جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 1778 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
تعداد صفحه :
37
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب
صفحه عنوان
فصل اول : مقدمه پژوهش
1-1 بیان مسئله پژوهش
1-2 اهمیت پژوهش
3-1 قلمرو تحقیق
4-1 سوالات پژوهش
5-1 محدودیت های تحقیق
6-1 تعریف واژه ها
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
2-1 تعریف انگیزه
2-2 تعریف انگیزش
2-3 فرایند انگیزش
2-5 وجه اشتراک و افتراق انگیزش و رضایت شغلی
2-6 تئوریهای مختلف انگیزش
2-7 تئوریهای محتوایی انگیزش
2-8 تئوری سلسله مرتب نیازهای مازلو
2-9 تئوری دو عاملی انگیزش – هرزبرگ
2-10 تئوری انگیزشی آلدرفر
2-11 تعریف رضایت شغلی
2-12 نظریه های رضایت
2-13 نظریه نیازها
2-14 نظریه انتظارات
2-15 نظریه نقشی
2-16 عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی
2-17 نظریه آرنلد در خصوص عوامل موثر در رضایت شغلی
2-18 استنتاج
فصل اول
مقدمه پژوهش
  1-2 بیان مسئله پژوهش
بررسی عوامل موثرتر در ایجاد رضایت شغلی بعنوان متغیر مستقل در کارکنان اداره فومن شیمی که یکی از ادارات مهم تهران می باشد بعنوان موضوع تحقیق انتخاب گردیده است وبرای تحقیق در این سئوالات در ذهن تداعی می شود که آیا رضایت شغلی کارکنان در میزان عملکرد آنان نقش و تاثیر خواهد داشت؟ آیا میزان حقوق و دستمزد در رضایت شغلی کارکنان موثر است؟ و سوالاتی نظیر آن که موجب گردید تا به بررسی این موضوع در سازمان مربوطه پرداخته شود.
در مدیریت منابع انسانی پدیده رضایت شغلی یکی از شاخص های کیفیت زندگی کاری می باشد و از طرفی عملکرد مفید پرسنل از اهداف سازمان ها می باشد. بنابراین شناسایی اینکه چه عواملی در عملکرد پرسنل موثر است از ضروریات می باشد . باتوجه به اینکه رابطه رضایت و عملکرد رابطه یک طرفه نمی باشد و می توان استنباط نمود چنانچه انسان کاری را به شکل مطلوب و مناسب انجام دهد باعث ایجاد احساس رضایت درونی می گردد.
شک نیست مردمی که از کار خود رضایت خاطر دارند می خواهند و مایلند ضمن کار نهایت استفاده را از مهارت هایشان ببرند و در نتیجه در پایان روز احساس کنند که به توفیقی نائل آمدند .
هر چه سازگاری بین نیازهای کارکنان و اهداف سازمانی بیشتر باشد انگیزش و عملکرد و رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می یابد.
رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و نیز عاملی که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد. همچنین رضایت شغلی که مفهومی پیچیده و چند بعدی است با عوامل جسمانی ، روانی و اجتماعی گوناگون ارتباط دارد.
رضایت شغلی قسمتی از رضایت عمومی زندگی است و به توانایی فرد در سازمان با موقعیت ها ارتباط پیدا می کند و انگیزه ها عاملی است که فرد را برای رسیدن به هدف در جهتی خاص سوق می دهد.
2-1 اهمیت پژوهش
انسان موجودی است اجتماعی با نیازمندیهای گوناگون و جامعه انسانی از دیر زمان با انجام کار اقدام به رفع نیازهای خود نموده است. در حقیقت احتیاجات ونیازهای انسانی اعم از نیازهای جسمی و روحی یا مادی و معنوی، محرک های انسان در برگزیدن کار و پیشه هستند .
........

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017