موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word
عنوان :

تاثیر سر قفلی بر عقد اجاره

عنوان سفارش :
تاثیر سر قفلی بر عقد اجاره
تعداد صفحه :
8
قیمت :
4500 تومان

خلاصه مطالب تاثیر سر قفلی بر عقد اجاره

تاثیر سر قفلی بر عقد اجاره

سرقفلی،پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی ، توسط مالک از مستاجر دریافت می شود. سرقفلی دراول عقد اجاره به مالک پرداخت می¬شود.پس درواقع کسب اعتبار و شهرت .... هیچ تاثیری در آن ندارد. هنگامی که مالک ملک خود را با دریافت سرقفلی اجاره می دهد در این جا علاوه بر اینکه حق انتفاع از ملک را به مستاجر می¬دهد این امتیاز را هم به وی می دهد که در پایان مدت اجاره بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهای متعارف اجاره ادامه داشته باشد ؛ یا اینکه حق تخلیه محل را از خود سلب کند. و این تعریف از سرقفلی با موارد دیگر دارای یک تفاوت است که در اینجا حق مخصوصی برای مستاجر ایجاد می شود که دارای ارزش مالی است یعنی که مستاجر این امکان را میدهد که به اجاره محل ادامه دهد یا آن را تخلیه کند و به مالک(موجر) تحویل دهد و در قبال گذشتن از حق خود از مالک مبلغی دریافت میکند و یا اینکه ملک را به مستاجر دیگری اجاره دهد و مبلغی در مقابل این حق از مستاجر جدید بگیرد. برداشت عرف از سرقفلی دریافتی به وسیله مالک با این مبنا سازگارتر است.

...

انواع سرقفلي اماكن تجاري و محلهاي كسب در قالب يكي از ين سه صورت از طرف مالك به غير واگذار مي شود : 1 . انتقال قطعي ملك با سرقفلي 2 . اجاره ملك و واگذاري سرقفلي 3 . اجاره صرف ملك بدون اخذ سرقفلي در صورت اول مالك محل كسب و تجارت , ملك خود را با استفاده از يكي از عقود تمليكي به طور قطعي به ديگري انتقال ميدهد. در اين حالت ملك به طور كلي از مالكيت انتقال دهنده خارج و با جميع امتيازات و متعلقات از جمله سرقفلي به انتقال گيرنده واگذار مي شود در اين روش كه مالكيت عين از شخصي به ديگري انتقال مي يابد فقط از عقود ملك عين مي توان استفاده كرد ؛ لذا عقد اجاره كه مملك منفعت عين است نه خود عين ( ماده 466 قانون مدني) نمي تواند براي اين صورت نقشي ايفا كند پس آنچه در اين وضع غير قابل ترديد مي نمايد اين است كه قرارداد اجاره اي منعقد نمي گردد و موجر و مستاجري در ميان نيست. در صورت دوم , مالك محل تجاري را اجاره مي كند و در عين حال سرقفلي آنجا را به ميزان ارزشي كه در زمان انعقاد عقد اجاره دارد به مستاجر واگذار مي نمايد . از لحاظ تحليلي , در اين حالت ميان طرفين دو عقد بسته مي شود يكي عقد اجاره براي تمليك منفعت محل در مقابل اجاره بها معين و ديگري انتقال سرقفلي در قبال عوض و يا صلح آن .

...

در صورت سوم بدون آنكه مستاجر وجهي به عنوان سرقفلي به موجر بدهد حين تخليه ملك از او مطالبه حق سرقفلي مي نمايد و چه بسا در اين موارد مجموع اجاره بهاي پرداختي مستاجر درصد ناچيزي از سرقفلي ادعايي او را تشكيل دهد. بحث ما در اين باب بررسي اعتبار اين گونه سرقفلي است كه اخذ در قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تجويز شده است . طرح بحث قانون مالك و مستاجر صوب 1339 با تصويب قانون روبط موجر و مستاجر در دوم مرداد ماه 1356 ملغي گرديد قانون اخير الذكر هم شامل اماكن استيجاري تجاري و محلهاي كسب و هم شامل اجاره و استجاره اماكن مسكوني بود تا اينكه در سيزدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي مقررات جديدي را به نام (قانون روابط موجر و مستاجر) مورد تصويب قرار داد با توجه به مواد اول و پانزدهم اين قانون كه مقرر شده است ( اماكني كه براي سكونت با تراضي با موجر به عنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بشود اعم از اينكه سند رسمي يا سندي عادي تنظيم شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون و قانون مدني است ). معلوم مي گردد كه حاكميت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در خصوص اماكن تجاري و كسبي استيجاري به قوت خود باقي بوده , قانون جديد التصويب فقط شامل اجاره اماكن مسكوني است. در قانون حاكم بر اجازه محلهاي كسب و پيشه و تجارت فصلي در دو ماده به حق كسب يا پيشه يا تجارت اختصاص داده شده است و در بعضي از مواد ديگر اين قانون نيز مانند ماده 15 اين عنوان به طور پراكنده ديده مي شود. مادتين 18 و 19 قانون مورد بحث مسائلي را راجع به حق كسب يا پيشه يا تجارت مطرح مي سازد و از جمله ماده 19 در فراز دوم مقرر مي دارد :

تحقیقهای مشابه
تاثیر سر قفلی بر عقد اجاره
8 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007