موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پلیس اداری در حقوق اداری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پلیس اداری در حقوق اداری
تعداد صفحه :
16
قیمت :
6000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
مقدمه
پلیس اداری
حقوق اداري
پليس اداري عمومي
پليس اداري اختصاصي
فرق پلیس اداری با پلیس قضائی
وظایف پلیس اداری
اهمیت پلیس اداری
اهداف پلیس اداری
مقامات پلیس اداری
نتیجه گیری
منابع
چکیده
پلیس :
الف ـ مجموعه قواعدی است که دولت بر جامعه به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور تحمیل کند.
ب ـ در اصلاحات فارسی از این کلمه معنی پاسبان را می فهمند.
ج ـ رک ـ معله
پلیس اداری
مأموران دفع جرم از قبیل پاسبان و ژاندارم وغیره درمقابل پلیس قضایی استعمال می شود.
پلیس علمی
علمی است که موضوع آن مطالعه وسایلی است که برای شناسایی و دستگیری مجرمان به کار می رود.
مقدمه
پلیس واژه‌ای فرانسوی است و معنای مختلفی را در بر می‌گیرد. معنی لغوی پلیس،‌ نظم و انتظام بخشیدن است و در زبان حقوقی گذشته، به اوامر و دستوراتی که اهداف جامعه را تحقق می بخشیدند اطلاق می‌شد. در واقعه مفهوم پلیس معادل سازمان و نظام کشوری تلقی می‌شد و در همین راستا نیز عبارت کشور انتظام یافته به کار برده می‌شد. در اصطلاح رایج پلیس اداری وجود اشخاص یا مأمورینی را که به جامعه نظم می‌بخشند و نیروی انتظامی، شهردار، فرماندار و غیره، لیکن در اصطلاح حقوقی، پلیس اداری بیانگر فعالیتی است که دولت به منظور حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد و دارای دو مفهوم پلیس اداری عمومی و پلیس‌های اداری اختصاصی است.
پلیس اداری
پلیس اداری عمومی در برگیرنده مفاهیم امنیت عمومی، ‌آسایش عمومی و بهداشت عمومی است. تأمین امنیت عمومی در واقع شامل اقداماتی است که دولت به منظور حفظ تمامیت ارضی کشور حفظ منافع شخصی افراد و حتی پیشگیری از جرایم انجام می‌دهد. برقراری نظم عمومی بیشتر متوجه امور مادی و صوری جامعه است: دفع توطئه علیه دولت، جلوگیری از ارتکاب جرم و تخلفات و غیره، لیکن محدود به این امور نیست.
..................

تحقیقهای مشابه
پلیس اداری در حقوق اداری
15 صفحه - 9000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
16 صفحه - 6000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 18000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 9000 تومان
مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
55 صفحه - 24000 تومان
قراردادها در حقوق اداری ایران و انگلستان
27 صفحه - 12000 تومان
پروژه کامپیوتر - اتوماسیون اداری بزبان دلفی
65 صفحه - 30000 تومان
نظام اداری کشورهای جهان سوم
20 صفحه - 7500 تومان
گزارش کارآموزی در اداری دارایی و مالیات
68 صفحه - 36000 تومان
تفاوت قرارداد اداری و مدنی
29 صفحه - 10500 تومان
تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی
12 صفحه - 6000 تومان
حقوق اداری انگلیس
27 صفحه - 9000 تومان
حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 15000 تومان
مشکلات و تنگنای نظام اداری در کشورهای جهان سوم
10 صفحه - 6000 تومان
نظام اداری در ایران
18 صفحه - 7500 تومان
نظام اداری ایران
21 صفحه - 7500 تومان
مشکلات و تنگنای نظام اداری در جهان
21 صفحه - 10500 تومان
بررسی دیوان عدالت اداری و دادرسی در آن
68 صفحه - 36000 تومان
سلسله مراتب اداری فایل بصورت پاورپوینت
15 صفحه - 15000 تومان
چرا یک کارمند هم از حیث اداری و جزایی تحت تعقیب قرا می گیرد
18 صفحه - 15000 تومان
حقوق اداری - خدمات عمومی
5 صفحه - 6000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 21000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 21000 تومان
حقوق اداری درسایر کشورها
11 صفحه - 9000 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 36000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 18000 تومان
چرا یک کارمند هم از حیث اداری و جزایی تحت تعقیب قرا می گیرد
19 صفحه - 15000 تومان
حقوق اداری - خدمات عمومی
4 صفحه - 4500 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 15000 تومان
حقوق اداری درسایر کشورها
11 صفحه - 7500 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 18000 تومان
کاراموزی اتش نشانی بخش اداری و کامپیوتر
39 صفحه - 24000 تومان
نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
28 صفحه - 13500 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
8 صفحه - 4500 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
10 صفحه - 4500 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
22 صفحه - 15000 تومان
فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی
6 صفحه - 4500 تومان
قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
21 صفحه - 12000 تومان
شناسایی و مقایله با مفاسد اداری (یک گزارش)
5 صفحه - 3000 تومان
حقوق اداری در صدر اسلام
13 صفحه - 4500 تومان
بررسی فساد اداری ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پاورپوینت
16 صفحه - 7500 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی پاورپوینت
14 صفحه - 12000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران و ایتالیا
122 صفحه - 9000 تومان
تطبیق فساد اداری در ایران با کشورهای اروپایی پاورپوینت
6 صفحه - 3000 تومان
فساد اداری در ایران و تطبیق آن با فساد اداری در ایتالیا
8 صفحه - 3000 تومان
مقایسه دو کشور از ابعاد مختلف ( ایران - امریکا) اداری مدیریتی
11 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید (دانگایاچ و دشموخ)(Dangayach and Deshmukh)
3 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت ارتباطات پروژه، پایان اداری (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه رفتارها در محیط اداری (Anusorn Singhapkdi et all) (آنسورن سینقاپکدی و همکاران)
1 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007