شنبه 3 تیر 1396
بازدید امروز : 3460 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
تعداد صفحه :
91
قیمت :
12000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی

 • چکیده
 • فصل اول کلیات تحقیق

 • 1-1مقدمه
 • 2-1بیان مسئله
 • 3-1اهميت و ضرورت تحقیق
 • 4-1اهداف تحقيق
 • 5-1سوالات تحقيق
 • 6-1فرضيه هاي تحقيق
 • 7-1 تعریف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق
 • 8-1 قلمرو تحقيق
 • 9-1 محدوديت هاي تحقيق
 • فصل دوم ادبیات تحقیق

 • 1-2 مقدمه
 • 2-2تاریخچه رضایت مشتری
 • 3-2 تعریف رضایت مشتری
 • 4-2مدل رضايت مندي مشتري
 • 5-2رضايت مشتري و رابطه آن با وفاداري مشتري
 • 6-2اثرات رضایت مشتری
 • 7-2فرايند جلب رضايت مشتري
 • 8-2چرخه بهبود مستمر رضايت مشتري
 • 9-2انواع مشتري از جنبه ميزان رضايت
 • 10-2نقش كاركنان در جذب رضايت مشتري
 • 11-2تاريخچه مديريت ارتباط با مشتري
 • 12-2مديريت ارتباط با مشتري
 • 13-2انواع فناوري مديريت ارتباط با مشتري
 • 14-2توابع اصلي مديريت ارتباط با مشتري
 • 15-2مزاياي مديريت ارتباط با مشتري
 • 16-2اهداف CRM از ديدگاه دانشمندان
 • 17-2اصول CRM
 • 18-2ابعاد مديريت ارتباط با مشتري
 • 1-18-2توجه به نيازهاي مشتريان
 • 2-18-2بهبود كيفيت خدمات به مشتريان
 • 3-18-2ايجاد ارزش براي مشتريان
 • 19-2تاريخچه بانك ملي ايران
 • 20-2پيشينه تحقيق
 • فصل سوم روش تحقیق

 • 1-3مقدمه
 • 2-3روش تحقیق
 • 3-3جامعه ونمونه آماری
 • 4-3برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
 • 5-3روش و ابزار گردآوری داده ها واطلاعات
 • 6-3روايي و پايايي ابزار سنجش و اندازه گيري
 • 7-3روش تجزیه وتحليل داده ها و اطلاعات
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات

 • 1-4مقدمه
 • 2-4توصیف ویژگیهای پاسخ دهندگان
 • 1-2-4جنسیت
 • 2-2-4سن
 • 3-2-4تحصيلات
 • 3-4توصيف متغيرهاي تحقيق
 • 1-3-4متغيرتوجه به نيازهاي مشتريان
 • 2-3-4متغير بهبود كيفيت خدمات به مشتريان
 • 3-3-4متغير ايجاد ارزش براي مشتريان
 • 4-4-4ميزان رضايت پاسخ دهندگان از بانك
 • 4-4 آزمون فرضيه هاي تحقيق
 • 1-4-4آزمون فرضيه اول
 • 2-4-4آزمون فرضيه دوم
 • 3-4-4آزمون فرضيه سوم
 • فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات

 • 1-5مقدمه
 • 2-5نتايج آمار توصیفی
 • 3-5نتايج آزمون فرضيه ها
 • 4-5پیشنهادات
 • 5-5پیشنهاد به محققین آینده
 • فهرست منابع
 • ضمائم
 • پرسشنامه
 • - 1)مقدمه

