تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
دوشنبه 28 اسفند 1396
بازدید امروز : 4036 نفر

موضوع : آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
تعداد صفحه :
37
قیمت :
7000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

چکیده 5
مقدمه 6
اهمیت موضوع 6
روش مطالعه و تحقیق 8
روش اسنادی یا کتابخانه ای یا آرشیوی: 8
روش جستجو در اینترنت: 9
سابقه موضوع 9
تعریف واژگان 10
سازمان تجارت جهانی 10
عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 10
بخش اول 12
گفتار اول :وضعیت بیمه در ساختار سازمان تجارت جهانی 13
مبحث اول :براساس مفاد موافقتنامه گات چهار شیوه عرضه خدمات 14
مبحث دوم :وضعیت بیمه¬های عمر در ایران 15
مبحث سوم :مقایسه ساختار صنعت بیمه در ایران و کشورهای پیشرفته 17
گفتار دوم :نابسامانی¬ها و تنگناهای صنعت بیمه (با تأکید بر بیمه¬های زندگی) 18
گفتار سوم :وضعیت حال و آینده صنعت بیمه 19
مبحث اول: مراحل آزادسازی بازار بیمه برای ورود به سازمان تجارت جهانی : 19
بخش دوم 21
مبحث اول :بیمه در ایران 22
مبحث اول :شیوه رایج تقسیم بیمه به 3 گروه است 23
مبحث دوم :شناخت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 24
خدمات 24
گفتار دوم :زیر بخش های بیمه در سازمان جهانی تجارت 25
مبحث اول : اصول و مفاهیم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات 26
مبحث دوم : بررسی کشورهای تازه ملحق شده 28
موانع 29
راهكارها 30
نتیجه¬گیری 33
فهرست منابع و مآخذ تحقیق : 37
چکیده
در عصر جهانی شدن و افزایش سطح و میزان مبادلات جهانی و برداشته شدن تدریجی مرزهای سیاسی و ملی کشورها، دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی در چارچوب مرزهای ملی قابل تحقق نخواهد بود . در عصر جهانی شدن ، توسعه صرفاً یک مسأله ملی به شمار نمی¬رود و تنها با اتکا به منابع ملی و داخلی دست یافتنی نخواهد بود . تأسیس سازمان تجارت جهانی یکی از دستاوردهای جهانی شدن است که به عنوان مهم¬ترین رویداد عصر حاضر در حوزه تجارت اتفاق افتاده است . اهمیت این رویداد تا آنجا است که عضویت کشورها در این سازمان با حیات اقتصادی آنان رابطه¬ای مستقیم یافته است . ورود به شبکه تجارت جهانی ، نیازمند الزامات و آمادگی¬هایی است و در پی آن قرار گرفتن در این ساختار ، پیامدهایی را به دنبال دارد . سازگارسازی ساختارهای حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ، مهم¬ترین الزامات حضور در این دستاورد جهانی شدن است و پدیده¬هایی نظیر پیوستن کشورها به اقتصاد جهانی ، شکل¬گیری نوعی تقسیم کار جدید در اقتصاد جهانی ، تغییر مرزهای تجاری و روی آوردن کشورها به استراتژی مزیت نسبی ، برخی از پیامدهای کلان این تحول است . صنعت بیمه از جمله موضوعات تجاری است که ذیل بخش خدمات مالی سازمان WTO قرار گرفته است . با توجه به تنوع، گستردگی و حجم ریسک¬ها ، تغییرات ساختاری و نیز فعالیت¬های جدید بازیگران تجاری، صنعت بیمه در فرآیند گذار کشورهای در حال عضو و همچنین ساختار جدید فعالیت¬های اقتصاد جهانی در جایگاه ویژه¬ای قرار می¬گیرد . با نگاهی به روند مبادلات اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر آن در می¬یابیم که قواعد اساسی گات که عبارتند از : شرایط دسترسی به بازار ، رفتار ملی دول کامله الوداد ، شفافیت و تنظیم مقررات داخلی کشورها از جمله پیش شرط¬های مهم عضویت به شمار می¬آید . این اصول کاملاً مشابه قواعد پیش بینی شده در خود گات هستند و با همان مضامین نیز در خصوص تجارت خدمات به کار گرفته می¬شوند با توجه به تنوع شرایط اقتصادی کشورهای مختلف ، اعضا می¬توانند زمینه¬های خاصی از بخش خدمات را که مایل هستند در مورد آنها خود را نسبت به اعمال اصول «دسترسی به بازار» و «رفتار ملی» متعهد سازند ، انتخاب کنند . تعهدات پذیرفقته شده در فهرست تعهدات هر کشور درج می¬شود .
