موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
تعداد صفحه :
60
قیمت :
30000 تومان

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
1- محيط‌زيست
1-2- جنبه‌هاي زيست محيطي
1-3- پيامد هاي زيست محيطي
1-4- بهداشت و محيط زيست
1-5- آب
1-5-1- نامگذاری آب
1-6- ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی
1-7- مولکول آب
1-8- خواص فیزیکی
1-9- منابع آب در کره زمین
1-10- استفاده از آب
1-11- کمبود آب
1-12- چرخه آب
1-13- تبخیر از سطح پوشیده از برف
1-14- توزيع آب در دنيا
1-14-1- آب در اقيانوس‌ها
1-14-2- اقيانوس‌ها در حال حركتند
1-14-3- تبخير، تبديل آب از مايع به بخار
1-14-4- تبخير و چرخه‌ي آب
1-14-5- تصعيد، تبديل برف و يخ به بخار آب بدون عمل ذوب شدن
1-14-6- تبخير و تعرق
1-14-7- ذخيره‌ي آب در اتمسفر به شكل بخار، ابر و رطوبت
1-15- تراكم، تغيير آب از بخار به مايع
1-16-1- تراكم در هوا
1-17- بارندگي، بيرون آمدن آب از ابرها
1-17-1- چگونه قطرات باران شكل مي‌گيرند؟
1-17-2- ميزان بارش با زمان و مكان تغيير مي‌كند
1-18- آب ذخيره شده در يخ، يخچال‌ها و برف
1-18-1- يخ و يخچال‌ها مي‌آيند و مي‌روند
1-19- برخي از مشخصات و موارد مربوط به توده‌هاي يخ و يخچال‌ها
1-20- رواناب ذوب برف به نهرها
1-21- جریان آب سطحی (رواناب)
1-22- جريان آب، حركت آب در رودخانه‌ها
1-23- اهميت رودخانه‌ها
1-24- حوزه‌هاي آبريز و رودخانه‌ها
1-25- جريان رودخانه‌ها دائماً تغيير مي‌كنند
1-26- ذخيره‌ي آب شيرين، آب شيرين روي سطح زمين وجود دارد
1-27- نفوذ
1-27-1- آب زيرزميني از بارندگي شروع مي‌شود
1-27-2- آب زيرسطحي
1-27-3- ذخيره آب زيرزميني
1-27-4- آب ذخيره شده
1-28- براي پيدا كردن آب، زير پاي خودتان را ببينيد، سطح ايستابي
1-29- تخليه آب زيرزميني، خارج شدن آب از زير زمين
1-30- آب زيرزميني در زيرزمين جريان دارد
1-31- چشمه چيست؟
1-31-1- آب چشمه‌ها هميشه تميز و شفاف نيستند
1-31-2- چشمه‌هاي آبگرم
1-32- توزيع جهاني آب
فصل دوم : وسایل و روش ها
2- روش مطالعه
2-1- روش مطالعه
2-2- جامعه آماری
2-3- نمونه آماری
2-4- روش نمونه گیری
2-5- ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات
فصل سوم : بحث نتایج
3- آب
3-1- آب‌هاي سطحي براي ادامه‌ي زندگي
3-2- بهره برداری از منابع آب
3-3- اهمیت آب در زندگی
3-4- آب در زندگی روزانه
3-5- مصرف آشکار و نهان آب
3-6- منبع کمیاب
3-7- آب آشامیدنی
3-8- شناخت محیط رشد آب
3-8-1- آبیاری مزارع در زمان نامناسب
3-8-2- آلودگی آبها
3-8-3- تامین آب آشامیدنی شهر و روستا
3-9- بهره برداری از آب در صنایع
3-10- بحران آب
3-11- مصرف بهینه آب
3-12- آلودگی آب
3-13- تعریف آلودگی آب
3-14- عوامل آلوده کننده آب
3-15- عوامل آلوده کننده آبهای زیرزمینی
