جمعه 15 آذر 1398
بازدید امروز : 8080 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
تعداد صفحه :
15
قیمت :
2000 تومان

مقدمه
به دليل آن که متخصصان برنامه درسي در مورد حوزه هاي مرتبط با برنامه هاي درسي اتفاق نظر چنداني ندارند و نيز به دليل آن که نمي توان قلمرو اين حوزه را از زمينه هاي ديگر همانند برنامه ريزي آموزشي و ... جدا کرد، قلمرو مطالعات برنامه درسي بسيار متغير و متفاوت است. ولي بعضي از حيطه هاي قابل بررسي و آشنا براي دست اندر کاران برنامه درسي ممکن است به صورت « اهداف برنامه درسي، طراحي برنامه درسي، ارزشيابي برنامه درسي، فرايند اجراي برنامه درسي، راهبردهاي ياددهي – يادگيري برنامه درسي، سازماندهي محتوا و نظريه هاي برنامه درسي و ... » مطرح شود. مرزها و حدود هر يک از حيطه هاي مذکور عملاً درهم تنيده است. براي مثال، اهداف برنامه درسي پيوند نزديکي با ساير حيطه ها دارد. از اين رو، عمل هم پوشي بر تمام حوزه هاي مورد مطالعه برنامه درسي حکم فرماست. قلمرو نظري مطالعات برنامه درسي در اين ميان موضوع مباحثات و کانون توجهات فراواني طي سالهاي اخير بوده است.
نخستين بار در دهه 1940 بحث هاي جدي نظريه پردازي مطرح شد. غالب رويکردهاي نظري در آن زمان با ماهيت نظريه برنامه درسي قرابت چنداني نداشتند. متعاقب آن سالها و در دهه 1960، الگوهاي مفيدي مانند الگوي «جانسون» (1967) و الگوي برنامه درسي «مک دونالد» (1965) و ساير الگوها پديد آمدند. سنت گرايان، تجربه گرايان مفهومي و طرفداران بازسازي مفهومي هر يک به تناسب مشرب و سليقه خود به جنبه هاي خاصي از نظريه پردازي توجه کردند. براي مثال، طرفداران بازسازي مفهومي به رويکرد آزاد انديشي و انسان گرايانه در برنامه هاي درسي توجه کردند و «نظريه انتقادي»را مطرح نمودند. با گسترش وسيع قلمرو نظري مطالعات برنامه درسي طي سي سالهاي گذشته، نظريه هاي متفاوتي در اين زمينه مطرح و بحث و گفتگو در مورد قلمرو «فرانظري» نيز هموار شد.
افرادي مانند «پاينر» و جان «مک نيل» و «دکرواکر» را مي توان نام برد که در قلمرو «فرانظري» تلاش هايي به عمل آورده اند.
برخي نظريه هاي مهم برنامه درسي و اظهار نظرهاي طرفداران، نظريه پردازان و تحليل گران آن و همچنين موضوع تحقيقات آينده در نظريه پردازي را که يو همير مطرح کرده است، براي آگاهي خوانندگان مجله مي آوريم.
مطالعه «نظريه برنامه درسي» طرح پيچيده اي است.
اولاً قلمرو تحقيق در برنامه درسي به سبب دامنه و گسترش آن بسيار وسيع است. سبب آن است که نظريه هاي برنامه درسي غالباً به قسمت هاي خاصي از برنامه توجه مي کنند. با وجود محدود شدن نظريه ها به موارد خاص، تلاش هايي که براي ايجاد «دانش نظريه پردازي»انجام پذيرفته آن چنان که «اريک» و «تايلر» (1950) يا «فراي» (1971) در اين زمينه انجام داده اند – به صورت اثر بخش تداوم نيافته است. ثانياً مطالعات تطبيقي و «مطالعات برنامه درسي تعامل فرهنگي»، بسيار کم به چشم مي خورد.
براي مثال، معمولاً رويکردهاي حوزه درياي مديترانه، آفريقا و ژاپن به قدر کافي توجهات بين المللي را جلب نکرده است. ثالثاً نحوه تعريف و مشخص کردن هدف، معيار و اصالت علمي نظريه هاي برنامه درسي، موضوع دائمي مشاجرات علمي است.