کلید واژه: صنعت بیمه، سازمان تجارت جهانی ،ایران
مقدمه
بیمه یکی از زیرمجموعه¬های بخش خدمات مالی در گات به شمار می¬آید . یکی از خصایص شایان ذکر در مورد توافقنامه مربوط به خدمات آن است که قواعد آن علاوه بر بخش¬های اصلی صنعت بین المللی بیمه، شیوه¬های اصلی فروش بیمه در سطح بین المللی را نیز شامل می¬شود . بنابراین گات در زمینه بیمه مستقیم شامل بیمه¬های عمر و غیر عمر ، بیمه اتکائی ، واسطه¬گری بیمه از قبیل کارگزاری و نمایندگی و خدمات جنبی بیمه مانند مشاوره ، خدمات آکچوری ، مدیریت ریسک ، ارزیابی خسارت اعمال می¬شود . پس از موافقتنامه دور اروگوئه ، مذاکرات دیگری نیز در مورد خدمات مالی و بیمه به عمل آمده است . که در طی آن مذاکرات برخی از کشورهای عضو تغییراتی را در جدول و فهرست تعهدات و یا استثنائات بر دولت¬های کامله الوداد داده¬اند . بدین ترتیب پروتکل دوم گات که اصلاحات مربوط به تعهدات خدمات مالی در آن منعکس است و مورد قبول اکثر کشورهای عضو قرار گرفته است . هدف نهایی گات آزادسازی معاملات بین المللی در زمینه خدمات است .

تحقیقهای مشابه
آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه. - روش تحقیقdocx
37 صفحه - 7000 تومان
سازمان تجارت جهانی و ایران
25 صفحه - 3000 تومان
ایران و سازمان جهانی انرزی اتمی
28 صفحه - 3000 تومان
تجارت جهانی سازمان تجارت جهانی
8 صفحه - 1500 تومان
سازمانهای تجارت جهانی
21 صفحه - 2500 تومان
سهم ایران در تجارت جهانی روش تحقیق
119 صفحه - 15000 تومان
عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
40 صفحه - 10000 تومان
پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
102 صفحه - 15000 تومان
معرفی معمار ایرانی حسین شیخ زین الدین- زندگینامه و آثار فایل به صورت پاورپوینت
28 صفحه - 5000 تومان
نقش نفت و آثار سیاستهای دولت در اقتصاد ایران
31 صفحه - 3500 تومان
آموزش ضمن خدمت و آثار آن بر افزایش کارایی نیروی انسانی در سازمانها
9 صفحه - 1500 تومان
تجارت الکترونیک با تاکید بر کیفیت و آثار امضای دیجیتالی.docx
23 صفحه - 3500 تومان
نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق
65 صفحه - 8000 تومان
تاریخچه و پیدایش سازمان نهضت سواد اموزی ایران
49 صفحه - 4500 تومان
سازماندهی سیستم کتابخانه ای مارک ایران یا ایران مارک
55 صفحه - 6000 تومان
معرفی و بررسی تطبیقی سازمان های ایرانی در گیر در امور کودک و نوجوان در ایران
19 صفحه - 3000 تومان
علل عدم کارایی سازمانها در ایران
20 صفحه - 2500 تومان
ایران و عضویت در سازمان همکاری شانگهای
10 صفحه - 1500 تومان
علل عدم کارایی سازمانها در ایران
22 صفحه - 3000 تومان
سازمان انرژی اتمی ایران.docx
2 صفحه - 1000 تومان
قانون تجارت الکترونیک در ایران
17 صفحه - 2000 تومان
تجارت الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
68 صفحه - 8000 تومان
مقایسه تجارت الکترونیک ایران و ژاپن
6 صفحه - 1500 تومان
پروژه بررسی تجارت الکترونیک در بانک های خصوصی ایران
105 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازارها ، تاجران و تجارت در ایران باستان
9 صفحه - 9000 تومان
جنگ جهانی اول و پیامدهای آن در ایران
15 صفحه - 2000 تومان
در جنگ جهانی اول چه عاملی باعث شد که ایران از حملات محفوظ بماند؟
4 صفحه - 1000 تومان
جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران
5 صفحه - 1500 تومان
اکتشاف نفت - صنعت نفت ایران
14 صفحه - 1500 تومان
