یکشنبه 4 تیر 1396
بازدید امروز : 1089 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم اجتماعی رابطه بين باورهاي ارتباطي با كاركرد خانواده و رضايت زناشويي
تعداد صفحه :
160
قیمت :
15000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب 1 ) فصل اول :کلیات تحقیق 1
1 ـ مقدمه: 2
1-2 بيان مسأله 4
1-3 ضرورت و اهميت پژوهش: 8
1-4 اهداف پژوهش: 10
1-4-1 هدف كلي : 10
1-4-2 اهداف ويژه: 10
1-4-2 اهداف ويژه: 10
1-5 فرضيه‌هاي پژوهش: 10
1-5-1. فرضيه اصلي 10
1-5-2. فرضيات ويژه: 10
1-6- تعاريف مفاهيم: 11
1 – 6 – 1 - باورهاي ارتباطي: 11
1-6-2 - كاركرد خانواده: 12
1-6-3- رضايت زناشويي: 13
2 ) فصل دوم : مبانی نظری 14
2 – 1 - مقدمه : 15
2 – 2 - ازدواج: 16
2 – 3 - انواع ازدواج: 19
2 – 4 - اهمیت ازدواج: 21
2 – 5 - اهداف ازدواج: 21
2 – 6 - انگیزه های ازدواج: 26
2 – 6 – 1 - داشتن خودکفایی، استقلال و مسئولیت پذیری در زندگی زناشویی 26
2 – 6 – 2 - رسیدن به بهداشت روانی و جسمانی و سلامت اجتماعی: 27
2 – 6 – 3 - پیدایش عشق، علاقه، صمیمیت و دلبستگی: 28
2 – 7 - مراحل ازدواج: 28
2 – 8 - عوامل مؤثر بر ثبات ازدواج: 29
2 – 9 - خانواده: 31
2 – 10 - اهمیت خانواده: 32
2 – 11 - كاركرد خانواده: 32
2 – 12 - ویژگی های خانواده خوشبخت و رضایتمند: 33
2 – 13 - رضایت زناشویی: 34
2 – 14 - عوامل مؤثر در رضایت زناشویی: 35
2 – 15 - سازگاری زناشویی: 39
2 – 16 - ارتباط زناشویی: 40
2 – 17 - استحکام بخشیدن به زندگی زناشویی: 43
2 – 18 - الگوی یک ازدواج موفق: 45
2 – 19 - مبانی نظری : دیدگاه های نظری پیرامون رضایت زناشویی: 48
2 – 19 – 1 - نظریه چرخه زندگی زناشویی: 49
2 – 19 – 2 - نظریه چرخه زندگی خانوادگی: 50
2 – 19 – 3 - نظریات شناختی ـ رفتاری : 54

2 – 19 – 4 - تئوري اولسون 56
2 – 19 – 5 - نظریه عاطفی-عقلانی الیس: 58
1 – 7 پیشنه تحقیق : 58
فصل سوم: متدولوژي تحقيق 62
3-1 مقدمه: 63
3-2 روش پژوهش 63
3-3 جامعه آماري 63
3-4 نمونه پژوهش 63
3-5 روش نمونه‌گيري 64
3-6 روش جمع‌آوري اطلاعات 64
3-7 پايايي و روايي پرسشنامه 65
3-7-1 باورهاي ارتباطي: پرسشنامه تحريفهاي شناختي : 65
3-7-2 كاركرد خانواده(FAD) 65
3-7-3 رضايت زناشويي 67
3-8 روش آماري 70
4 ) فصل چهارم : یافته های تحقیق 71
5 ) فصل پنجم :خلاصه و نتیجه گیری 145
5 – 1 - خلاصه : 146
5 – 2 - نتیجه گیری : 147
5 – 2 – 1 – نتایج آمار توصیفی : 147
5 – 2 – 2 - نتایج آمار استنباطی : 148
منابع و ماخذ و پیوست ها 151
منابع : 152
منابع لاتين: 155

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017