جمعه 5 خرداد 1396
بازدید امروز : 1763 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق

موضوع : مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
تعداد صفحه :
76
قیمت :
3000 تومان

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
مقدمه
مدیریت در آموزش و پرورش
مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش
مزایای مدیریت
تفکر و تعهد استراتژیک
واحد کارگزینی ( کارشناس مسئول امور اداری و ارزشیابی کارکنان)
واحد تعاون
واحد امور تربیتی
کارشناس اقامه نماز، قرآن و معارف اسلامی و امور مناسبتها...
کارشناس امور فرهنگی و هنری و فوق برنامه
واحد آموزش راهنمایی تحصیلی
واحد آموزش ابتدایی
واحد آمار
واحد حسابداری
واحد تربیت بدنی
واحد متوسط و فنی حرفه ای
واحد کارپردازی؛ ( خدمات پشتیبانی)
واحد امتحانات( سنجش و ارزشیابی تحصیلی)
واحد ارتقاء علمی ( ضمن خدمت)؛
واحد بهداشت ( سلامت و تندرستی)
واحد معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت
واحد دبیر خانه
واحد شاهد ، انجمن اولیاء و مربیان، واحد غیرانتفاعی ( غیر دولتی)
واحد انجمن اولیاء و مربیان
واحد غیرانتفاعی (غیر دولتی)
واحد مشاوره
واحد گزینش
سخن پایانی( موخِّره)
مقدمه:
مدیریت در آموزش و پرورش
درباره تعریف مدیریت اتفاق نظر خاصی در دست نیست و صاحبنظران و نظریه پردازان علم مدیریت با اهداف و سوگیری های گوناگون، تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند:
مدیریت عبارتست از: هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران.
- فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل: این فراگرد تغییر و تبدیل را تصمیم گیری می نامیم.
- فراگرد برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت کار اعضای سازمان و استفاده از همه منابع موجود سازمانی برای تحقق هدفهای مورد نظر سازمان. تعریف عملیاتی مفهوم مدیریت را با رعایت ملاکهای عینی منوط می سازد. از این رو، اگر در موقعیتی ملاکهایی شامل فعالیت منظم و سازمان یافته، هدفها، روابط میان منابع، انجام کار به وسیله دیگران و تصمیم گیری برقرار باشد، می توان گفت در آن موقعیت، مدیریت اعمال می شود.
مدیریت استراتژیک در آموزش و پرورش
مدیریت عبارتست از فرآیند تضمین دستیابی به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی های مناسب.
طبق این بیان یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندیهای یک سازمان در زمان مشخص تعریف می شود. فرایند استراتژیک شامل شش گام متوالی و مستمر است:
1- تجزیه و تحلیل محیطی
4- تعیین و تدوین استراتژی ها
2-پایه گذاری جهت گیری سازمانی
5- بسترسازی و اجرای استراتژی های آموزشی
3- هدف گذاری
6- کنترل استراتژی ها
یک مدیر استراتژیست باید هم به برنامه ریزی و هم کنترل بپردازد، چرا که تنها یک غیرمدیر بدون برنامه ریزی، سعی در کنترل فعالیت ها می کند، لذا فرایند مدیریت استراتژیک به صورت زیر تعریف می شود.« مدیریت استراتژیک عبارتست از هنر و علم فرمول بندی، اجرا و ارزیابی تصمیمات چند بعدی با تاکید بر یکپارچه سازی عوامل مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید یا خدمات، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعاتی و غیره- جهت رسیدن به اهداف سازمانی.»
در دنیای امروز، مدیریت خوب لزوماض به معنای مدیریت استراتژی است. برخورداری از بینش استراتژیک در رویارویی با مقوله مدیریت و فراگیری آن که چگونه می توان ابزار تجزیه و تحلی استراتژیک را در تنظیم و بر اجرای استراتژی به کار گرفت، مدیران را با چشم اندازهای جدیدی برای رهبری سازمانهای خود مواجه می سازد. مسایل مربوط به حرکات استراتژیک جدید و پیاده کردن صحیح آنها در داخل سازمان ها، اولویت های مهمی را در دستور کار مدیران به خود اختصاص می دهد.
مزایای مدیریت:
پژوهشهای انجام گرفته، مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیک قایل است، از جمله:
تفکر و تعهد استراتژیک:
1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف، هدایت و راهنمایی می کند.
2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات ، فرصتهای جدید و تعهدات در حال ظهور را تسهیل می کند.
3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می سازد.
4- کلیه تصمیم گیری های مدیران در زمینه استراتژی را در کل سازمان هماهنگ می نماید.
5- سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشی خود را به وضعیت کنشی و آینده ساز تبدیل کند.
مزایای فوق به سازمان ها توانایی آن را می بخشد که جای آنه که صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاکم برخود واکنش نشان دهند، خود بر آنها تأثیر گذارند

با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017