موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع
تعداد صفحه :
8
قیمت :
3000 تومان

چکیده:
طی سالهای اخیر د راکثر کشورها فعالیت های قابل ملاحظه ای در زمینه تغییر شیوه ها و خط مشی های آموزشی به یک مسیر جامع تر به وقوع پیوست(میتلر2000) در این مقاله از شواهد موجود در تحقیقات اجرا شده طی یک دوره به منظور بررسی نیازها و طراحی برنامه های پیشرفته استفاده می کنیم از این رو در وهله اول به بررسی سوال فوق می پردازیم : چه ابزاری قادر به تغییر سیتمهای آموزسی در یک مسیر جامع هستند؟
واژگان کلیدی:
نیازهای ویزه ، آموزش جامع یا فراگیر ، رویه ای اصولی ، بررسی آموزشی اکثر بررسی های ما در زمینه به کار گیری شیوه ای است که اشاره به مشارکت های گروهی دارد. این امر در ارتباط با مشارکت افراد تحصیل کرده و اساتید است زیرا این افراد به عنوان ابزاری در درک بهتر فرایندهای آموزشی هستند(Aniscow 1999 ) شیوه آموزشی امروزی در مقایسه با سیستم های قدیمی از قابلیت های گسترده تری برخوردار می باشند یررسی ها نشان می دهند که در صورت عدم درک عملکردهای سازمانی قادر به تغییر ضوابط آن نمی باشیم . دلایل موجهی برای شناسایی شیوه های فوق وجود دارد.
اکثر افراد بر این باورند که چنین درکی منجر به شکل گیری نتایجی سازنده تر و فعالیت موثر سازمانها می شود البته نباید نقش گروههای ناآشنا نظریه پردازان و سایر سهامدارانی که در جستجوی راه حل های موثر در مواجه با مسائل هستند را نادیده گرفت .
هدف از اجرای چنین تحقیقاتی بسط الگوهای آموزشی و دستیابی به سیستم هایی با کارایی بیشتر است چنین تحقیقی با شکل گیری نمونه های مبسوط در زمینه شناسایی ساختارهای ویژه همراه است و منجر به توسعه شیوه ها یا خط مشی هایی جامع می گردد علاوه براین پیشنهادات وساختارهایی را ارائه می دهند که به منظور تحلیل موقعیت های واقعی به کار گرفته می شوند.
ساختارهای فوق الگوی موثری را در ارزیابی مباحثات سازنده ارائه می دهد دراین مقاله صرفا به تعداد اندکی از آنها اشاره نمودیم به منظور دستیابی به توسعه جامع در یک سیستم آموزشی نیاز به تمرکز بر فاکتورهایی اثر گذار داریم .
از این رو م یتوان گفت که د رسوق دادن در یک سیستم آموزشی به سمت جلو . ارتقای آن عوامل یا ابزار متعددی دخیل می باشد. ..................

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007