سه شنبه 1 آبان 1397
بازدید امروز : 7444 نفر

موضوع : جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
تعداد صفحه :
52
قیمت :
10000 تومان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
الف-طرح و بیان مسئله
ب- اهمیت موضوع
ج- پیشینه تحقیق
د- روش تحقیق
ه- محدودیت ها و موانع
و- سازماندهی تحقیق
فصل اول : جنون از لحاظ فقه و کلیات
بخش اول :مفهوم جنون
مبحث اول:تشخیص جنون
مبحث دوم :جنون در زمان ارتکاب جرم
مبحث سوم:جنون بعد از ارتکاب جرم
گفتار اول :پیدایش جنون در جریان رسیدگی و دادرسی
مبحث چهارم :پیدایش جنون بعد از صدور حکم و یا در جریان اجرای مجازات
گفتار اول :در باب مجازات‏های حدی
گفتار دوم :در باب جرائم مستلزم قصاص
گفتار سوم:در باب جرائم مستلزم دیه
بخش دوم :واکنش های اجتماعی علیه مجرمان مجنون
مبحث اول: واکنش های اجتماعی سرکوب‌گرانه
مبحث دوم: واکنش های اجتماعی پیش‌گیرانه
فصل دوم : جنون و عوامل رافع مسئولیت کیفری
بخش اول:عوامل رافع مسئوليت
مبحث اول: عوامل ذهني
مبحث دوم :عوامل عيني
مبحث سوم :نقش عوامل موجهة جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری
گفتار اول: عوامل موجهة جرم
گفتار دوم : عوامل رافع مسئولیت کیفری
مبحث چهارم :تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم
مبحث پنجم :عوامل رافع مسئولیت کیفری
گفتار اول:جنون
گفتار دوم :جنون در حقوق جزای ایران
گفتار سوم: از لحاظ آیین دادرسی
گفتار چهارم :مسئوليت مدني جنون
مبحث ششم :مسئوليت جزايي حالات مختلف جنون و عوامل رافع مسئوليت از مرتکب جرم
نتیجه گیری و پیشنهادات :
منابع
  چکیده
جنون بزه‌کار، یکی از موضوع های مهم حقوق کیفری در قلمرو مسؤولیت کیفری است. این حالت در صورتی که درحین ارتکاب جرم حادث شده باشد از جمله عوامل رافع مسؤولیت کیفری محسوب شده، در نتیجه مجازات را منتفی می کند. جنون حادث پس از ارتکاب جرم‏ رافع مسؤولیت کیفری نبوده، در نتیجه مسقط کیفر نیست؛ ولی اگر قبل از صدور حکم قطعی باشد،موجب توقف تعقیب مرتکب تا زمان افاقه می شود. اجرای کیفر (به استثنای کیفرهای مالی و سالب حق) ‌بر بزه‌کارانی که پس از صدور حکم قطعی و در حین اجرای مجازات به جنون مبتلا شده اند بااهداف کیفرها در تعارض است؛ بنابراین مراجع قانون‌گذاری و قضایی باید به سوی منع اجرای تدابیر سرکوب‌گرانه (کیفرها) بر چنین مجرمانی- مانند مجرمانی که در حین ارتکاب جرم به جنون مبتلا شده اند- گام بردارند و تدابیر پیش‌گیرانه (اقدامات تامینی) را با توجه به طبع و ویژگی‌های آن‌ها در مورد مطلق مجرمان مجنون خطرناک مورد حکم قرار دهند.از نظر حقوقی، جنون وصف حالتی است در بعضی از افراد که در نتیجه آن از اراده و آگاهی در حد متعارف برخوردار نمی‏باشند و اعمال خود را به پیروی از غرایز و بدون خواست و اراده انجام می‏دهند.این حالت از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری می‏باشد و چنانچه احراز شود که فرد در حین ارتکاب جرم دارای چنین حالتی بوده، مورد تعقیب کیفری قرار نخواهد گرفت.البته در این صورت ممکن است بلحاظ خطرناک بودن، مقام قضائی دستور نگهداری مجنون را در محل مناسبی صادر نماید.اما هر گاه مجرم به هنگام ارتکاب جرم از سلامتی اراده و آگاهی برخوردار باشد لکن پس از ارتکاب جرم مبتلاء به جنون شود تاثیری در مسئولیت کیفری وی نخواهد داشت.بلکه به حسب مورد ممکن است موجب عدم اجراء یا تأخیر یا تغییر اجرای مجازات گردد و گاهی نیز ممکن است هیچ تأثیری برای مرتکب نداشته و در هر حال حکم کیفری در مورد او قابل اجرا باشد.احراز جنون و تشخیص عدم مسئولیت مرتکب در هر حال با قاضی کیفری می‏باشد و در این جهت متخصص روانپزشکی می‏تواند یاری رسان قاضی کیفری باشد و با مطالعه سوابق و بررسی وضعیت روانی و عقلانی فرد، چگونگی قدرت تشخیص و خواست و اراده او را گزارش نماید.

تحقیقهای مشابه
جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
52 صفحه - 10000 تومان
مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تحقیق حقوقی
40 صفحه - 3500 تومان
تاثیر درجه جنون در معاملات - تحقیق حقوقی
27 صفحه - 5000 تومان
پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
37 صفحه - 8000 تومان
تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده – وراثت – مدرسه بر روی دانش آموزان تیزهوش بر اساس روش تحقیق
22 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
67 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل مالی و اقتصادی مربوط به بنادر و کشتی economic and financial feasibility
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل عوامل تعیین کننده تقاضای بیمه عمر در کشورهای برگزیده آسیا و هند32
58 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزی
22 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
26 صفحه - 25000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی عوامل حیاتی در تولرانس خطای چندگانه مبتنی بر ایجاد نقطه مقابله برای سیستم توزیع شده 13
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تاثیرگذار بر مهارت های شنیداری 11
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازار بورس نایروبی: یک رگرسیون از عوامل موثر بر قیمت های سهام
7 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بیمه مسئولیت Liability insurance
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شاخص های مدیریتی برای ارزیابی و سنجش عملکرد مسئولیت عمومی
37 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - هیئت مدیره ی شرکتی و بیمه ی مسئولیت اجتماعی شرکتی: شواهد حاصل از کشور چین
15 صفحه - 15000 تومان
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
279 صفحه - 20000 تومان
متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
9 صفحه - 2000 تومان
درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
38 صفحه - 6000 تومان
اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
46 صفحه - 3500 تومان
پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
35 صفحه - 10000 تومان
پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
63 صفحه - 8000 تومان
پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
35 صفحه - 7000 تومان
وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
18 صفحه - 5000 تومان
پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
15 صفحه - 4000 تومان
بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
21 صفحه - 5000 تومان
پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
65 صفحه - 12000 تومان
مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
8 صفحه - 4000 تومان
در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
29 صفحه - 6000 تومان
مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
16 صفحه - 8000 تومان
بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
12 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
26 صفحه - 15600 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
45 صفحه - 25000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
14 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 19000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
16 صفحه - 16000 تومان
بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
21 صفحه - 7000 تومان
حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
46 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
10 صفحه - 10000 تومان
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
36 صفحه - 12000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
4 صفحه - 4000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
5 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
11 صفحه - 11000 تومان
بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
42 صفحه - 10000 تومان
بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
68 صفحه - 10000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
27 صفحه - 6000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 12000 تومان
تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
56 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
13 صفحه - 13000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
9 صفحه - 9000 تومان
فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
34 صفحه - 3000 تومان
فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
22 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007