3-16- عوامل آلوده کننده آبهای سطحی
3-16-1- آلوده کننده‌های صنعتی
3-16-2- فاضلاب خانگی
3-16-3- حشره کشها ، سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی
3-17- چشم انداز الودگی آب
3-18-آلودگی
3-18-1- جلوگيري از آلودگي
3-18-2- آلودگي آب شيرين
3-19- نمونه هایی از اثرات تخریب محیط زیست (آب) بر سلامت انسان ها
3-20- دریچه ای جدید به سوی منابع آب
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه گیری
4-2- پیشنهادات
منابع
چکیده
وضعیت سلامت و بهداشت هر فرد ، هر جامعه ، هر ملت ، با تاثیر متقابل و تلفیق اثر دو محیط تعیین می‌شود: یکی محیط زیست داخلی خود انسان و دیگری محیط پیرامون وی. طبق سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مهم‌ترین تأثیرات فعالیت‌های انسان بر روی آب‌ها در سه مورد خلاصه می‌شود: مصرف بیش از حد آب و از بین رفتن منابع آب، و آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی.امروزه تأمین آب شیرین برای بعضی کشورها یک بحران جدی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌های این سازمان در سال ۲۰۰۱، در صورت عدم اقدامات مناسب، در سال ۲۰۳۰ ۳٫۹ میلیون نفر دچار این بحران خواهند شد. قابل توجه است که این بحران خود با روند کنونی افزایش جمعیت اوج نیز خواهد گرفت.گرم شدن زمین نیز در از بین رفتن منابع آب به خصوص در مناطقی چون آسیای مرکزی، آفریقای شمالی و دشت‌های بزرگ ایالات متحده نقش می‌دارد.کیفیت آب‌ها نیز بحران دیگری است که برخی کشورها در پیش رو دارند.
میزان آلودگی برخی آب‌ها و روند افزایش آن در بسیاری از نقاط کرهٔ زمین بسیار نگران‌کننده می‌باشد. آب‌های سفره‌های زیرزمینی و رودها و دریاچه‌ها منابع مهم تأمین آب شیرین هستند که مستقیماً در معرض آلودگی توسط فعالیت‌های انسان قرار دارند.
آلودگی دریاها نیز علاوه بر دخالت مستقیم انسان، تحت تأثیر آلودگی آب‌های شیرین و چرخهٔ آب می‌باشد. چرخه گردش آب نقش مهمی در روندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی دارد که چرخه حیات را پایدار نگاه می دارد، و بر روی آب و هوای زمین اثر می گذارد. ابرها، بخار آب و بارش بر سرما و گرمای سطح زمین و جو تاثیر می گذارند و این تاثیرات بر روند بارش و گردش آب و هوا در جهان اثر دارند. آب يکی از بزرگترين چالش‌های قرن حاضر است که می‌تواند سرمنشاء بسياری از تحولات مثبت و منفی جهان قرار گيرد. 5/97 درصد آب کره زمين در درياها و درياچه‌ها است که آب شور را تشکيل می‌دهد. 5/2 درصد باقيمانده آب شيرينی است که در زمين وجود دارد که از آن 3/0 درصد آب رودخانه‌ها 8/30 درصد آب‌های زيرزمينی و 9/68 درصد يخچال‌ها و پوشش دائمی برف کوهها است. بنابراين بين توان تأمين آب و شدت تقاضا در جهان خلائی وجود دارد که بحران آفرين است.
