موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
تعداد صفحه :
39
قیمت :
24000 تومان

فهرست مطالب
صفحه عنوان
4 چکیده
5 مقدمه
5 پيشينه
6 جرايم ضد بشري در اسناد قبل از سازمان ملل متحد
6 قراردادهاي لاهه (1899 و 1907)
7 پيمان صلح ورساي
8 تلاشهاي جامعه ملل
14 جرايم ضد بشري در اساسنامه دادگاه بين المللي جزايي ( I.C.C ).
28 عناصر مشترك جرايم ضد بشري
29 حمله عليه جمعيت غير نظامي
32 گسترده يا سازمان يافته بودن حمله
34 ارتباط جرم با حمله وسيع
35 دادگاه بين‌المللي جزايي و اعمال صلاحيت قضايي جهاني برای محاکمه جنایت‌کاران جنگی با چه چالشهایي روبرو هستند و چه‌گونه مي‌توانند از اين تنگنا عبور كنند؟
36 نتيجه‌گيري
37 پي¬نوشت¬ها
39 منابع
  چکیده
جنایات علیه بشریت در آخرین و کامل ترین سند بین المللی، یعنی ماده 7 اساسنامه دادگاه بین المللی جزایی که به شرح ذیل تعریف و احصاء شده است:
1) منظور از جنایات علیه بشریت در این اساسنامه، هریک از اعمال مشروحه ذیل است؛ هنگامی که درچارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته با علم به آن حمله، ضد یک جمعیت غیرنظامی، اتفاق می‌افتد؛
الف) قتل؛
ب) ریشه کن کردن؛
ج) به بردگی گرفتن؛
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛
ه) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می‌شود؛
و) شکنجه؛
ز) تجاوزجنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هرشکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن‌ها؛
ح) اذیت و آزار مداوم هرگروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیتی یا علل دیگر، در ارتباط با هریک از اعمال مذکور دراین بند یا هرجنایت مشمول صلاحیت دیوان، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیرمجاز شناخته شده است؛
ط) ناپدید سازی اجباری اشخاص؛
ی) جنایت تبعیض نژادی؛
ک) اعمال غیرانسانی مشابه دیگری که به‌طور عمدی به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی یا جسمی صورت پذیرد.
مقدمه
جرايم ضد بشري يكي از شنيع ترين جنايات بين المللي به شمار مي‌رود. جنايات عليه بشريت، عبارت است از: ارتکاب هر يک از جنايا ت 11 گانه ماده 7 اساسنامه روم، توسط دولت ها ويا سازمان ها، عليه جمعيت غير نظامي ، به صورت سازمان يافته و گسترده .
در تعريف چند نکته قابل بررسي مي باشد .
پيشينه
گرچند که مفهوم جنايات عليه بشريت، به صورت جسته وگريخته ، از دير زمان، در جوامع بشري، مورد توجه واستفاده بوده، اما حالت شدت وجديت امروزي را نداشت .
اولين پديده جناي که رسما در جوامع بشري به عنوان جنايات عليه بشريت، قلمداد شد کي بود ؟
در شکل فعلي آن اولين بار در سال 1915 م، توسط سه قدرت – انگلستان، فرانسه و روسيه، به کار گرفته شد، که دولت عثماني را در قتل عام ارامنه، تحت عنوان جنايات عليه بشريت محکوم کردند. که بدين ترتيب شلک گيري روند طرح شدن جنايات عليه بشريت به صورت جدي آن به سال هاي بعد از جنگ جهاني برمي گردد.
..................

تحقیقهای مشابه
تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
39 صفحه - 24000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 30000 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
25 صفحه - 7500 تومان
حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
23 صفحه - 7500 تومان
تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
32 صفحه - 9000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 21000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 30000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
33 صفحه - 13500 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 18000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 9000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 9000 تومان
وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
50 صفحه - 36000 تومان
تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
19 صفحه - 9000 تومان
اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
54 صفحه - 18000 تومان
تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
5 صفحه - 3000 تومان
ضمانت اجرای نقض قرارداد تحقیق حقوقی پاورپوینت
91 صفحه - 30000 تومان
ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
28 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حالت های عملیات فایروال یا ضد هکر(پیکر بندی)7
10 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق عملیاتی پارچه ی پلی استر که توسط نانوتیتانیوم تولید شده است دی اکسید (نانو- Tio2) اندود ضد فرابنفش 12
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
40 صفحه - 120000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
8 صفحه - 24000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
18 صفحه - 54000 تومان
قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
40 صفحه - 21000 تومان
رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
51 صفحه - 24000 تومان
بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
47 صفحه - 21000 تومان
حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
102 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10
21 صفحه - 81900 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روزنامه بين المللي مديريت مهمان نوازيروزنامه بين المللي مديريت مهمان نوازي
9 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه مشاركت بين اقتصاد دانشگاهي و محيط تجاري ، اجزاء جهت گيري بازاريابي دانشگاهي مدرن 13
6 صفحه - 18000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
5 صفحه - 15000 تومان
نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
55 صفحه - 24000 تومان
وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
37 صفحه - 18000 تومان
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
20 صفحه - 9000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 18000 تومان
تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
22 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
65 صفحه - 45000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 24000 تومان
دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
47 صفحه - 30000 تومان
تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
26 صفحه - 12000 تومان
جایگاه عرف در حقوق بين الملل
10 صفحه - 6000 تومان
حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
12 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 24000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 18000 تومان
حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
22 صفحه - 12000 تومان
تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
8 صفحه - 3000 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
25 صفحه - 12000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 7500 تومان
وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
32 صفحه - 15000 تومان
سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
21 صفحه - 7500 تومان
مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
19 صفحه - 6000 تومان
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
20 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007