موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : مطالعه و بررسی تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
مطالعه و بررسی تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
تعداد صفحه :
40
قیمت :
15000 تومان

چکیده
تنوع زیستی پایه و اساس حیات زمین را تشکیل میدهد. رابطه بین انسان و سایر موجودات زیست کره چنان به هم پیوند خورده است که نابودی یک گونه میتواند یک گزینه از امکانات زندگی انسان را کاهش دهد. امروزه حفاظت از محیط زیست و اطمینان از پایداری و همه جانبه بودن توسعه آن ، جدی ترین چالش پیش روی جامعه جهانی است. بسیاری از ارزشهای تنوع زیستی در گذشته توسط بشر نادیده گرفته شده است و در دهه های اخیر با اقدامات انسانها تنوع زیستی با فشارهای بیشتری برهم خورده است. به طوریکه تخریب و انهدام زیستگاهها ، تجزیه و چند پارگی اراضی ، تغییر کاربری ، بهره برداری بی رویه و بیش از ظرفیت از منابع حیاتی و ... سبب تهدید و یا کاهش بیش از حد تنوع بیولوژیکی شده است. انقراض بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری و همچنین در آستانه انقراض و یا در معرض تهدید قرار گرفتن آنها ، از نتایج این گونه از فشارهاست.
کلمات کلیدی:گونه، تنوع زیستی،محیط، اکوسیستم، ژنتیك
مقدمه
تنوع زیستی(در انگلیسی : Biodiversity) مفهومی است که امروزه در سه سطح ژن، گونه و اکوسیستم مطرح می‌گردد، ولی این واژه در سطح گونه شناخته شده‌تر بوده و کاربرد بیشتری دارد. امروزه بر روی کره زمین در حدود دو میلیون گونه موجود زنده شناسایی و نامگذاری شده‌اند که دانشمندان حدس می‌زنند که این رقم تا حدود ده میلیون قابل افزایش باشد. البته بخش عظیم این افزایش متعلق به گروه‌های بی‌مهرگان و بخصوص بندپایان می‌باشد.
لذا برای حفاظت و امنیت محیط زیست به طور اعم و تنوع زیستی به طور اخص بیشتر کشورها همکاری های منطقه ای و بین المللی را سودمند و ضروری تشخیص داده اند.تنوع زيستي از نظر علمي به مجموعه اي از تنوع ‍ژني، تنوع گونه اي و تنوع اكوسيستمي در يك منطقه اطلاق مي شود ولي به زبان ساده تر تنوع زيستي را مي توان گوناگوني در شكل حيات يك منطقه دانست. در حقيقت تنوع زيستي يك ثروت طبيعي است که نياز بشر را در زمينه پوشاك، خوراك، مسكن و حتي سلامتي روح و روان تامين مي كند. زندگي ما، مديون گياهاني است كه دي اكسيد كربن هوا – اين معضل بزرگ زيست محيطي – را كاهش مي دهند و اكسيژن مورد نياز را تامين مي كنند، جانوراني كه منابع غذايي ما هستند، حشراتي كه در گرده افشاني شركت مي كنند و نيز مديون مناظر بكر و زيباي طبيعت است كه بشر خسته از زندگي ماشيني را براي لحظاتي در آغوش مي كشد. اما تخريب زيستگاه ها، بهره برداري بيش از اندازه از منابع طبيعي، استفاده غير اصولي از سموم دفع آفات و نيز تكثير و پرورش گونه هاي غير بومي گياهي و جانوري از جمله عواملي هستند كه تنوع زيستي را با خطر مواجه ساخته و به عبارتي كاهش تنوع را براي اكوسيستم به ارمغان آورده اند. امروزه موضوع توسعه پايدار آن هم در مقوله محيط زيست و منابع طبيعي از جمله مباحث روز جامعه بشري مي باشد. تنوع يكي از ابزارهاي مهم پايداري بحساب مي آيد، ولي امروزه فعاليتهاي انساني خود عاملي براي كاهش تنوع شده است.
1-1- مفهوم تنوع زیستی
ترکیب جامعه از لحاظ تفاوت و گوناگونی گونه های مختلف جانوری ، گیاهی و اکوسیستمی را تنوع زیستی میگویند.تنوع زیستی در سه سطح ژن ، گونه و اکوسیستم به صورت زیر مورد توجه است که هر یک از آنها جنبه ای از سیستمهای حیات را بیان میکنند.تنوع ژنتیکی: شامل تمام اطلاعات ژنتیکی که در ژنوم گیاهان ، جانوران و میکروارگانیسمهای زمین وجود دارد.تنوع گونه ای: به مفهوم گوناگونی گونه ها و سایر ارگانیسم هایی که در درون یک جایگاه طبیعی یا اکوسیستم زندگی میکنند.