  امروزه ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه خواسته هاي مشتريان از سازمان ها و شركت هاي (توليدي و خدماتي و غيره) بيش از هر دوره ديگري است. هيچ كسب وكاري اعم از توليدي، خدماتي و غيره نمي تواند بدون مشتريان راضي و خرسند پايدار و موفق به راه خود ادامه بدهد. مهمتر اينكه انتظارات و توقعات مشتريان روز به روز فزوني يافته و اين روند با رشد روز افزون همراه خواهد بود. از اين رو سازمان ها و شركتها از جمله بانكها ملزم هستند به دنبال راهكارهايي باشند كه فراتر از انتظارات مشتريان است. طي سالهاي اخير با پيدايش يك نگرش نو در رابطه بين سازمانها و بانكها با مشتريانشان روبرو بوده ايم كه اين نگرش نو را مديريت ارتباط با مشتري (CRM ) مي نامند. اگر مديريت ارتباط با مشتري به درستي و با موفقيت پياده سازي شود موجب بهبود رضايت مشتري، رشد بيشتر درآمد و افزايش قدرت رقابت و بازگشت سريعتر سرمايه خواهد شد. از آنجا كه مشتري سرمايه و فلسفه وجودي بانك هاي امروزي مي باشد و بانكها براي اينكه بتوانند نقش مؤثر را به عنوان اهرم اقتصادي در جامعه ايفا كنند ايجاد ارتباط موثر با مشتريان به منظور جذب مشتري و جلب رضايت آنها مي باشد.

  2-1 )بيان مسئله

  در روند كسب و كارهاي جديد به دست آوردن رضايت مشتري جايگاه مهم و حياتي در اهداف سازمان ها به خود اختصاص داده است و مديران ارشد به خوبي مي دانند موفقيت آن ها در راه رسيدن به اهداف كلان سازمان ، در گرو رضايت مشتريان است. جلب رضايت مشتري مقوله اي است كه ريشه در تاريخ زندگي بشر ، تجارت و بازاريابي دارد. امروزه تنها آن دسته از شركت ها و موسسات خدماتي، موفق تر خواهند بود كه به درستي تشخيص دهند كه مشتري سرمايه با ارزش سازمان محسوب مي شود (خلیلی- یقین لو- جواهر دشتی، 1382، ص76). با توجه به فضاي رقابتي ميان بانك ها، چالش جالب رضايت مشتري بيش تر تداعي مي كند. پس بانك ها بايد توسل به استراتژي هاي جديد بازاريابي در جهت جلب هر چه بيش تر رضايت مشتريانشان باشند (حشمتی مولایی، 1384، ص45). با افزايش موسسات پولي و مالي ، بانك ها ديگر تنها به ارايه محصولات و فرآورده هاي خود تكيه نمي كنند بلكه به صورت مستمر در پي آفرينش و خلق مشتريان سود آور هستند .هدف بانك هاي امروز نه تنها افزايش تعداد تنوع سبد منبع( مشتريان) است بلكه مايلند آن ها رابه صورت مادام العمر براي خود نگه داشته نيازها و خواسته هاي آن ها را ارتقا دهند و مديريت نمايند تا از اين طريق موجب جلب رضايت و اعتماد آن ها شده و سهم خود را از بازار منابع (مشتريان ) افزايش دهند. امروزه هر مشتري ارزش ويژه خود را دارد واينك سازمانها براي بدست آوردن سهم بيشتري از بازار ثابت يا رو به كاهش بايد مبارزه كنند، بنابراين هزينه ها جذب مشتريان جديد رو به افزايش نهاده است(عباسي،1384،ص 61). همچنان كه با افزايش سطح اطلاعات و آگاهي هاي مشتريان دقيق تر و مشكل پسندتر شده اند افرادي كه به آنان خدمت ارائه مي كنند نيز ضروري است مهارتها و توانايي هاي خود را براي پاسخگويي و مديريت نيازها و خواسته هاي آنان اافزايش دهند.ولي متاسفانه نارضايتي هايي از سوي مشتريان در اين زمينه در بانك هاي كشور وجود دارد كه اين امر به لزوم توجه مديريت ارتباط با مشتري ، به عنوان راهكاري مناسب و در جهت رفع نارضايتي ها تاكيد مي ورزد مديريت ارتباط با مشتري عبارتست از مجموعه گام هايي كه به منظور ايجاد ، توسعه و نگهداري و بهينه سازي روابط طولاني مدت و ارزشمند مشتري و سازمان برداشته مي شود.در واقع CRM يك استراتژي و تدبير است(نظام پور،1386). مديريت ارتباط با مشتري خود، داراي ابعاد گوناگون مي¬باشد كه شامل: 1- توجه به نيازهاي مشتريان 2- بهبود كيفيت خدمات به مشتريان 3- ايجاد ارزش براي مشتريان 4- برقراري ارتباط مناسب بين كاركنان و مشتريان

