موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : طرح درس روزانه ریاضی سوم

عنوان سفارش :
طرح درس روزانه ریاضی سوم
تعداد صفحه :
4
قیمت :
3000 تومان

خلاصه تحقیق
"طرح درس روزانه ریاضی سوم "
نام درس: ریاضی پایه: سوم دبستان موضوع: تقسیم با باقی مانده
سال تحصیلی: 89-88 تعداد دانش آموزان: 33 نفر مدت اجرا: 45 دقیقه
آموزشگاه: *** كلاس: *** صفحات: 173-172
• هدف كلی: دانش آموزان در این درس با تقسیم با باقی مانده آشنا می شوند.
• اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:
با باقی مانده تقسیم آشنا می شوند. (شناختی)
به مراحل محاسبه تقسیم با باقی مانده مساحت دایره علاقه نشان می دهند. (عاطفی)
با خارج قسمت آشنا می شوند. (شناختی)
• اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:
تفاوت بین خارج قسمت و باقی مانده را توضیح دهند. (شناختی- درك و فهم)
بتوانند مراحل یك تقسیم با باقی مانده را به درستی انجام دهند. (شناختی- كاربرد.)
در فعالیت های فردی و گروهی با اشتیاق شركت می كند. (عاطفی- واكنش)

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007