1-1-1-تنوع اکوسیستمی
طیف گسترده تنوع زیستگاهها ، اجتماعات حیاتی و فرآیندهای اکولوژیکی زیست کره و همچنین تنوع عظیمی که در میان اکوسیستمها ، از نظر تفاوتهای زیستگاهی و شمار وسیع فرآیندهای اکولوژیکی ، وجود دارد را شامل میشود.مطالعات تنوع زیستی از سال 1997 به بعد به جای سه سطح فوق شش محور تنوع ژنتیکی ، تنوع گونه ای ، تنوع نژادی ، تنوع رفتاری ، تنوع اکوسیستمی و تنوع زیستگاهی را بررسی می کند.بحث تنوع زيستي از موضوعات بسيار مهم فعلي دنيا است. با تخريب منابع طبيعي و محيط زيست و كاهش مساحت آنها، شاهد انقراض گونه هاي گياهي و جانوري و در نتيجه كاهش تنوع زيستي در دنيا هستيم. هر يك از گونه ها در اكوسيستم نقش حياتي و اساسي را در زنجيرههاي غذايي بازي ميكنند كه نابودي يك گونه، تعادل حيات را در طبيعت برهم ميزند. برنامه هاي زيست محيطي براي هر منطقه بدون شناخت وضعيت پوشش
گياهي آن منطقه و تنوع گونهاي آن ممكن نيست. شناسائي پوشش گياهي و بررسي فرم زيستي و جغرافياي گياهي منطقه، ضمن اينكه اساس بررسيها و تحقيقات بوم شناختي در منطقه بوده و راهكاري مناسب براي تعيين ظرفيت بوم شناختي منطقه از جنبه هاي مختلف است در عين حال، عامل مؤثري در سنجش و ارزيابي وضعيت كنوني و پيش بيني وضعيت آينده منطقه بشمار ميرود كه براي اعمال مديريت صحيح نقش بسزايي دارد در یک اکوسیستم هرچه تنوع گونه ای بیشتر باشد ، محیط پایدارتر و از شرایط خودتنظیمی بیشتری برخوردار است. بنابراین تنوع زیستی در هر منطقه ای را باید کلید پایداری و سلامت محیط زیست آن منطقه به حساب آورد.
1-2- دلایل اهمیت تنوع زیستی
- ادامه حیات وابسته به اکسیژنی است که درختان تولید میکنند.
- تداوم نسل موجودات زنده وابسته به حفظ و ترکیب ژنهاست.
- تامین آسایش روحی و روانی انسانها وابسته به زیستن در طبیعت است.
- بهداشت و سلامت انسانها وابسته به داروهایی است که در طبیعت رشد و نمو میکنند.
- حفاظت از تنوع زیستی به شیوه های متعددی قابل انجام است، از جمله:
- حفاظت همه جانبه از اکوسیستمها ، منابع ژنتیکی و زیستی و بهبود کارکرد اکوسیستمهای موجود
- توسعه تحقیقات و مطالعات در زمینه منابع زیستی و ژنتیکی
- استفاده از روشهای سنتی و دانش های بومی و مشارکت دادن جوامع محلی در برنامه های حفاظت تنوع زیستی
- افزایش همکاریهای منطقه ای و بین المللی و رعایت مفاد کنوانسیون تنوع زیستی
..................

تحقیقهای مشابه
مطالعه و بررسی تنوع زیستی و نقش آن در محیط زیست
40 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 9000 تومان
تنوع زیستی چیست و اثر آن روی محیط زیست، جانوران و گیاهان
29 صفحه - 10500 تومان
سازمان محیط زیست استان گیلان
13 صفحه - 4500 تومان
آلودگی محیط زیست اکسید های سولفور
24 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته محیط زیست - بهداشت - لجن فعال
75 صفحه - 45000 تومان
راهکارهای نوین برای حفظ محیط زیست از سموم صنعتی
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان اکوتوریسم
69 صفحه - 24000 تومان
اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 15000 تومان
عوامل تهدید کننده محیط زیست گیلان
14 صفحه - 6000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
61 صفحه - 21000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 24000 تومان
اقلیم دریایی و ساحل غربی یک محیط زیست گرم و معتدل
31 صفحه - 10500 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
60 صفحه - 30000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 6000 تومان
آلودگی محیط زیست گیلان
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10
4 صفحه - 12000 تومان
آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 18000 تومان
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
12 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007