جمعه 2 تیر 1396
بازدید امروز : 3895 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
تعداد صفحه :
21
قیمت :
5000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست محتوی
جامعه آماری
موضوع مقدمه
جمع آوری داده ها
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار دایره ای
میانگین
انحراف معیار
جدول فراوانی
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار دایره ای
میانگین
انحراف معیار
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
جامعه آماری:جامعه آماری مجموعه ای از افراد یا اشیا است که درباره اعضای آن می خواهیم موضوع و یا موضوعاتی را مطالعه کنیم .
متغیر کمی:متغیرهای کمی متغیرهایی هستندکه قابل اندازه گیری اند .
متغیر کیفی: متغیرهای کیفی متغیرهایی هستند که قابل اندازه گیری نیستند .
گسسته: به متغیر کمی که پیوسته نباشد گسسته گوییم .
متغیر کیفی ترتیبی:متغیرهای کیفی ای که در آن نوع ترتیب طبیعی وجود دارد متغیرهای کیفی ترتیبی می گوییم .
متغیر کیفی اسمی : متغیر کیفی که ترتیبی نباشد متغیر کیفی اسمی می گوییم.
متغیر پیوسته: متغیر پیوسته یک متغیر کمی است که اگر دو مقدار a و b را بتواند اختیار کند و مقدار بین آنها را نیز بتواند اختیار کند .
مثال: وزن افراد یک کلاس : کمی ، پیوسته .
بررسی وضع سلامت دانش آموزان یک کلاس: کیفی
نمرات دانش اموزان درس عربی دو کلاس علوم انسانی شهید رجائی را حساب می کنیم .
مقدمه:
هدف این پروژه بررسی نمرات درس عربی است که مدیر مدرسه می خواهد بداند که کدام دو کلاس نمرات بهتری در درس عربی دارند .
جمع آوری داده ها :
جمع آوری داده ها می تواند از دو طریق مصاحبه و پرسش نامه انجام شود ولی روش پرسش نامه به نظر مناسب تر آمد . زیرا از طریق مصاحبه ممکن بود دانش آموزان پاسخ های درست ندهند و زمان بیشتری مورد نیاز دارد .
طول دسته : با توجه به دامنه تغییرات عدد را به عنوان طول دسته انتخاب می کنیم .
تعداد دسته : دامنه تغییرات تقسیم بر طول دسته تعداد دسته بدست می آید .

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017