تحلیل اقتصاد صنعت ورزش ایران
20 صفحه - 2500 تومان
جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران
23 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - صنعت هتلداری در ایران9
20 صفحه - 14500 تومان
سهم ایران در صنعت جهانگردی
14 صفحه - 2500 تومان
بررسی صنعت ساخت و ساز ساختمان در ایران
11 صفحه - 2000 تومان
موانع رشد صنعت در ایران
15 صفحه - 2500 تومان
بازار یابی در صنعت ایران خودرو
23 صفحه - 3500 تومان
بررسی جایگاه صنعت موسیقی در ایران
17 صفحه - 3000 تومان
گزارش کارآموزی در نمایندگی شرکت بیمه ایران
32 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با بیمه ایران
34 صفحه - 3500 تومان
نقش حسابداری در بیمه ایران
31 صفحه - 3500 تومان
کاراموزی بیمه ایران
50 صفحه - 10000 تومان
مطالعه و بررسی بیمه ایران
40 صفحه - 6000 تومان
مطالعه و بررسی انتخابات در ایران مطابق با روش تحقیق
21 صفحه - 4000 تومان
تحولات و مسائل سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
50 صفحه - 5000 تومان
بررسی گروههای مرجع دانش آموزان ایرانی شاغل به تحصیل در مجتمع های ّموزشی ایرانیان در سوریه- به روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
روشهای انقلابیون در انقلاب اسلامی ایران
14 صفحه - 2000 تومان
انواع روشهای قیمت گذاری ایران و جهان
18 صفحه - 2500 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
22 صفحه - 4000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
اهمیت انقلاب اسلامی ایران- روش تحقیق
16 صفحه - 5000 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند؟ - روش تحقیق
25 صفحه - 5000 تومان
چرا زنان ایرانی زیاد آرایش می کنند- روش تحقیق
41 صفحه - 6000 تومان
بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
86 صفحه - 18000 تومان
پروژه بررسی علل وعوامل موفقیت ایرانسل به وسیله تبلیغ - روش تحقیق
54 صفحه - 12000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق.docx
17 صفحه - 3000 تومان
بررسی علل رکود کتابخوانی در ایران و راهکارهای آن - روش تحقیق
17 صفحه - 3000 تومان
تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران روش تحقیق
16 صفحه - 3500 تومان
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
11 صفحه - 2500 تومان
روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
63 صفحه - 14000 تومان
روش ها و الگوریتم های نو آوری سنجش سیستمها در ایران
49 صفحه - 7000 تومان
روش ها و الگوریتم های نوآوری سنجش سیستمها در ایران
63 صفحه - 10000 تومان
گزارش کاراموزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران بخش معاونت فرهنگی
27 صفحه - 7000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
سازمان تجارت جهان
5 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
43 صفحه - 9000 تومان
سازمان بهداشت جهانی
10 صفحه - 1000 تومان
سازمان بهداشت جهانی
10 صفحه - 1000 تومان
سازمان بهداشت جهانی
10 صفحه - 1000 تومان
نقش سازمان ASEAN در اقتصاد جهانی اس آن
22 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی، ساختار سازمان و موفقیت در صنعت مسکن14
20 صفحه - 6000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
52 صفحه - 12000 تومان
تجزیه و تحلیل سازمان بیمه البرز
7 صفحه - 1500 تومان
گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