کلمات کلیدی:
آب، محیط زیست، سلامت، بحران، سیلاب،تصفیه خانه
مقدمه
شناخت آب از نظر كيفيت و كميت و چگونگي حصول آن قدمي اساسي در جهت بهينه سازي مصرف آن مي‌باشد. اگر چه بيش از سه چهارم كره زمين را آب فرا گرفته است، سهم قليلي از آب‌هاي موجود، براي مصارف بهداشتي و كشاورزي، قابل استفاده است. زيرا حدود 3/97 درصد اقيانوس‌ها و 1/2 درصد يخ‌هاي قطبي و 6/0 درصد درياچه ها و رودخانه و آب‌هاي زيرزميني وجود دارد كه حدود 36/0 درصد كل منابع آب مي‌باشد. آب اقيانوس‌ها، درياها و اغلب درياچه ها و بسياري از منابع آب زيرزميني به علت شوري بيش از حد و داشتن املاح معدني براي مقاصد بهداشتي، كشاورزي و صنعتي، غيرقابل استفاده مي‌باشند.آب ماده حياتي است كه بطور يكنواخت در سطح كره زمين موجود نمي‌باشد. در نتيجه بسياري از نقاط كره زمين با كمبود آب مواجه است. حركت مداوم بخار آب به هوا و برگشت آن به زمين را گردش آب در طبيعت مي‌نامند.اگر چه آب خالص در طبيعت يافت نمي‌شود.
اما آب خالص مايعي بي‌رنگ، بي‌بو و بي مزه است كه داراي نقطه انجماد صفر و نقطه جوش 100 درجه سانتي گراد مي‌باشد ساختار شيميايي آن به صورتH2O است كه به احتمال كمتر از 3/0 درصد آب‌هاي موجود در طبيعت بر دارنده ايزوتوپ‌هاي H4O ، 2H6Oزیر مي‌باشند. آب در چرخه گردش خود قادر است املاح و گازهاي موجود در طبيعت را به صورت محلول در آورده و بسياري از آلودگي‌ها را همراه خود به حركت در آورد. آب باران قبل از رسيدن به زمين ناخالصي‌هاي موجود در هوا نظير ذرات، گازها، مواد راديواكتيو و ميكروب‌ها را به سطح زمين آورده و در حين حركت در زمين نيز آلاينده ها را با خود حمل مي‌كند. به علاوه آب‌هاي جاري اغلب دريافت كننده فاضلاب‌ها و مواد زائد ناشي از فعاليت‌هاي انساني مي‌باشند.بسياري از مشكلات بهداشتي كشورهاي در حال پيشرفت، عدم برخورداري از آب آشاميدني سالم است. از آنجايي كه محور توسعه پايدار، انسان سالم است و سلامت انسان در گرو بهره مندي از آب آشاميدني مطلوب مي‌باشد بدون تامين آب سالم جايي براي سلامت مثبت و رفاه جامعه، وجود ندارد. آب از دو بعد بهداشتي واقتصادي حائز اهميت است. از بعد اقتصادي به حركت درآورنده چرخ صنعت و رونق بخش فعاليت كشاورزي است.
از بعد بهداشتي آب با كيفيت، تضمين كننده سلامت انسان است. آب با شكل ظاهري و با وسعت محتوايي آن دنياي زنده ديگري است.اگر چه از ديد ما پنهان است، اما آب داراي آثار بسيار زيادي در حيات جانداران به ويژه انسان ميباشد. آب آشاميدني علاوه بر تامين مايع مورد نياز بدن يعني ، H2Oدر بردارنده املاح و عناصر ضروري براي موجود زنده و انسان مي‌باشد.
كمبود پاره اي از آن‌ها در آب ايجاد اختلال در بدن موجود زنده مي‌كند و منجربه بروز برخي بيماري‌ها مي‌شود.فقدان يد و فلوئور و ارتباط آن‌ها با گواتر اندميك و پوسيدگي دندان‌ها به ترتيب بيان كننده اين اهميت است. علاوه بر مواد شيميايي، موجودات ذره بيني گوناگوني نيز در آب پيدا مي‌شوند كه بعضي از آنها بيماري زا بوده و ايجاد بيماري‌هاي عفوني خطرناكي مي‌كنند. بهسازي آب رابطه مستقيمي با كاهش بيماري‌هاي عفوني دارد. بطوري كه پس از تامين آب آشاميدني سالم ميزان مرگ از وبا 1/74 درصد، ميزان مرگ از حصبه 3/63 درصد، ميزان مرگ به علت اسهال خوني 1/23 درصد و ميزان مرگ از بيماري اسهال 7/42 درصد كاهش يافت.بنابراين برنامه ريزي و هزينه در جهت تامين آب سالم سرمايه گذاري قابل توجهي براي آينده خواهد بود. تهيه و تامين آب آشاميدني سالم براي جامعه يكي از موثرترين و پايدارترين فنآوري‌ها براي ارتقاء سلامت جامعه است.
