چهارشنبه 2 بهمن 1398
بازدید امروز : 4742 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
تعداد صفحه :
27
قیمت :
7000 تومان

فهرست مطالب
چکیده :
فصل اول : کلیات
مقدمه :
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت :
اهداف تحقیق :
فرضیات :
تعریف نظری مفاهیم :
تعاریف عملیاتی :
پیشینه تحقیق :
فصل دوم : ادبیات نظری
معنای موفقیت :
نیاز به کسب موفقیت :
ترس از موفقیت :
دلایل اجتناب از موفقیت :
ترس از موفقیت در بین زنان و مردان :
ترس از موفقیت در زنان شاغل:
شخصیت و ابعاد آن :
تیپ¬های شخصیت :
شخصیت و سلامت روانی
شخصیت و میل به پیشرفت
دیدگاه های نظری در باب شخصیت:
نظریه آبراهام مزلا
نظریه کارل راجرز
باورهای غیرمنطقی :
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق :
جامعه آماری :
حجم نمونه :
روش نمونه¬گیری :
روش جمع¬آوری اطلاعات :
ابزار جمع¬آوری اطلاعات :
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه¬گیری
خلاصه و نتیجه¬گیری
منابع فارسی
منابع لاتین
  مقدمه :
میلیونها نفر از موفق شدن وحشت دارند ، بی¬آنکه علنا حرفی بزنند قصد ناکام شدن کرده¬اند و بدون استثنا موفق هستند. انسانها همیشه رفتار منطقی ندارند. علتش همین است. شاید به نظر عجیب برسد. اما ترس از موفق شـدن جزیـی از روح و روان آدمی است و در بسـیاری از مواقـع منـجر به کم¬کاری می-شود. اما اینکه چرا قبول این موقعیت دشوار است این است که نه تنها غیرمنطقی است ، بلکه خود شخص هم به وجود آن واقف نیست. مسئله ذهن نیمه هشیار مطرح است. به دلایل مختلف ممکن است ذهن نیمـه هشیار ما خلاف دسـتورات ما را انجـام دهـد و در نتیجـه نمـی¬توانیم آن¬چـه را که می-خواهیم انجام دهیم . به همین دلیل وقتی دنبال علت اصلی تنبلی می¬گردیم می¬توانیم علت آنرا ترس از موفق شدن بنامیم. به عبارت دیگر از عمل نیست که می¬ترسیم ، از نتیجه عمل خود هراس داریم . در این پژوهش تلاش داریم بررسی عوامل موثر بر ترس از موفقیت بپردازیم .   بیان مسأله ترس از موفقیت ، عاملی اضطراب¬برانگیز و اصولاً برگرفته از معنا و مفهوم موفقیت است. بدین معنا که هرگاه در جامعه¬ئی براساس معیارهای اخلاقی حاکم بر آن جامعه ، انگیزه موفقیت وتلاش برای آن و در نـهایت دسـت¬یابی به آن ، در جامعـه بی¬ارزش دانسته شود پیـداست که ترس از موفقیـت می¬تواند عاملی اضطراب¬برانگیز باشد (کورمن ، 1376). ترس از موفقیت یکی از دلایل عمده مکانیزم مقاومت در برابر تغییرات و به منزله یک مانع رشد و ترقی فردی باعث می¬شود افراد در تلاش برای نشان دادن شایستگی خود ، نیاز و انگیزه کمتری داشته باشند. ویلارد در رابطه با ترس از موفقیت معتقد است که عدم اعتماد به نفس و عدم باور قدرت خویش ، ممکن است منجر به این ترس شود. به عبارتی فرد از محل نمی¬ترسد بلکه از نتیجه عمل می¬ترسد و این همان ترس از پیشرفت است ترس از عدم توانایی در پاسخگویی نسبت به مسئولیت¬های ناشی از موفقیت می¬تواند آنرا شدت دهد (گنجه¬ای ، 1384 : ص 6). در تعریف ترس از موفقیت می سی نا (2005 : ص 3) عقیده دارد که : ترس از موفقیت عبارت است از فقدان اعتماد به نفس به توانایی¬های خود برای ثابت نگه¬داشتن پیشرفت و بدست آوردن هر چه بیشتر موفقیت. رائو (2004) معتقد است ترس از موفقیـت یک الگـوی روانی اسـت که خـود فکر می¬کند موفقیت تغییراتی ایجاد می¬کند که او نمی¬تواند با آنها سازگار شود.

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
27 صفحه - 7000 تومان
بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
47 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
56 صفحه - 7000 تومان
بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
89 صفحه - 12000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
18 صفحه - 40000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
8 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
33 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 35000 تومان
بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
50 صفحه - 6000 تومان
بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
59 صفحه - 18000 تومان
بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
122 صفحه - 18000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
59 صفحه - 8000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 10000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 12000 تومان
بررسی میزان رفاه مالیات دهندگان در ایران پروژه مالی
51 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
60 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 20000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
7 صفحه - 7000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
166 صفحه - 25000 تومان
پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
131 صفحه - 25000 تومان
سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
21 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
16 صفحه - 16000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
70 صفحه - 20000 تومان
کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
23 صفحه - 35000 تومان
کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
8 صفحه - 35000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
19 صفحه - 19000 تومان
مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
23 صفحه - 1000 تومان
بررسی نقش کارآفرینی، پایبندی به اصول تعاون و رابطه آنها در موفقیت تعاونیها بصورت روش تحقیق
30 صفحه - 4000 تومان
معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
41 صفحه - 4500 تومان
رابطه بین سبک های والدینی و سبک های وابستگی در مردان و زنان مرتکب خیانت
9 صفحه - 2000 تومان
تاثیر ورود بانکهای خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی
19 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
115 صفحه - 25000 تومان
تفاوت بین میزان حمله ومیزان بروزبیماری
6 صفحه - 2000 تومان
پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
89 صفحه - 20000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
10 صفحه - 10000 تومان
ویژگیهای شخصیتی کارآفرین
39 صفحه - 4500 تومان
سیاوش شخصیتی آیینی و رازناک در شاهنامه.docx
5 صفحه - 1500 تومان
NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
7 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه تیپ شخصیتی - سنخ نمای مایرز - بریگز
9 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه شخصیتی 5 عاملی
8 صفحه - 3000 تومان
ویژگیهای شخصیتی زنان ورزشکار و غیر ورزشکار
58 صفحه - 7000 تومان
بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
89 صفحه - 8000 تومان
بررسی وضعیت سرسختی روانشناختی زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان رشت
37 صفحه - 5000 تومان
تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
34 صفحه - 4000 تومان
عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
3 صفحه - 2000 تومان
عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
3 صفحه - 1500 تومان
رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
100 صفحه - 25000 تومان
پتانسیل خوردگی لوله ها و تاسیسات انتقال آب و میزان آن در چندین شهر کشور به خصوص بندرعباس مقایسه آنان و عوامل کنترل و جلوگیری از آن
24 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه مقیاس ترس از موفقیت زرکرمن و آلیسون
2 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007