  3-1)اهميت و ضرورت تحقيق

  در فضاي رقابتي بين بانك ها، بانك هايي موفق¬ترند كه بتوانند رضايت مشتريان را به دست آورند. از طرف ديگر نظر به حساس شدن مشتريان نسبت به ارايه خدمات از سوي بانك¬ها، آن¬ها همواره خواهان خدمات مطلوب¬تر و بهتر مي باشند.مدنظر قرار دادن مديريت ارتباط با مشتري مي¬تواند مزاياي بي شماري براي بانك¬ها فراهم كند. از آن جا كه يكي از مهم¬ترين دارايي هر بانكي مشتريان آن هستند و با استفاده از اين رويكرد، حفظ مشتريان فعلي و ترغيب آنان به مراجعات مجدد زمينه سازي بقاي آن ها براي رقابت است كه هدف اصلي هر بانك است. از جنبه ديگر با ورود فناوري اطلاعات به بانك ها زير چتر مديريت ارتباط با مشتري زمينه هايي فراهم مي شود تا بانك ها به سمت بانك هاي هوشمند و دانش محور حركت كنند و با به كارگيري نرم افزارهاي مديريت ارتباط با مشتري هزينه هاي پردازش اطلاعات را كاهش دهند و ارتباطات با مشتري در زمان كمتر و با سرعت بيشتري صورت گيرد كه نتيجه نهايي آن افزايش قدرت رقابتي بانك ها در محيط پر تلاطم امروزي است در اين ميان سودمندترين استراتژي براي بانك ها، استراتژي مشتري مداري است . چون بنيان و اساس نظام بانكي مشتري است. يك مشتري در بانك حداقل مساوي يك دارايي است . امروزه بانك داري موظف است خود را در آيينه وجود مشتري ببيند و سعي كند در محيط پر از رقابت، خواسته ها و تمايلات مشتريان خود را درك كند و كاري كند كه مشتري از سازمان رضايت كامل داشته باشد . اگر CRM به درستي اجرا گردد مي تواند به مديريت آگاهانه بينجامد كه به نوبه خود منجر به افزايش درآمد سازمان مي شود . وقتي كه در يك بانك ، خدماتي كه به يك مشتري ارايه مي شود مناسب نباشد، مشتري مي تواند به راحتي بانك خود را عوض كرده و به سوي بانك ديگر برود در نتيجه بانك ها مجبورند خدمات مناسب به مشتريان خود ارايه دهند تا آن ها را از دست ندهند. مطالعه انتظارات مشتریان از موسسات خدمت رسان، تدابیر لازم جهت تامین نیاز مشتریان می تواند در حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید بسیار کارساز باشد . مشتریان از بین چندین موسسه خدمت رسان ، موسسه ای را که انتظارش را تامین کند بر می گزیند ، لذا سنجش رضایتمندی مشتریان و توجه به انتظارات مشتریان به منظور از دست ندادن آنها و بالا بردن فرهنگ پاسخگویی و احترام در جامعه از ضروریات این تحقیق است . ( شاهدی زاده، 86 ،ص 9 ) .

  ...

  4-1)اهداف تحقيق

  - سنجش و اندازه گيري ابعاد مديريت ارتباط با مشتري

  ....

  5-1) سؤالات تحقيق

  1) آيا بين توجه به نيازهاي مشتريان و رضايت آنها رابطه معني داري وجود دارد؟

  2)...
  3)...

  6-1) فرضيه هاي تحقيق

  1) بين توجه به نيازهاي مشتريان و رضايت آنها رابطه معني داري وجود دارد.

  2)...
  3)...

