پنج شنبه 1 تیر 1396
بازدید امروز : 4129 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : توانمندی های اکوتوریستی تالاب شادگان- روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
توانمندی های اکوتوریستی تالاب شادگان- روش تحقیق
تعداد صفحه :
21
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
فرضیات تحقیق 4
متغیر تحقیق 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
روشهای جمع آوری اطلاعات 5
تفسیر موضوع 6
تاریخچه تالاب شادگان 6
محدوده و موقعیت جغرافیایی تالاب شادگان 7
منابع تامین آب تالاب شادگان 8
پوشش گیاهی تالاب شادگان 9
جانوران تالاب شادگان 9
ارتباط مردم منطقه با تالاب شادگان 13
شگفتي هاي تالاب 14
عوامل تهدید کننده تالاب شادگان 14
نتیجه گیری و پیشنهادات 15
منابع 17
  چکیده
تالابها کيسه‏های هوايی (ريه) زمين هستند که بقای بسياری از موجودات زنده بسته به آنهاست. همانگونه که انسان برای ادامه حيات نياز به رگ‏های خونی دارد، رودها و تالاب‏ها نيز به منزله رگها و ريه‏های زمين هستند و وجود آنها برای ادامه حيات ضروری است.تالابها بعنوان شاهکار خلقت در مجموعه محیط های طبیعی است وکمتر زیستگاهی بد ین پایه وبا اهمیت می توان پیدا کرد.اکولوژی تالابها را به مثابه کیسه های هوایی که ضامن بقای تمامی موجودات کره زمین است بحساب آورده ا ن نماید اصطلاح تالاب برای دارای معانی مختلفی است.هز جمله تعریفی که مورد پذیرش همه کشورهای جهان قرا رگرفته است عبارتست از:
تالاب به مناطقی مردابی،آبگیر،توربزار،آبی طبیعی- مصنوعی دایم یا موقت با آب ساکن ، جاری ، شرین ، لب شوریا شورمشتمل بر آن دسته از آبهای دریای که عمق آب درکشند پایین۶ متر تجاوز نکند اطلاق می شود. تالاب بین المللی شادگان از جنبه های مختلف اکولوژیکی ،علمی ،زیباشناختی ، تفریحی،اقتصادی،اجتماعی وهیدرولوژی دارای ارزشهای گوناگون در حیات اجتماعی مردم منطقه می با شد. این تالاب در سالهای اخیردراثرجنگ تحمیلی ودخل و تصرف بی رویه، ورود فزاینده فاضلابهای کشاورزی، شهری، صنعتی د ستخوش نارساییهایی شده است.علیرغم رشد و آگاهی عمومی در خصوص اهمیت محیط های طبیعی هنوز درک واقعی از ارزش واهمیت وحساسیت این نوع اکوسیستم های حیات بخش و متنوع بسیار اند ک وناچیز است.
کلید واژه: تالاب شادگان، اکوتوریسم،محیط زیست
  مقدمه
تالاب شادگان از نظر لغوي معادل Wetland(راضي خيس) ميباشد.در فارسي تالاب از دو كلمه (تال) و (آب) تشکیل شده است. اولين تعريف نسبتًا كامل تالاب بنا به كنوانسيون رامسر عبارت است از اينكه (تالاب به مناطق مردابي آب مانده ،اراضي سياه خيس باتلاقي،بركه هاي طبيعي يا مصنوعي كه به طور دائم يا موقت داراي آب مانده يا جاري با مزه شور،لب شور يا شيرين بوده و نيز مناطق سواحل دريا كه هنگام جزر ،ارتفاع آب آنها بيشتر از ٦ متر نباشد،اطلاق می شود. ارزشهاي تالابها را ميتوان در سه گروه عنوان كرد كه عبارتند از تالاب به عنوان زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي ، ارزش تالابها به عنوان بهبود دهندة كيفيت محيط زيست و در نهايت ارزشهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي آنها. وسعت تالابهاي بين المللي جهان مطرح شده در كنوانسيون رامسر تا كنون ١٠٣٢٩٦٤٣٤ هكتار است كه شامل ١١٨٠ تالاب از ١٣٣ كشور عضو اين كنوانسيون ميباشد و ايران نيز ٢١ تالاب را با مساحت حدود ١٤٥٧٢٠ هكتار در اختيار دارد است.بحث تنوع زيستي از موضوعات بسيار مهم فعلي دنيا در زمينة حفاظت از حيات وحش است،كه نقطة عطف آن تشكيل كنوانسيون تنوع زيستي در كنفرانس سران زمين در سال ١٩٩٢ ميلادي مي باشد. پرندگان آبزي مهمترين موجوداتي هستند كه داراي ارزشهاي زيبا شناختي ،تفرجي،اقتصادي‐اجتماعي و... هستند. هر نوع پرنده يا گروهي از پرندگان به شرايط خاصي از زيستگاه خود وابسته است.پرندگان آبزي با شرايطي از قبيل عمق آب،دما،پوشش گياهي،امنيت،وجود مواد غذايي و... به تالابها وابستگي اكولوژيكي دارند؛به همين سبب بررسي و مقايسه تراكم و تنوع پرندگان در چند سال پياپي در يك ايستگاه ميتواند بخوبي نشان دهندة مطلوب بودن يا نا مطلوب بودن كيفيت زيستگاه و ساير شرايط زيستي براي هر گونه باشد تالاب شادگان نيز مانند ساير تالابها داراي ارزشهاي متعددي است.يكي از اين ارزشها حفظ و حراست از پرندگان مهاجر آبزي، كنار آبزي و خشكزي است. هدف از شناسايي ،شمارش و بررسي تنوع،تراكم و پراكنش پرندگان آبزي تالاب شادگان نيز پي بردن به اهميت و كيفيت اين تالاب و كاربري آن در مديريت اين تالاب است.
....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017