سه شنبه 9 خرداد 1396
بازدید امروز : 2357 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word
عنوان :

تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
تعداد صفحه :
34
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرروت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • تفسیر موضوعی تحقیق
 • بخش اول : گرفتن آزادي و تاثير حبس ( زندان) بر زنداني

  الف ) : تاثير حبس در كاهش جرم

  ب ) : تاثير حبس در جرم زائي در انگلستان

  ـ تاثيرات غير مستقيم حبس و جرم زائي

  تغييرات حاكم بر اجراي مجازات حبس از مرحله صدور حكم تا انقضاء مدت آن در كشور انگليس

  زاد كردن زنداني قبل از اتمام مدت محكوميت

 • الف ) : آزادي مشروط
 • ب : عفو عمومي
 • ج ) : عفو خصوصي

  طرز اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي در محيط باز

  الف ) : نگهداري محكومين (حبس) در محيط باز

  ب) : به كار گماردن محكومين در خارج از زندان

 • ج) : روش نيمه آزادي
 • بخش سوم :‌طرز شناساي شخصيت بزهكاران

 • مجازاتهاي جايگزين حبس
 • ب : ) اشتغال بكار عام المنفعه
 • كيفيت اجراي مجازات حبس در كشـور انگلستان

 • سازمان اداره زندانها
 • سازمانهاي وابسته به اداره زندانهاي انگلستان عبارتند از
 • شيوه نظارتي سازمان در زندانها به طرق زير اعمال مي شود
 • نقش مربيان اخلاي ـ مذهبي ـ آموزشي ـ ورزشي ـ مددكاراجتماعي ـ پزشك ـ روانشناس و روانپزشك در اصلاح زنداني
 • طرز ساختمان و امكانات زندان و طبقه بندي و تفكيك زندانيان

 • روشهاي اجراي مجازات
 • حقوق زنداني ـ اشتغال ـ آموزش و پرورش در زندان و حمايت از زنداني آزاد شده

 • بازداشت بدل از جزاي نقدي
 • نتيجه گیری
 • پيشنهاد
 • فهرست منابع و مآخذ
 • الف ) : تاثير حبس در كاهش جرم .

  بطور كلي جوامع هدف از اجراي حبس را براي محكومين اصلاح و تربيت مي دانند . به نظر انديشمندان زندان در حال حاضر مطلوبترين نوع مجازات است . كنگره جهاني سازمان ملل در رابطه با جلوگيري از ارتكاب جرم و رفتار با زندانيان در هشتمين قعطنامه خود توصيه كرده كه دول عضو به بررسي قوانين مصوب خود به منظور رفع هر چه بيشتر موانع استفاده از مجازات زندان بپردازند و مشاركت گسترده اي داشته باشند تا بتوان در صورت امكان و بدون موجه شدن با خطر پيش بيني شده در آينده اقدامات ديگري را جانشين كيفر زندان نمود .

  مواردي را در باب اثرات مثبت و اهداف اخلاقي مجازات زندان مي توان نام برد .

  1 ـ هدف سومندي و ارعاب

  زنداني شدن بزهكار علاوه بر تسكين خشم مردم و بزه ديده سبب مي شود مردم نسبت به اجراي عدالت اطمينان پيدا كنند و به اين اعتقاد برسند كه رعايت حقوق خود و ديگران الزامي است .

  2ـ هدف اصلاح و تربيت

  با گذشت زمان تفكر اصلاح و تربيت و بازسازي اجتماعي بزهكاران موردتوجه قرار گرفت . توجه به آماده نمودن براي زندگي اجتماعي مجدد ـ سازگاري با اجتماع ـ كار و تلاش و فعاليت شرافتمندانه مورد توجه قرار داشت .

  ب ) : تاثير حبس در جرم زائي در انگلستان

  زندان زماني مي تواند موجبات اصلاح و تربيت بزهكار را داشته باشد كه با روشي صحيح و علمي به موقع آموزشها و اصلاحاتي در وجود او بوجود آورد تا باز مرتكب جرم نشود . نه اينكه موجب شود در كنار ديگر بزهكاران بودن او را پرورش دهد براي بزهكاريهاي جديد .

  ـ آموزش و انتقال جرائم : در اثر معاشرت زندانيان با يكديگر شيوه هاي گوناگون توسط بزهكاران حرفه اي با ديگران و انتقال تجربيات خود عملاً هدف اصلاحي حبس زير سئوال مي رود . زيرا در جوامع زندان را آموزشگاه بزهكاري مي نامند .