  7-1) تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق

  - متغیر وابسته : متغیری است که محقق به دنبال تشریح و یا تبیین و یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است . که میزان رضایت مشتری متغیر وابسته این تحقیق است که برای سنجش آن از ابعاد مديريت ارتباط با مشتري استفاده شده است (آغاسی پور، 1388، ص 8 ). مفهوم رضایت مشتري از دیدگاه کاتلر : کاتلر رضایت مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند تعریف می کند . به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند ، مشتری احساس رضایت و در غیر اینصورت احساس نارضایتی می کند . (فروزنده دهکردی و همكاران ،ص 3 ).

  - متغير مستقل : متغير مستقل به گونه اي مثبت يا منفي بر متغير وابسته تاثير مي گذارد. يعني وقتي متغير مستقل وجود داشته باشد، متغير وابسته وجود دارد و هر مقدار افزايش در متغير مستقل روي دهد در متغير وابسته نيز افزايش يا كاهش روي خواهد داد ( سكاران، 1381، ص 85 ).

  متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند
  توجه به نيازهاي مشتريان

  از آن جا که نیاز مشتری دائماً در حال تغییر می باشد ، لازم است که بانک این تغییرات را از طریق بررسی مستمر مشخصات خریداران واقعی و کشف وجوه مشترک بین آنها با استفاده از CRM همواره در نظر داشته باشد تا بتوانند محصولات بانک وتوزیع آن را بر این اساس بر هم منطبق سازد و در این میان حتی به نیاز سازی نیز برای مشتریان دست زند که این امر لازمه کار سازمان های پیشرو است . به سخن دیگر در صنعت بانکداری ، درک دلیل و چگونگی خرید مردم اساس ایجاد خدمات جدید بانکی ، تبلیغات، کانال های توزیع، فروشی شخصی و فعالیت های مربوط آن است که برای رفع نیازهای مشتریان طراحی شده اند. برای مثال؛ مشتریان بانک تمایل بیشتری به صرفه جویی در زمان دارند که این امر بانک ها را به استفاده از تکنولوژی و فن آوری های پیشرفته جهت رفع این نیاز وا داشته است .

  بهبود كيفيت خدمات به مشتريان

  سازمان استاندارد بين المللي كيفيت را اين گونه تعريف مي كند : تمامي ويژگي ها و خصوصيات محصول يا خدمات كه توانايي برآورده كردن نيازهاي مشتري را دارد .

  سازمان ملي بهره وري سنگاپور كيفيت را اين گونه تعريف مي كند : مجموعه اي از خصوصيات و مشخصات يك كالا يا خدمات است كه احتياجات و رضايت مصرف كننده را تامين مي كند .

  دمينگ و باون كيفيت را اين چنين تعريف مي كنند : كيفيت مفهوم وسيعي است كه تمام بخش هاي سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزايش كارايي كل مجموعه است به طوري كه مانع پديد آمدن عوامل مخل كيفيت مي شوند و هدف نهايي آن مطابقت كامل با مشخصات مورد نياز مشتري با حداقل هزينه براي سازمان است كه منجر به افزايش رضايت مي شود ( سيد جوادين،1384، ص 35).

  اولين مطلب درباره كيفيت خدمت آن است كه خدمتي داراي كيفيت است كه بتواند نيازها و خواسته هاي مشتريان را برآورده سازد و سطوح خدمت ارايه شده با انتظارات مشتريان منطبق باشد . بنابراين كيفيت خدمت را مشتري قضاوت و تعيين مي كند . اگر خدمتي انتظارات مشتري را برآورده سازد يا فراتر از آن باشد ، داراي كيفيت است .

  پاراسورامان و همکاران ( 1998 ) طی مدلی 5 بعد کیفیت خدمات را ارائه نموده اند که عبارتند از :

