جمعه 30 فروردین 1398
بازدید امروز : 1897 نفر

موضوع : پروژه رشته خودرو آشنایی و عیب یابی و تشریح کامل انژکتور
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته خودرو آشنایی و عیب یابی و تشریح کامل انژکتور
تعداد صفحه :
103
قیمت :
12000 تومان

مقدمه :
قبل از تشریح عملکرد سیستم انژکتوری ابتدا باید بفهمیم که یک سیستم کاربراتوری چگونه کار کرده و چه معایبی از این سیستم موجب شده تا با کنار گذاشتن آن ، سیستم انژکتوری را جایگزین آن نماییم. با نگاهی گذرا به خودرویی که تحت سیستم کاربراتوری کار می کند مشاهده می کنیم که دو جزو اساسی این سیستم را دو قطعه " کاربراتور " و " دلکو " تشکیل می دهند .
آشنایی با کاربراتور و دلکو و معایب ذاتی آنها :
 کاربراتور :
دو وظیفه عمده را عهده دار است :
• الف) مخلوط کردن سوخت و هوا به نسبت ترکیبی مشخص که در هر کاربراتور به عنوان یک پارامتر اساسی تعیین می شود .
• ب) توزیع سوخت پودر شده به میزان برابر بین سیلندرها .
 دلکو :
دو وظیفه اساسی را پوشش می دهد :
• الف) تولید برق مبتنی بر مکانیزم کارکرد پلاتین و فیوز ( خازن ) دلکو
• ب) توزیع برق در روی سر شمع ها در زمان لازم
 آشنایی با معایب عمده ذاتی کاربراتور
با دقت در انجام کار کاربراتور می توان دید علی رغم تمامی محاسنی که کاربراتور برای خودرو دارد چند عیب ذاتی بزرگ دارد که چشم پوشی از آنها امکان پذیر نیست . بزرگترین ایرادات کاربراتور را می توان به شرح ذیل اعلام نمود :
1- عدم تناسب میزان مخلوط شدن هوا و سوخت . این میزان ثابت نبوده و به دلیل جرم حجمی نامتناسب این دو ماه که یکی گازی و دیگری مایع است تنهادر یک زاویه خاص از دریچه کاربراتور این نسبت رعایت شده و در بقیه موارد این تناسب به هم می خورد .
2- کاربراتور شدیداً وابسته به شرایط محیط است . وابستگی شدید کاربراتور به شرایط محیط به خصوص دما و فشار باعث می شود که به جرات بتوان گفت هیچ خودرو کاربراتوری در حال تنظیم کار نمی کند. زمانی که یک خودرو کاربراتوری را تنظیم می کنید ناخودآگاه این تنظیم را به گونه ای انجام خواهید داد که فقط و فقط خودرو در همان ساعت و در همان مکان تنظیم باشد به محض تغییر محل و یا تغییر ساعت ، خودرو از تنظیم خارج می شود و این مسئله حتمی است که با اصرار بر استفاده از کاربراتور قابل حل نیست . احتمالاً شما در هنگام رانندگی از یک شهر نوعی مانند تهران به یک شهر نوعی دیگر مانند رشت این تغییر رفتار محسوس کاربراتور و بدروشن شدن و تنظیم نبودن خودرو را و یا به طورکلی بد روشن خودروهای کاربراتوری در هنگام زمستان و یا صبح زور را تجربه کرده اید .
3- عدم توزیع یکسان سوخت به سیلندرها. از آنجایی که کاربراتور وظیفه انتقال یک سیال را به سیلندرها عهده دار است و این انتقال بدون هیچ دخالتی انجام می شود طبیعی است که به سیلندرهایی که به کاربراتور نزدیکترند ( سیلندرهای 2 و 3 ) سوخت بیشتری منتقل شده و بازده آنها بیش از سیلندرهای دورتر به کاربراتور ( سیلندرهای 1 و 4 ) می باشد . این موضوع باعث ایجاد یک نوع عدم بالانسینگ موتور می شود که در صورت داشتن کاربراتور ناگزیر به تحمل آن هستیم .
