موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
مواد و روش ها
رفتار مناسب و سازگاری خوب معلم و شاگرد
فضای مطلوب و حمایتی کلاس
ایجاد علاقه در خارج کلاس
خود را در آینده تصور کنید
به خاطر داشته باشید شما پیشرفت خوبی داشته اید
به خاطر داشته باشید شما چیز های زیادی را نمی دانید
شما نباید تصور کنید که انگلیسی شما خوب است
هر زمان که می توانید از زبان انگلیسی استفاده کنید
با مردم درباره انگلیسی صحبت کنید
دوستی بیابید که او هم در حال یاد گیری انگلیسی باشد.
برای یاد گیری کمی پول خرج کنید.
دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
افزایش میزان هدف مداری یادگیرندگان
شفاف سازی برنامه آموزشی برای یادگیرندگان
ایجاد اعتقادات واقع بینانه در یادگیرندگان
افزایش میزان اعتماد به نفس یاد گیرندگان
ایجاد استقلال فردی در یاد گیرندگان
پیشینه تحقیق
جمع بندی اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات :
ارائه راه حل های ممکن :
انتخاب راه حل :
اعتبار بخشی به راه حل :
تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتیجه گیری
پیشنهاد ها :
منابع
فرم پرسشنامه
چکیده
نظر به اهمیت یادگیری زبان های خارجی ، بررسی روش های علمی و ویژگی های آنها به طور برجسته امری ضروری می نماید. هدف از نوشتن این مقاله بررسی راههای افزایش انگیزه در یادگیرندگان می باشد.
شیوه های جاری در آموزش زبان خارجی دارای اهداف از پیش تعیین شده ای بر مبنای افزایش مهارتهای خواندن ، گوش کردن ، صحبت کردن ، نوشتن و ترجمه می باشند. کسب موفقیهای آکادمیک در یادگیری مهارت های ذکر شده نیاز به ایجاد انگیزه در داخل و خارج کلاس دارد.انگیزه در یادگیرندگان زمانی به اوج خود میرسد که فضای کلاس و جامعه یک فضای سالم و علمی باشد و یادگیرندگان بتوانند به اظهار نظر بپردازند و از خطر مسخره شدن نهراسند. به همین منظور در این مقاله به بررسی تکنیک ها و شیوه های مختلف در این مورد می پردازیم .
در این پژوهش دو فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفت کهه هر دو فرضیه مورد تایید قرار گرفت یعنی :
- کیفیت بخشی به کلاس درس و استفاده از معلمین آموزش دیده می تواند به ایجاد علاقه در دانش آموزان و بالا بردن انگیزه آنها برای شرکت در کلاس و توجه به معلم رابطه داشته باشد.
- استفاده از وسایل کمک آموزشی و دستگاههای نوین آموزشی می تواند در ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان برای شرکت در کلاس تاثیر داشته باشد.
کلید واژه : علاقه دانش آموزان، زبان انگلیسی
مقدمه
با یک نگاه ویژه به مقوله یاد گیری زبان های خارجی ، درمی یابیم در جهان علمی امروز هیچ کس نمی تواند بدون دانستن یک زبان خارجی به راحتی و با آسودگی خیال زندگی کند. پر واضح است که محبوب ترین زبان در دنیا زبان انگلیسی می باشد و بسیاری از مردم دنیا به این زبان سخن می گویند. شیوه های جاری در آموزش زبان خارجی دارای اهداف از پیش تعیین شده ای بر مبنای افزایش مهارتهای خواندن ، گوش کردن ، صحبت کردن ، نوشتن و ترجمه می باشند.از آنجا که در هر یک از مهارت های زیر هدف خاصی دنبال می شود ، لذا مواد درسی نیز باید متناسب با نیاز های یادگیرندگان تعبیه و تنظیم شوند.
به همین منظور ما ـ معلمان انگلیسی ـ باید با استفاده از شیوه های مدرن ، تکنیک های مختلف و حتی ترفند های آموزشی در دانش آموزان ایجاد انگیزه کنیم .
در این مقاله ما به بررسی اهمیت نقش علاقه و تکنیک هایی که در تقویت آن نقش دارند می پردازیم.انگیزه در یادگیری ابعاد گوناگونی دارد که غفلت از برخی از آنها لطمات جبران ناپذیری در یادگیرنده ایجاد می کند.بنابراین بهتر است به روحیات یادگیرنده و فضای کلاس توجه ویژه داشته باشیم و سعی کنیم کلاس را دارای انگیزه جلوه دهیم و دانش آموزان را نیز با انگیزه بپرورانیم.
همانطور که می دانیم دو نوع علاقه در یاد گیری وجود دارد : علاقه شخصی و علاقه عمومی .علاقه شخصی به ویژگی ها ی علاقه ای تقریباً ثابت اطلاق می شود ، در صورتی علاقه عمومی به پاسخ های علاقه ای ( حاصل از ایجاد علاقه ) در محیط یادگیری گفته می شود.
در این مقاله ما سعی می کنیم به بحث و گفتگو درباره راه های توسعه و استفاده از علاقه عمومی بپردازیم.پر واضح است که کسب موفقیت در یادگیری زبان دوم ما حصل داشتن نگرش مثبت به یادگیری است ، در حالی که عدم موفقیت در یاد گیری ارتباط کمی با نگرش مثبت اندیشی دارد.
  انجام دادن پژوهش ها ، گسترش مشاوره و مطالعات موردی ، همراه با ارائه راهبردهای افزایش کیفیت آموزشی در کلاس درس به تنظیم فرهنگ مدیریت آموزشی کمک می کند و میزان اثربخشی کیفیت آموزشی را افزایش می دهد .
رعایت اصول مدیریت و کلاس داری نظیر : برنامه ریزی ، سازماندهی و ارزشیابی ، شیوه آموزشی را در جهت ایجاد انگیزه و تواناسازی دانش آموزان برای دستیابی به هدف تعیین شده ارائه می کند .
بهترین طرح آموزشی هنگامی موفق است که قبل از هرچیز بتواند جاذبه ایجاد کند و به مقبولیت درونی فراگیران بینجامد و این مهم میسّر نمی شود مگر آنکه معلمان توانایی نفوذ اخلاقی را داشته و در ایجاد زمینه پذیرش و انگیزه درونی توانا باشند ، به گونه ای که با ایجاد احساس نیاز در فراگیر سسب ایجاد اشتیاق و لذت برای فهمیدن و دریافت مفاهیم شود .
معلم هرقدر توانا باشد نمی تواند دانش آموزان را وادار به آموختن چیزی کند که آن را با ارزش نمی دانند . زیرا پیامش آن است که مطالب را در ذهن خود کنید و بعد از نمده گرفتن آن را برای همیشه به دست فراموشی بسپارید . بهترین شیوه آموزشی آن است که در عمل انعطاف پذیری داشته باشد ، از شیوه های گوناگون آموزشی استفاده کند و محیط غنی برای تسهیل و تقویت یادگیری را فراهم آورد .

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007