  1- مسئوليت پذيري وپاسخگويي: منظور محقق اينست كه كاركنان مشتريان را معطل نگذارند و خدمات فوري ارائه دهند و نسبت به سوالات مشتريان سطحي نگر نباشند و از مشتريان در مواقع لازم عذرخواهي به عمل آورند . 2- اطمينان و تضمين : منظور محقق اينست كه احترام به مشتري قائل باشند و شايستگي ارائه خدمات را داشته باشند . 3- ملموس و ظاهر فيزيكي: منظور محقق از ظاهر فيزيكي ظاهر كاركنان، يونيفرم مخصوص،آرايش ظاهري در آنهاست و از لحاظ مكاني بانك اين است كه بانك مربوطه ساختمانش كجا قرار دارد يعني در منطقه اي قرار گرفته باشد كه دسترسي به تاكسي آسان باشد و يا پارك كردن اتومبيل هاي مشتريان به راحتي انجام گيرد . 4- همدلی و علاقه مندی : منظور محقق اين است كه كاركنان خوش اخلاق باشند، نسبت به مشتري حساس باشند ، مشتري را گرم بگيرند. 5- ميزان قابليت اعتماد : عبارت است از توان اجرا و ارائه خدمت وعده داده شده به طرز مناسب ، دقيق و قابل اتكا . اجراي قابل اعتماد خدمات ، مورد توقع مشتري است و معناي آن اين است كه خدمات در زمان مقرر ، به همان شكل وعده داده شده و بدون اشتباه در اختيار مشتري قرار بگيرد (جیمزای وهمکاران،1387،ص66)

  ايجاد ارزش براي مشتريان

  هنگامي كه مشتريان خدمتي را خريداري مي نمايند منافع دريافتي حاصل از خدمات را در مقابل هزينه هاي صرف شده براي بدست آوردن آن سبك و سنگين مي كنند در اين صورت ارزش خالص برابر است با مجموع تمام مزاياي مشخص ( ارزش ناخالص ) منهاي مجموع تمام هزينه هاي مشخص خدمات . يافته ها نشان مي دهد كه تعاريف مشتريان از ارزش ممكن است تا حد زيادي شخصي و منحصر به فرد باشد . ارزش آن چيزي است كه مشكلي از مشتري را حل و رفع مي كند و نيازي را برآورده مي سازد . ارزش ملاك انتخاب مشتري است و مقايسه اي كه مشتريان بين هزينه هاي پرداختي در مقابل فايده¬اي در يافتي قائل مي شوند .

  8-1) قلمرو تحقیق

  هر تحقیق در سه بعد موضوعی ( مفهومی ) ، مکانی و زمانی محدود می شود که به آن قلمرو تحقیق گویند.

  ....

  9-1)محدوديت هاي تحقيق

  هر پژوهشي بسته به نوع تحقيق با محدوديت هايي روبرو است و اين سعي محقق است كه محدوديت ها را در جهت رسيدن به نتايج مطلوب برساند . محدوديت هاي اين تحقيق عبارتست از :

  فصل دوم ادبیات تحقیق

  1-2)مقدمه

  بر اساس دیدگاه بازاریابی ارتباط با مشتری ، رابطه بین طرفین مبادله، هسته اصلی پدیده بازاریابی قرار می گیرد. در این دیدگاه خریدهای مستمر و فرصت های فروش مجدد، از طریق مدیریت مناسب روابط پی گیری می شود . شروع توجه و علاقه به مدیریت ارتباطات مشتری و رشد آن در دهه 1990 بوده است . صرف نظر از وسعت سازمانها ،برای پذیرفتن«مدیریت ارتباط با مشتری» و ایجاد انگیزه در مدیریت ارتباط با مشتریان و افزایش خود و سوق به سمت وفاداری بهینه و حفظ بیشتر مشتری و همچنین سودآوری سازمان ها حرکت می کنند. در سازمان ها،تکنولوژی ها، رسانه ها وموسسات آموزشی تا سال 1997 به مباحث «مدیریت ارتباط با مشتری» آن چنان پرداخته نمی شد. مطالعات تاثیر گذار ریشلدوسایز که نشان می داد افزایش کوچکی در نرخ حفظ مشتری تا چه حد بر سودآوری تاثیر می گذارد، برای اولین بار مجامع بازاریابی را از نیاز به مدیریت ارتباط مشتری آگاه ساخت که«مدیریت ارتباط با مشتری» سازمان ها را قادر می سازد تا محصولات و خدمات خاصی را به هر کدام از مشتریان خود ارائه دهد.«مدیریت ارتباط با مشتری» مجموعه ای از فرایند ها و سیاست های تجاری می باشد که به منظور حفظ مشتری و رساندن خدمات به مشتری طراحی می شود(شاو،2001،ص26) .