4- خفه کردن کاربراتور. این مشکل در کلیه کاربراتورهایی که واحد پمپ شتاب بوده موجود است که با چند بار فشردن پدال مقداری سوخت وارد سیلندر شده و کاربراتور فلوت می کند . در حالی این موضوع در خودروهای انژکتوری اصلاً مصداق ندارد .
5- پدیده قفل گازی . این پدیده پس از خاموش کردن موتور رخ می دهد . وقتی موتور و متعاقب آن پمپ خاموش می شود بنزینی که در لوله ها و کاربراتور موجود است براثر از دست دادن حرکت خود و نیز همنشینی با گرمای موتور بخار شده و باعث دیر روشن شدن خودروهای گرم پژو کاربراتوری پس از چند لحظه خاموش کردن می شود . این پدیده در خودروهای انژکتوری نیز اتفاق افتاده اما بلافاصله پس از باز کردن سوئیچ با کارکرد پمپ بنزین قبل از روشن کردن موتور این موضوع منتفی می شود .
6- وابسته بودن به نوع بنزین . اصولاً یکی از پارمترهای کیفی بنزین عدد اکتان Octan است این عدد بدون واحد درواقع انحراف معیاری است که به نوعی می تواند به ما نشان دهد که تا چه حد می توانیم بنزین را تحت فشار قرار دهیم بدون آنکه بنزین دچار خودسوزی و انفجار شود . هرچه عدد مزبور به عدد 100 نزدیکتر باشد کیفیت بنزین بهتر خواهد بود . طبیعتاً در لحظه تنظیم موتور این کار با استفاده از بنزین مشخصی صورت می گیرد . حال اگر نوع بنزین و متعاقب آن درجه اکتان آن تغییر کند نیازمند تنظیم جدیدی خواهیم بود . اکثر کسانی که از بنزین معمولی در خودرو کاربراتوری خود استفاده می کنند پس از استفاده از بنزین سوپر شاهد این تفاوت کارکرد موتور می شوند .
7- تنظیمات زیاد و پیچیدگی زیاد مکانیکی . موجب می شود که تعمیرکاران اغلب به دلیل عدم آگاهی از تنظیمات دقیق و یا عدم داشتن ابزار مخصوص های لازم نسبت به تنظیم همه جانبه آن غفلت ورزیده و این خود مزیت برعلت می شود . این تنظیمات در خودرو 405 کاربراتوری بالغ بر هفت مورد می شود . علاوه بر آن مکانیکی بودن قطعه موجب خراب های زودرس نیز خواهد بود .
 آشنایی با معایب عمده ذاتی دلکو :
همین طور با دقت در انجام کار دلکو می توان دید علی رغم تمامی محاسنی که این عنصر برای خودرو دارد چند عیب ذاتی بزرگ دارد که چشم پوشی از آنها امکان پذیر نیست . بزرگترین ایرادات دلکو را می توان به شرح ذیل اعلام نمود :
1- شدت جرقه به شدت به دور موتور وابسته است . با مطالعه کارکرد نحوه تولید برق در می یابیم که تولید برق به دلیل مکانیزم خاص عملکردی پلاتین و خازن دلکوست . در یک کویل ساده پیکان در زمانی که پلاتین بسته است جریان از مسیر کویل اولیه و پلاتین عبور کرده و به بدنه می رسد این عمل موجب شارژ شدن جریانی سیم پیچ اولیه می شود . اصولاً سیم پیچها دارای خاصیت مشابهی با خازن ها هستند با این تفاوت که خازن ها با تغییرات ولتاژ مخالفت کرده و در زمان افت ولتاژ شبکه با دادن ولتاژ خود باعث ثابت ماندن آن در سیستم شده اما سیم پیچها دارای این ویژگی هستند که سعی دارند با دادن جریان اضافی ، مقدار جریان عبوری از خود را ثابت نگه دارند .
