد و هشتاد و دو پرونده را به ثبت رسانيده كه بسيار بيشتر از پرونده¬هايي هستند كه از سال 1947 تا 2007 نزد ديوان بين المللي دادگستري (ICJ) مورد رسيدگي قرار گرفته¬اند و تعداد اختلافات ناشي از سرمايه گذاري كه به داوري متوسل شده نيز در حال افزايش است. روية مربوط به يك معاهدة سرمايه گذاري بين المللي به قدري فعال است كه برخي از مفسران اينگونه بحث كرده¬اند كه امروز،‌قابل توجه ترين توسعه ها به معاهدات بين المللي سرمايه گذاري مربوط مي¬شود. به دليل اينكه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري بسيار فعال هستند، بدون شك به عنوان نيروي موثر در اثر گذاري بر اجراي حقوق بين المللي عرفي كه يكي از نتايج اصلي حقوق بين الملل است كمك مي¬كنند. در حقيقت چگونگي پرداختن به قواعد حقوق بين الملل عرفي مسأله اي بسيار مهم در رويه معاهدات بين المللي سرمايه گذاري كنوني است. بعلاوه،‌چه «حداقل قواعد رفتار»[2] ‌را كه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عرفي تلقي مي¬شود بپذيريم و چه نپذيريم،‌نگرانيهاي زيادي را براي دولت چين در طي مذاكرات آينده با ايالات متحده در انعقاد يك معاهدة دو جانبه سرمايه گذاري باعث شده است. در اين مقاله نويسنده در بخش دوم به ايجاد قواعد حقوق بين الملل عرفي، در بخش سوم اجراي اين قواعد و در بخش چهارم تغيير آنها را در رويه كنوني معاهدات بين المللي سرمايه گذاري بررسي مي¬كند.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007