  در ساده ترین بیان CRM قراردادن مشتری در قلب کسب و کار و بالاترین درجه اهمیت می باشد . در کشور ما نیز هر چند با تأخیراتی نسبت به اقتصاد جهانی طی سال های اخیر مباحث مشتری گرایی جای خود را در روابط بین مردم با سازمان ها و روابط دولت با مردم باز کرده و لزوم توجه و ارضای نیازها و خواسته های مشتریان به شکلی جدید حس شده است .

  اساس تحقیق حاضر که بر مبنای مقایسه تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به عنوان متغیر مستقل به رضایت مشتریان به عنوان متغیر وابسته بنا نهاده شده است . به صورت شكل زير می باشد که در ادامه هر کدام از این متغیرها مورد بررسی دقیق تر قرار می گیرند .

  شكل 1-2) تاثیر ابعاد CRM بر رضایت مشتریان(آهوجا؛2001،صفحه 91)

  2- 2 )تاریخچه رضایت مشتری

  در آغاز هزاره سوم میلادی ، مفهوم رضایت مشتری به سرعت در حال فراگیر شدن می باشد : - بر اساس تحقیقات انجام شده توسط موسسه ژوران در سال 1994 میلادی ، حدود 90 % از مدیران ارشد بیش از 200 شرکت بزرگ آمریکایی ، بر این امر اتفاق نظر دارند که : « ارتقای سطح رضایتمندی مشتری ، باعث ارتقای میزان سودآوری و افزایش سهم مادر بازار رقابت خواهد شد . » تقریباً 90 % از این شرکتها ، با تخصیص سرمایه های کلان و انجام اقدامات سازماندهی شده ، جهت پیگیری و بهبود میزان رضایت مشتریان ، شواهدی عینی بر این مدعا ارائه نموده اند. - بر اساس نتایج بررسی هایی که که توسط منترز و همکارانش در مورد 124 شرکت بزرگ آمریکایی صورت گرفت ، مشخص شده که 75 % از این شرکت ها ، واژه رضایت مشتری را به صراحت در بیانیه ماموریت سازمان خویش ، عنوان کرده اند . با وجود اینکه رضایت مشتری و کیفیت محصول یا خدمات سازمان ، مفاهیمی بسیار مرتبطند تقریباً 65 % از این بیانیه ها ، عبارت رضایت مشتری را پیش از واژه کیفیت کالا یا خدمات کالا برده اند . بیش از نیمی از بیانیه های ماموریت ( 56 % ) ، خدمت دهی به مشتریان را مورد توجه قرار داده و تقریباً 49 % از بیانیه ها نیز بر اصل مشتری گرایی تاکید نموده اند .

  - عبارت « رضایت مشتری تضمین شده است » مایه مباهان شرکت آمتراک است .

  - شواهد بسیاری وجود دارد که بر درک اهمیت رضایت مشتری دلالت دارد . (کاوسی و همكاران، 1384، ص 9 ) .

  3-2) تعریف رضایت مشتری

  تعاریف مختلفی از رضایتمندی مشتری ارائه شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  - راپ: رضایت مشتری را به عنوان یک دیدگاه فردی برای مشتریان تعریف می کند که از انجام مقایسات دائمی ما بین عملکرد واقعی سازمان و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می گردد.

  - لینگنفلد: رضایت مشتری را از لحاظ روانشناختی ، احساسی می داند که در نتیجه مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواستهای مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با محصول، حاصل می شود .

  - تاپفر: رضایتمندی مشتری به نوع فعالیت تجاری یک سازمان و یا به موقعیت سازمان در بازار بستگی ندارد ، بلکه رضایت مشتری به توانایی و قابلیت در تامین کیفیت مورد انتظار بستگی دارد.

  - ژوران : رضایت مشتری ، حالتی است که مشتری احساس می کند که ویژگیهای فرآورده ، منطق بر انتظارات اوست (کاوسی و همكاران ،1384، ص 390) .


  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2017