تا زمانی که پلاتین بسته است هیچ اتفاقی نمی افتد . به محض بازشدن پلاتین ، سیم پیچ که سعی دارد جریان خـود را ثابت نگه دارد به اجبار جریان خود را به داخل خـازن هدایت می کند خازن وقتی در این حـالت قرار می گیرد ولتـاژ روی آن به شدت افزایش یافته و حتی به بالای 300 ولـت نیز می رسـد . این قـدرت موجب می شود تا جریان تغییر مسیر داده و به سیم پیچ بازگشت نماید این تغییر جریان تا شارژ مجدد سیم پیچ ادامه داشته و دوباره جهت جریان بین سیم پیچ و خازن تغییر می کند . تا زمانی که پلاتین باز است این نوسان بارها انجام شده که نتیجه آن تغییر شار مغناطیسی ، تحریک سیم پیچ ثانویه و ایجاد جرقه بر روی شمع است . در هر بار باز شدن پلاتین این عمل تکرار می شود .
در دور آرام هیچ مشکلی وجود نداشته اما با افزایش دور موتور زمان بسته بودن پلاتین ناخودآگاه کوتاه شده و عمل شارژ و دسارژ کویل خارج از بازه زمانی باز و بسته شدن پلاتین قرار می گیرد . اینجاست که عیب بزرگ سیستم جرقه واجد دلکو ظاهر می شود کویل به دنبال پلاتین چون زمان کافی برای شارژ و دشارژ سیم پیچ اولیه را ندارد نمی تواند شار لازم برای تحریک کامل سیم پیچ ثانویه را بدست آورد و لذا شدت جرقه در دورهای بالا به طور محسوسی کاهش یافته و خودرو در دور بالا دچار لرزش زیاد ، کاهش راندمان موتور و افزایش مصرف بنزین به صورت تصاعدی می شود .
..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته خودرو آشنایی و عیب یابی و تشریح کامل انژکتور
103 صفحه - 12000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 28000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 30000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
نظام حقوقی حاکم بر کشتیرانی در دریاها پروژه رشته حقوق
63 صفحه - 9000 تومان
نگاهی اجمالی به نقش زن در دفاع مقدس پروژه رشته حقوق
73 صفحه - 10000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
81 صفحه - 14000 تومان
الکتروتکنیک gps پروژه سیستم موقعیت یابی جی پی اس
89 صفحه - 9000 تومان
فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
35 صفحه - 7000 تومان
بررسی خودرو سراتو رشته مکانیک خودرو
12 صفحه - 1500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
50 صفحه - 40000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
110 صفحه - 18000 تومان
کارورزی رشته کامپیوتر آشنایی با نرم افزار های اکسل فتوشاپ و ویندوز
73 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت خزر انفورماتیک آشنایی با سخت افزار
35 صفحه - 5000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
10 صفحه - 8000 تومان
پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
123 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
65 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
29 صفحه - 6000 تومان
طرح هادی شهرستان رضوانشهر رشته جغرافیای انسانی، تشریح شهرستان
20 صفحه - 5000 تومان
برنامه گزارش سفر به اهواز تشریح کامل مربوط به رشته مسافرتی و جهانگردی
54 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی گزارش و تشریح کارخانه ماکارونی
40 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته مکانیک طراحی سردخانه نگهداری موارد همراه با طراحی کامل و نقشه
114 صفحه - 40000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 8000 تومان
ایران خودرو - تشریح کامل
25 صفحه - 2500 تومان
اجزاء تشکیل دهنده یخچال - عیب یابی یخچال
32 صفحه - 3000 تومان
موتورهای الکتریکی و عیب یابی آن
11 صفحه - 2000 تومان
نمونه ای از یک doucument کامل مربوط به همراه تشریح کامل نرم افزار
106 صفحه - 8000 تومان
معرفی و تشریح کامل شهرستان ماسال
51 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی در شرکت کاشی خزر تشریح کامل و چارت
28 صفحه - 6000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007