موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : معرفی هورمون های بازدارنده رشد در حشرات
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
معرفی هورمون های بازدارنده رشد در حشرات
تعداد صفحه :
12
قیمت :
6000 تومان

آنتوژني و بيولوژي :
نشو و نماي و رشد حشراتاز بدو پيدايش تا رسيدن به مرحله بلوغ شا مل دو مرحله است : يکي دوره نشو و نماي جنيني و ديگري نشو و نماي بعد از جنين الف – نشو و نماي جنيني :
تخم در حشرات سانتروليست Centrolecite است و هسته آن مرکزي است و اطراف آن يک طبقه ويتلوس ( Vitellus ) يا مواد غذائي به نام دوتو پلاسم ( Deutoplasme ) قرار گرفته است .بين اين صبقه و غشاء تخم يک طبقه پروتو پلاسمي بنام پريپلاسم يا پلاسماي جداري وجود دارد. هسته در اين نوع تخم ها ابتدا بهچندين قسمت مي شود و اين تقسيمات به قسمت پريپلاسم منتقل مي گردد. سپس پريپلاسم به تعداد هسته ها تقسيم شده و اطراف هسته ها مي گيرد و در نتيجه در سطح خارجي تخم يک حالت چند سلولي ايجاد مي شود و به اين ترتيب بلاستودرم (Blastoderme ) تشکيل مي شود و سلولهاي ناحيه شکمي بلاستودرم باريک شده و شکل استوانه پيدا مي کند و نوار جنيني ( Bandelette ) در سطح شکمي و پشتي تخم تشکيل مي شود. در نوار جنيني سلولهاي مزودرمي تشکيل مي گردد و سه لايه آکتودرم ، آندودرم و مزودرم مشخص مي شود. اطراف سلولهاي مزودرم دو پرده سلولز به نام آمينوز ( Amniose ) و سروز ( Seruse ) بوجود مي آيد. بطوريکه جنين در يک حفره به نام حفره آمنيوتيک (Cavite- Amniotique) محصور مي گردد و جنين به رشد خود ادامه مي دهد و در اغلب حشرا ت جنين تا آخرين مرحله رشد در قسمت شکمي و خارج از دوتوپلاسم باقي مي ماند . ولي در پروانه‌ها و زنبورهاي خانواده دارد و شامل دو مرحله حرکتي است ، حرکت جنين از قسمت شکمي قسمت پشتي و برگشت جنين ازقسمت پشتي به شکمي جنين پس از طي اين سه مرحله مرولا ، بلاستولا، و گاسترولا از جهت عرضي به چندين حلقه تقسيم مي گردد.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007