چهارشنبه 3 خرداد 1396
بازدید امروز : 5786 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
تعداد صفحه :
27
قیمت :
7000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب
چکیده :
فصل اول : کلیات
مقدمه :
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت :
اهداف تحقیق :
فرضیات :
تعریف نظری مفاهیم :
تعاریف عملیاتی :
پیشینه تحقیق :
فصل دوم : ادبیات نظری
معنای موفقیت :
نیاز به کسب موفقیت :
ترس از موفقیت :
دلایل اجتناب از موفقیت :
ترس از موفقیت در بین زنان و مردان :
ترس از موفقیت در زنان شاغل:
شخصیت و ابعاد آن :
تیپ¬های شخصیت :
شخصیت و سلامت روانی
شخصیت و میل به پیشرفت
دیدگاه های نظری در باب شخصیت:
نظریه آبراهام مزلا
نظریه کارل راجرز
باورهای غیرمنطقی :
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق :
جامعه آماری :
حجم نمونه :
روش نمونه¬گیری :
روش جمع¬آوری اطلاعات :
ابزار جمع¬آوری اطلاعات :
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه¬گیری
خلاصه و نتیجه¬گیری
منابع فارسی
منابع لاتین
  مقدمه :
میلیونها نفر از موفق شدن وحشت دارند ، بی¬آنکه علنا حرفی بزنند قصد ناکام شدن کرده¬اند و بدون استثنا موفق هستند. انسانها همیشه رفتار منطقی ندارند. علتش همین است. شاید به نظر عجیب برسد. اما ترس از موفق شـدن جزیـی از روح و روان آدمی است و در بسـیاری از مواقـع منـجر به کم¬کاری می-شود. اما اینکه چرا قبول این موقعیت دشوار است این است که نه تنها غیرمنطقی است ، بلکه خود شخص هم به وجود آن واقف نیست. مسئله ذهن نیمه هشیار مطرح است. به دلایل مختلف ممکن است ذهن نیمـه هشیار ما خلاف دسـتورات ما را انجـام دهـد و در نتیجـه نمـی¬توانیم آن¬چـه را که می-خواهیم انجام دهیم . به همین دلیل وقتی دنبال علت اصلی تنبلی می¬گردیم می¬توانیم علت آنرا ترس از موفق شدن بنامیم. به عبارت دیگر از عمل نیست که می¬ترسیم ، از نتیجه عمل خود هراس داریم . در این پژوهش تلاش داریم بررسی عوامل موثر بر ترس از موفقیت بپردازیم .   بیان مسأله ترس از موفقیت ، عاملی اضطراب¬برانگیز و اصولاً برگرفته از معنا و مفهوم موفقیت است. بدین معنا که هرگاه در جامعه¬ئی براساس معیارهای اخلاقی حاکم بر آن جامعه ، انگیزه موفقیت وتلاش برای آن و در نـهایت دسـت¬یابی به آن ، در جامعـه بی¬ارزش دانسته شود پیـداست که ترس از موفقیـت می¬تواند عاملی اضطراب¬برانگیز باشد (کورمن ، 1376). ترس از موفقیت یکی از دلایل عمده مکانیزم مقاومت در برابر تغییرات و به منزله یک مانع رشد و ترقی فردی باعث می¬شود افراد در تلاش برای نشان دادن شایستگی خود ، نیاز و انگیزه کمتری داشته باشند. ویلارد در رابطه با ترس از موفقیت معتقد است که عدم اعتماد به نفس و عدم باور قدرت خویش ، ممکن است منجر به این ترس شود. به عبارتی فرد از محل نمی¬ترسد بلکه از نتیجه عمل می¬ترسد و این همان ترس از پیشرفت است ترس از عدم توانایی در پاسخگویی نسبت به مسئولیت¬های ناشی از موفقیت می¬تواند آنرا شدت دهد (گنجه¬ای ، 1384 : ص 6). در تعریف ترس از موفقیت می سی نا (2005 : ص 3) عقیده دارد که : ترس از موفقیت عبارت است از فقدان اعتماد به نفس به توانایی¬های خود برای ثابت نگه¬داشتن پیشرفت و بدست آوردن هر چه بیشتر موفقیت. رائو (2004) معتقد است ترس از موفقیـت یک الگـوی روانی اسـت که خـود فکر می¬کند موفقیت تغییراتی ایجاد می¬کند که او نمی¬تواند با آنها سازگار شود.

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017