  1- محيط‌زيست
شرايط يا موقعيتي كه يك سازمان درآن فعاليت ميكند يا ميتواند تحت تاثيرآن قرارگيرد، محيطزيست ميگويند و طبيعتاً شامل موجودات زنده (انسان و ديگر موجودات (كه درآن وجود دارند، نيز مي شود. محيط شامل: هوا، آب، خاك، منابع طبيعي، گياهان،‌ جانوران،‌ انسان و روابط متقابل بين آنها كه سازمان در آن فعاليت مي‌نمايد. يادآوري: محيط در اين تعريف از درون يك سازمان تا سيستم جهاني را دربر مي‌گيرد. به بياني ديگر محيط زيست عبارت است از آنچه فرايند زيستن را احاطه كرده و با آن در كنش و واكنش است و لذا ارتباط تنگاتنگ مابين موجود و موجودات زنده و پيرامونشان مي باشد.
1-2- جنبه‌هاي زيست محيطي
بخشي از فعاليتها، محصولات يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط زيست تأثير متقابل داشته باشد.
يادآوري: جنبه زيست محيطي بارز،‌ آن جنبه زيست محيطي است كه پيامد زيست محيطي بارزي داشته يا بتواند داشته باشد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
60 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
پروژه شرکت آب بند بابل پروژه درس کنترل کیفیت آماری
30 صفحه - 21000 تومان
بررسی حقوق و دستمزد در شرکت آب و منطقه ای رشت پروژه مالی
73 صفحه - 21000 تومان
سازمان محیط زیست استان گیلان
13 صفحه - 4500 تومان
آلودگی محیط زیست اکسید های سولفور
24 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته محیط زیست - بهداشت - لجن فعال
75 صفحه - 45000 تومان
راهکارهای نوین برای حفظ محیط زیست از سموم صنعتی
6 صفحه - 3000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان لایه اوزن و وضعیت کنونی آن
94 صفحه - 45000 تومان
پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
109 صفحه - 45000 تومان
پروژه رشته محیط زیست با عنوان اکوتوریسم
69 صفحه - 24000 تومان
اثر آلودگی کودهای شیمیایی بر محیط زیست - بر اساس روش تحقیق
10 صفحه - 15000 تومان
عوامل تهدید کننده محیط زیست گیلان
14 صفحه - 6000 تومان
پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
193 صفحه - 60000 تومان
پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
151 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته محیط زیست عوامل کاهنده و تهدید کننده اکوسیستم
61 صفحه - 21000 تومان
پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
49 صفحه - 24000 تومان
اقلیم دریایی و ساحل غربی یک محیط زیست گرم و معتدل
31 صفحه - 10500 تومان
پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
19 صفحه - 9000 تومان
راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
9 صفحه - 6000 تومان
آلودگی محیط زیست گیلان
10 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10
4 صفحه - 12000 تومان
آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی
15 صفحه - 6000 تومان
بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
48 صفحه - 18000 تومان
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
12 صفحه - 6000 تومان
لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
3 صفحه - 3000 تومان
تاثیر نور و آب و هوا در محیط کار
6 صفحه - 4500 تومان
نقش نور و آب و هوا در محیط کار
21 صفحه - 7500 تومان
نور و آب و هوا در محیط کار
6 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه‌ریزی منابع آب با استفاده از AHP و روش‌های چند معیاره ی پرومته : مطالعه موردی رودخانه نِستاس - یونان
10 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007