  ـ بزهكاري داخل زندان : اجتماع بزهكاران در يك محل به نام زندان و عدم دسترسي به بعضي عومل ارضاء كننده آنها چه از لحاظ جنسي و بزهكاري مي تواند زندانيان را به بروز جرائمي جديد در داخل زندانها رهنمون كند .

  بروز جرائمي ماننده قمار و شرط بندي ـ معتادين به دليل عدم دسترسي به مواد قصد وارد كردن مواد را به زندان مي كنند ـ ساير جرائم ارتكابي مانند ضرب و شتم ـ خودزني ـ سرقت و حتي قتل نيز تحت تاثير شرايط و احوال خاص در زندانها صورت مي گيرد .

  ـ تاثيرات غير مستقيم حبس و جرم زائي

  تحمل حبس و ماندن در زندان تاثيراتي غير مستقيم بر زدناني و جامعه نيز مي گذارد .

  ـ از هم پاشيدن كانون خانواده : يكي از مهمترين آثار عيني زندان را مي توان گسيختن خانواده نام برد . كه اين گسيختن موجب انگيزه هاي ديگري براي انجام بزهكاري است .

  ـ بيكاري و طرد اجتماعي : يكي ديگر از آثار منفي زندان از دست دادن شغل و طرد از اجتماع مي باشد . بزهكار پس از تحمل كيفر حبس براي اشتغال در جامعه موانع زيادي را روبروي خود مي بيند . اين موانع در طرز نگرش و روحيه زنداني آزاد شده تاثير گذاشته و تغييراتي را در شخصيت او بوجود خواهد آورد كه او را باز به كارهايي سوق خواهد داد كه در آخر باز سر از زندان در مي آورند .

  تغييرات حاكم بر اجراي مجازات حبس از مرحله صدور حكم تا انقضاء مدت آن در كشور انگليس

  آزاد كردن زنداني قبل از اتمام مدت محكوميت

  آزادي مشروط ، عفو عمومي و عفو خصوصي از جمله اين موارد هستند كه مستقيما در مورد هر كدام در كشور انگليس بررسي مي شود .

  الف ) : آزادي مشروط

  هرگاه طرز كار و رفتار و اعمال زنداني رضايت بخش بوده و مدت معيني از دوران محكوميت را گذرانده باشد قبل از اتمام مدت محكوميت ، بايد از آزادي مشروط از زندان آزاد و تحت مراقبت ، هدايت و مراقبت قرار گيرد ، اگر در دوره آزمايش مرتكب جرمي نشود آزادي او قطعيت مي يابد ولي اگر مرتكب جرمي شود و ياشرايط تعيين شده از طريق دادگاه را رعايت نكرد ، بايستي مجددا بازداشت و باقيمانده مجازات قبلي و كيفر جرائم ارتكابي نيز در مورد او اجرا گردد .

  آزادي مشروط موجب تشويق زندانيان به كار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوك و خوش رفتاري باديگران مي شود . لذا ادامه بازداشت زنداني در صورت تحقق شرايط آزادي مشروط خلاف عقل و منطق بوده ، ضمن اينكه موجب صرفه جويي در بودجه عمومي دولت مي شود .

  در انگليس،با تحقياتي که در زمينه قوانين و مقررات حاکم بر جامعه کشور انگلستان صورت گرفت ؛‌مشخص گرديد ازادي مشروط نيز در اين کشور قوانين و مقرراتي دارد و به صورتي که افرادي که حائز شرايط ويژه مندرج در قانون اين کشور براي اعطا آزادي مشروط باشند شامل حال ايشان خواهد گرديد که اين قوانين در مجموعه قوانين اين کشور به صورتهاي گوناگون ابلاغ و اعطا مي گردد .شرايطي که شامل حال زندانياني خواهد گرديد که ازادي مشروط به ايشان اعطا گردد . محكوميني مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند كه براي اولين بار محكوم شده اند و پس از گذران مدتي محكوميت مي توانند از اين قانون استفاده نمايند . محكوميني كه تكرار جرم دارند نيز براي ايشان شرايطي منظور گرديد .

  ـ محكومين به حبس ابد و 15 سال حبس وقتي مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند .

  مقام صلاحيتدار جهت صدور حكم آزادي مشروط قاضي اجراي مجازات و وزير دادگستري و برخي از مقامات قضايي استان زندگي زنداني مي باشند .

  محكوم دوره آزمايشي آزادي مشروط را اگر با موفقيت بگذراند آزادي او قطعي است .

  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  www.tahghigh.net 2007 - 2017