سه شنبه 28 آذر 1397
بازدید امروز : 606 نفر

موضوع : معرفی هورمون های بازدارنده رشد در حشرات
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
معرفی هورمون های بازدارنده رشد در حشرات
تعداد صفحه :
12
قیمت :
2000 تومان

آنتوژني و بيولوژي :
نشو و نماي و رشد حشراتاز بدو پيدايش تا رسيدن به مرحله بلوغ شا مل دو مرحله است : يکي دوره نشو و نماي جنيني و ديگري نشو و نماي بعد از جنين الف – نشو و نماي جنيني :
تخم در حشرات سانتروليست Centrolecite است و هسته آن مرکزي است و اطراف آن يک طبقه ويتلوس ( Vitellus ) يا مواد غذائي به نام دوتو پلاسم ( Deutoplasme ) قرار گرفته است .بين اين صبقه و غشاء تخم يک طبقه پروتو پلاسمي بنام پريپلاسم يا پلاسماي جداري وجود دارد. هسته در اين نوع تخم ها ابتدا بهچندين قسمت مي شود و اين تقسيمات به قسمت پريپلاسم منتقل مي گردد. سپس پريپلاسم به تعداد هسته ها تقسيم شده و اطراف هسته ها مي گيرد و در نتيجه در سطح خارجي تخم يک حالت چند سلولي ايجاد مي شود و به اين ترتيب بلاستودرم (Blastoderme ) تشکيل مي شود و سلولهاي ناحيه شکمي بلاستودرم باريک شده و شکل استوانه پيدا مي کند و نوار جنيني ( Bandelette ) در سطح شکمي و پشتي تخم تشکيل مي شود. در نوار جنيني سلولهاي مزودرمي تشکيل مي گردد و سه لايه آکتودرم ، آندودرم و مزودرم مشخص مي شود. اطراف سلولهاي مزودرم دو پرده سلولز به نام آمينوز ( Amniose ) و سروز ( Seruse ) بوجود مي آيد. بطوريکه جنين در يک حفره به نام حفره آمنيوتيک (Cavite- Amniotique) محصور مي گردد و جنين به رشد خود ادامه مي دهد و در اغلب حشرا ت جنين تا آخرين مرحله رشد در قسمت شکمي و خارج از دوتوپلاسم باقي مي ماند . ولي در پروانه‌ها و زنبورهاي خانواده دارد و شامل دو مرحله حرکتي است ، حرکت جنين از قسمت شکمي قسمت پشتي و برگشت جنين ازقسمت پشتي به شکمي جنين پس از طي اين سه مرحله مرولا ، بلاستولا، و گاسترولا از جهت عرضي به چندين حلقه تقسيم مي گردد.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007