جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 1333 نفر

موضوع : گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
تعداد صفحه :
54
قیمت :
12000 تومان

عنوان
1- پیش گفتار
2- مقدمه
3- تاریخچه
4- اهم وظایف و مسئولیت ها
5- حسابداری
6- مراحل حسابداری
7- ضوابط اصول حسابداری
8- نحوه تنظیم سند هزینه
9- اعتبار و کنترل بودجه
10- اعتبارات جاری
11- صدور چک
12- حقوق و مزایای کارکنان و کسورات
13- صورت و ضعیت ها
14- دسته بندی طرحها
15- طرحهای استانی
16- طرحهای تفویضی
17- تهیه و تحویل بن کارگری
18- ثبت دفاتر صدور چک
19-مبنای تهیه صورت های مالی
20- سیستم خرید
21- کنترل خرید،حسابداری انبار،انبار گردانی
22 - حسابداری اموال وتاسیسات
23- شناسایی هزینه هادر طرح های عمرانی
24- راه حل پیشنهادی
پیش گفتار
آب : این واژه گهربار زندگی بخش هر موجود زنده ای است . تداوم و حیات آدمیان در فلسفه وجودی آب نهفته و گردونه جوامع بشری بدون آن یقینأ از چرخش خواهد ایستاد . موفقیت و رفاه ملتها در گرو میزان و نحوه استفاده آنها از این عامل حیات بخش بوده است و استفاده بهینه از آن سعادت و ترقی کشورها را بدنبال خواهد داشت .
میهن اسلامی ایران یکی از کشورهای پیشاهنگ در این زمینه بوده و شواهد بیاد مانده از زمانهای دور مؤید این گفتار است .
دستیابی به رونق کشاورزی و شکوفایی اقتصادی نیازمندیها و توزیع صحیح آبهای جاری و روان کشور از طریق احداث سدهای مخزنی و تأسيسات وابسته و ایجاد شبکه های ابیاری و زهکشی می باشد . استان گیلان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و شرایط اقلیمی خاص و اراضی مرغوب و مستعد کشاورزی بویژه کشت استرتتژیک برنج از قطبهای اصلی و مهم کشاورزی کشور محسوب می گردد که حفظ و تداوم این مقام در درجه اول منوط به تامین آب زراعی مطمئن و کافی می باشد و در این راستا شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان با بهره برداری از سد ذخیره ای سفیدرود و سد انحرافی تاریک – سنگر و شاخرز – پسیخان و تونل آب بر فومن بطول 6/16 کیلومتر و افزون بر 1200 کیلومتر کانال و 1280 کیلومتر زهکش و دهها آب بند و آب برگردان در قالب سیستم آبیاری سنتی هر ساله نیازهای آبی اراضی شالیزار استان گیلان را تأمین می نماید.
امید است با عنایت و توجه پروردگار استمرار این فعالیتها و خدمات زمینه مناسبی را برای اعتلای کشور اسلامی ایران فراهم آورد .
مقدمه
در چند دهه گذشته گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمام رشته ها و کاربرد آن نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است .
به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر تحولات شگرفی را پذیرا شده و علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید ,جهت حرکت مؤسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخص ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی بنحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگیری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت سازمان سازندگی آموزش وزارت نیرو را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانائیهای علمی و مهارتهای تخصصی آنان از بیش از پیش آشکار می سازد .
تاریخچه فعالیت شرکت :
1- کلیات
شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان بر اساس مصوبه مورخه 18/07/1363 هیئت وزیران مبنی بر تبدیل شرکت سهامی آب منطقه ای شمال به دو شرکت آب منطقه ای گیلان و مازندران و استناد مفاد ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب و بنا به پیشنهاد شماره 505/1752/9151 مورخ 24/06/1363 وزارت نیرو با سرمایه اولیه 618،8 میلیون ريال تشکیل و تحت شماره 1711 مورخ 29/05/1364 در اداره ثبت شرکت استان گیلان – شهرستان رشت به ثبت رسیده است . بنا برپیشنهاد شماره 100/20/69432 مورخ 11/12/1381 وزارت نیرو و به استناد مفاد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، هیأت محترم وزیران در جلسه های مورخ
14/12/1381 و 07/02/1382 اساسنامه شرکت های آب منطقه ای در تصویب و به استناد مفاد ماده 6 اساسنامه مزبور سرمایه شرکت کلأ به شرکت مادر تخصصی مدیرت منابع آب ایران انتقال یافت مرکز اصلی شرکت در شهرستان رشت خیابان امام خمینی واقع است .

تحقیقهای مشابه
گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
54 صفحه - 12000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
84 صفحه - 15000 تومان
پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
82 صفحه - 15000 تومان
کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
7 صفحه - 2000 تومان
کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
8 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
26 صفحه - 6000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
30 صفحه - 6000 تومان
پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
84 صفحه - 15000 تومان
کاراموزی حسابداری در شرکت صنعتی پارس خزر
43 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
44 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
59 صفحه - 8000 تومان
کاراموزی فعالیت های حسابداری در شرکت روشاک پایا
72 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
11 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
42 صفحه - 7000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
69 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
52 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
44 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
43 صفحه - 8000 تومان
پروژه حسابداری شرکت دارو سازی
68 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 10000 تومان
کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
43 صفحه - 8000 تومان
کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
47 صفحه - 8000 تومان
پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
95 صفحه - 12000 تومان
کارآموزی شرکت اب و فاضلاب رشته حسابداری
40 صفحه - 8000 تومان
گزارش کار آموزی رشته برق در شرکت برق منطقه گیلان - رشت
89 صفحه - 15000 تومان
گزارش کارآموزی شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان امور تدارکات و قراردادها
29 صفحه - 7000 تومان
کارآموزی شرکت برق منطقه ای گیلان - معاونت مالی و پشتیبانی- امور قرار دادها و تدارکات
27 صفحه - 6000 تومان
سیمای عمومی استان گیلان - جغرافی - اقلیمی - آب و هوا و ...
95 صفحه - 10000 تومان
ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی محدوده آستانه- کوچصفهان در استان گیلان و بررسی تاثیر کیفیت آب رودخانه
10 صفحه - 2000 تومان
پروژه علل و عوامل توسعه نیافتگی منطقه لشت نشاء گیلان از دیدگاه مردم و مسئولین - رشت
75 صفحه - 12000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
43 صفحه - 6000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 8000 تومان
معماری بومی منطقه گیلان - معماری اقلیم گیلان
46 صفحه - 5000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007