تلگرام سایت تحقیق
شنبه 5 اسفند 1396
بازدید امروز : 2625 نفر

موضوع : بررسي كمي توان اشتغالزايي بخش كشاورزي
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
بررسی کمی توان اشتغالزایی بخش کشاورزی
تعداد صفحه :
36
قیمت :
3500 تومان

مقدمه و ضرورت تحقيق
1- محدوديتهاي الگوهاي كمي رايج اشتغال . 2- مزيت الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي. 3- نياز به كمي كردن ميزان نقش و اهميت عوامل توليدي و نهادهاي داخلي جامعه در ايجاد اشتغال غير مستقيم در سطح بخشهاي اقتصادي ، ضرورت انجام اين تحقيق محسوب مي شود.
2- اهداف تحقيق
الف-محاسبه توان اشتغالزايي(نفرـ شغل مستقيم و غيرمستقيم)ايجاد شده توسط هفت بخش اصلي اقتصاد در الگـوي SAM و مقايسـه آن با توان اشتغـالزايي الگوي داده – ستانده با تاكيـد بر توان اشتغالزايي بخش كشاورزي و صنايع وابسته به كشاورزي در اقتصاد ملي.
ب- بررسي كمي نقش عوامل توليـد (گروههاي مختلف نيروي كار) و نهادهاي داخلي جامعه (خانوارها) در ايجـاد اشتغال غيرمستقيم بر حسب ضرايب فزاينده تجزيه شده اشتغـال در سطح بخش‌هاي مورد بررسي.
3- محورهاي تحقيق
1-3- روش شناسي
2-3- پايه هاي آماري و فرآيند تعديل آنها
3-3-تحليل‌هاي نتايج حاصله
4-3- نتايج و توصيه هاي سياستي
5-3- محدوديتهای تحقيق و پيشنهاد برای بهبود آن

1-3- روش شناسي تحقيق
نظام حسابداري كلان هر جامعه، مستقل از اينكه توسعه يافته و يا در حال توسعه باشـد را مي‌توان به پنج حساب مشخـص زير طبقه بندي نمود كه تعامل آنها با همديگر تشكيل ماتريس حسابداري اجتماعي را تشكيل ميدهد :
حسـاب توليد ، حساب عوامل توليد ، حساب نهادها ، حساب سرمايه ، حساب دنياي خارج
1-1-3- دو هدف اصلي در طراحي نظام حسابداري
* تبيين ميزان مشاركت مردم در فرايند توسعه اقتصادي از طريق گروه هاي مختلف اقتصـادي و اجتماعي نيروي كار و خانوارها (آمارهاي مردمي).
* پيوند بخش هاي واقعـي اقتصـاد با بخش‌هاي پولي و مالـي، زيست محيطي و غيره.
2-1-3- جدول داده – ستانده و ربط آن به اشتغال و توان اشتغالزايي
چنانچه بخواهيم اين نوع نظام حسابداري را به جمعيت ربط بدهيـم و سپس توان اشتغـالزايي (نفر – شغل مستقيـم و غير مستقيم) ايجاد شده توسط بخش ها را محـاسبه و تحليل نماييم، بايستي به دو نكته اساسي زير كه همان محدوديت‌هاي آن به شمار مي روند توجه نماييم.
* فقط توليد كنندگان (فعاليت هاي مختلف توليدي) در اقتصاد مي‌توانند به طور مستقيم و غير مستقيم ايجاد اشتغال نمايند.
* فقط ساختار اقتصاد ( ماتريس واسطه بين بخشي لئونتيف ) نقش ‌كليدي را در اين نوع الگوها ايفا مي‌كند.
با توجه به دو نكته فوق، از پنج حساب كلان جامعه، فقط يك حساب، يعني حساب توليد نقش اساسي را در اين الگو دارد.
زيرا كه :
اولاً: اين حساب به عنوان حساب درونزا فرض مي شود.
ثانياً: تفكيك آن با توجه به پايه هاي آماري كشور به تفصيلي ترين شكل ممكن امكان پذير است. چهار حساب باقي مانده جامعه، حساب هاي برونزا اين الگو به شمـار مي آيند.
2-3- پايه هاي آماري و فرآيند تعديل آنها
در اين مقاله از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1375 استفـاده شده است.
تعداد بخش‌هاي ماتريس فوق از 21 بخش اقتصـادي به هفت بخش‌ تجميع گرديده است.
به منظور محاسبه توان اشتغالزايي بخش‌ها در الگوي داده- ستانده، جدول داده- ستانده سال1375 از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1375جدا گرديد.
آمار اشتغـال براي هفت بخش اصلـي اقتصاد مستقيماً از گـزارش نفوس و مسكن سال 1375 استخراج شده است.
..................

تحقیقهای مشابه
بررسی کمی توان اشتغالزایی بخش کشاورزی
36 صفحه - 3500 تومان
بررسی کمی و کیفی کلاس های جبرانی تابستانی دوره راهنمایی
11 صفحه - 2000 تومان
بررسی کمی و کیفی کلاس های جبرانی تابستانی دوره راهنمایی بر اساس روش تحقیق
11 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
110 صفحه - 18000 تومان
بررسی توانمندی های گردشگری استان شیراز
31 صفحه - 5000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
53 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
50 صفحه - 20000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
49 صفحه - 20000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
81 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 15000 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 2500 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 2500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
9 صفحه - 9000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
72 صفحه - 18000 تومان
پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
132 صفحه - 20000 تومان
بررسی کاربرد انرژی هسته ای در کشاورزی
11 صفحه - 1500 تومان
عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
20 صفحه - 2000 تومان
پروژه رشته زراعت و کشاورزی بررسی مقایسه انواع برنج ایرانی با برنج باسماتی
57 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی نماتد مولد زخم ریشه چای و راه‌ کارهای عملی مدیریت مبارزه با آن
23 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی بررسی خواص دارویی گیاه مریم گلی و چای
33 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی مطالعه و بررسی برنج
43 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کشاورزی و علوم باغی مطالعه و بررسی كرم ساقه خوار نواري برنج
25 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
54 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های بهداشت عمومی و عوارض در حال ظهور: ارزیابی توانایی های عمومی و بخش خصوصی
3 صفحه - 3000 تومان
توانمندی های اقتصادی استان کردستان در زمینه های آب و کشاورزی و منابع طبیعی
25 صفحه - 2500 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2018