عنوان طرح : طرح کارآفرینی توليد نخ متوسط تا ضخيم از الياف نو و ضايعات نساجي

عنوان سفارش :
?????? ?????????????R? ?R ????? ?R?? ? ?? ? &???????? ???? ?????R? & ???? ?????R?????? ? ???????R ???? ???????R?? 150 ??? ???? ????? 
تعداد صفحه :
14
قیمت :
21000 تومان
       خلاصه طرح       

ظرفیت : 150 تن در سال
مجوزهاي لازم : اعلاميه تأسيس از اداره کل صنايع استان يا معاونت صنايع روستايي سازمان جهاد کشاورزي
سرمایه گذاری کل : 2220 ميليون ريال
سهم آورنده متقاضی : 220 ميليون ريال
سهم تسهیلات : 2000 ميليون ريال
دوره بازگشت سرمایه : 8/2 سال - معادل 34 ماه
سود ويژه : 58/746 ميليون ريال
  میزان اشتغال زایی : هجده نفر
..................

مطالب کلی مندرج در طرح مزبور شامل موارد زیر می باشد :
عنوان
خلاصه طرح
مقدمه
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح
سرمایه ثابت
تجهیزات فنی
اثاثبه اداری
هزینه استهلاک
هزینه نگهداری و تعمیرات
هزینه های قبل از بهره برداری
هزینه های پیش بینی نشده
سرمایه در گردش
ملزومات اداری و آموزشی
سوخت و انرژی
حقوق و دستمزد
هزینه های جاری
جدول کل هزینه های طرح
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی
درآمد طرح
پیش بینی مالی طرح
محاسبه دوره بازگشت سرمایه
محاسبه نقطه سر به سر
محاسبه کارمزد
جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات


آماده عقد قرار داد با کلیه مراکز آموزشی تحقیقاتی کشور جهت پذیرش نمایندگی فعال
سفارشات طراحی وب سایت و کلیه امور مربوطه
تلفن تماس : 09111491359                             Email : tahghighnet@yahoo.com