121 صفحه - 15000 تومان
جامعه شناسی سازمان بیمه
11 صفحه - 2000 تومان
تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
12 صفحه - 2000 تومان
روش سازماندهی یک تیم مدیریت سرمایه
23 صفحه - 2500 تومان
نقش سازمان یونسکو در حفظ و صیانت فرهنگ ملل جهان بر اسا س روش تحقیق
22 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
43 صفحه - 10000 تومان
مديريت مشاركتي در سازمانها - روش تحقیق
16 صفحه - 3000 تومان
مراحل و روشهای تغییر در سازمان
26 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی رابطه تفویض اختیاری در سازمان به کارکنان و انگیزش روش تحقیق
73 صفحه - 15000 تومان
سازمانهاي دانش محور- روش تحقیق
15 صفحه - 3000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 8000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 8000 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 3500 تومان
کار فرهنگی سازمان فرهنگ و ارشاد- روش تحقیق
19 صفحه - 4000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
مديريت مشاركتي در سازمانها - روش تحقیق
36 صفحه - 6000 تومان
چگونگی توسعه شادی و نشاط در سازمان- روش تحقیق
22 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و تجارت 19
16 صفحه - 16000 تومان
نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
16 صفحه - 3000 تومان
جهاني شدن و تجارت الكترونيك- روش تحقیق
15 صفحه - 4000 تومان
تجارت الکترونیک بر اساس روش تحقیق
38 صفحه - 8000 تومان
امنیت درتجارت الکترونیک- روش تحقیق
48 صفحه - 8000 تومان
رابطه بی حجابی و جهانی شدن فرهنگ - روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
نقش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه it
24 صفحه - 4000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
150 صفحه - 20000 تومان
پروژه بررسی بازار صنعت بیمه ای استان به تفکیک رشته های بیمه
100 صفحه - 15000 تومان
بازار یابی در صنعت بیمه
30 صفحه - 4000 تومان
بازاریابی در صنعت بیمه فایل بصورت پاورپوینت
21 صفحه - 4000 تومان
تاثیر بیمه در صنعت گردشگری-
29 صفحه - 4000 تومان
نقش بیمه کشاورزی در ایجاد فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور
15 صفحه - 2500 تومان
پرسشنامه راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه
3 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
25 صفحه - 20000 تومان
پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
100 صفحه - 18000 تومان
صنعت توریسم- روش تحقیق
14 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - جدول توالی مراحل جهت بهبود عملکرد واحدهای صنعتی H2-PSA پتروشیمی جم (Jam)
6 صفحه - 6000 تومان
صرفه جویی گازها در پالایشگاهها و مراکز صنعتی- روش تحقیق
42 صفحه - 8000 تومان
صرفه جویی گازها در پالایشگاهها و مراکز صنعتی- روش تحقیق
42 صفحه - 6000 تومان
تاثیر تبلیغات بر میزان فروش شرکت پارس خزر پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی
73 صفحه - 12000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
نقش فناوری اطلاعات it در فروش خدمات بیمه ای
69 صفحه - 15000 تومان
بازار یابی بیمه و روش های آن
6 صفحه - 1500 تومان
روش های نرخ گذاری در بیمه
11 صفحه - 2000 تومان
بررسی مدیریت ریسک و بیمه روش تحقیق
11 صفحه - 5000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007