مربياني مانند «بوشامپ» (1968)، «فراي» (1971) همير (1983) و تايلر (1988) در مورد اصول و ساختار نظريه بحث نموده اند، و حال آن که «کلافکاري» (1963) «رالف» (1974) و «والکر» (1976) در اين زمينه متغيرهاي ديگري مانند جريان تعيين هدف و انتخاب محتوا را در مواردي بخصوص بيان کرده اند.
هدف اين مقاله توصيف گروه ها يا دسته بندي هاي نظريه برنامه درسي است. همه گروه ها علاقه مند به مجموعه رويدادهايي هستند که به وسيله نظريه احاطه مي شود و بازتاب مداومي را مشترکاً فراهم مي آورند («اسکابرت»1986)
..................

تحقیقهای مشابه
برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
15 صفحه - 2000 تومان
پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
120 صفحه - 25000 تومان
مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
14 صفحه - 2000 تومان
وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
11 صفحه - 1500 تومان
پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
78 صفحه - 10000 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 3000 تومان
کنترل کننده منطقی برنامه پذیر plc
48 صفحه - 5000 تومان
برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
13 صفحه - 1500 تومان
مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
6 صفحه - 1000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
27 صفحه - 2500 تومان
مبانی برنامه ریزی
66 صفحه - 5000 تومان
استفاده از پلیمر فرا جاذب آب جهت موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک
13 صفحه - 2000 تومان
اصول برنامه ریزی
50 صفحه - 5000 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 15000 تومان
نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
25 صفحه - 2500 تومان
پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
117 صفحه - 15000 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
18 صفحه - 2500 تومان
خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
15 صفحه - 2500 تومان
قانون برنامه چهارم توسعه
5 صفحه - 1000 تومان
کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
16 صفحه - 2000 تومان
مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
13 صفحه - 1500 تومان
پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
76 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
7 صفحه - 7000 تومان
\vb نرم افزار شبیه سازی برنامه پینت ویندوز بزبان ویژوال بیسیکvb
1 صفحه - 15000 تومان
مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
28 صفحه - 3000 تومان
استفاده از روش سیمپلکس برای حل مسئله حداکثر سازی برنامه نویسی خطی
24 صفحه - 3500 تومان
اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
36 صفحه - 4000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
29 صفحه - 3500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مؤلفه های آموزش محیطی در برنامه ی آموزشی علوم تربیتی در بلغارستان و ترکیه6
13 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه های مربوط به فرآیند گیربوکس بازاوایه راست 3
8 صفحه - 10400 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ساختار بی نظیر برنامه ها و رخ دادهای کارآفرینان اکسفورد 4
6 صفحه - 7800 تومان
اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
17 صفحه - 2000 تومان
زبان برنامه پرل
17 صفحه - 2500 تومان
زبان برنامه نویسی پرولوگ
10 صفحه - 2000 تومان
بررسي موانع و چالشهاي توسعه روستايي ايران از منظر برنامه ريزي
23 صفحه - 2500 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 3000 تومان
زبان برنامه نویسی پاسکال
44 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
54 صفحه - 10000 تومان
اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
24 صفحه - 2500 تومان
شهر و برنامه ریزی شهری
58 صفحه - 5000 تومان
فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
23 صفحه - 2500 تومان
كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت
26 صفحه - 4000 تومان
مقاله ریاضی - بهينه سازي گروهي ذرات توسط فعاليتهاي خارجي براي تعامل و فعل و انفعالات برنامه نويسي غيرخطي چند منظوره
11 صفحه - 2000 تومان
مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
10 صفحه - 1500 تومان
تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي.doc
23 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
48 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
22 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ستراتژي – كاربردهاي فناوري اطلاعات در برنامه ريزي و كنترل ، و عملكرد شركت 25
35 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ICT در برنامه آموزشی
2 صفحه - 2000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
مدیریت برنامه ریزی راهبردی
17 صفحه - 2000 تومان
بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
31 صفحه - 4000 تومان
اصول و چارچوب برنامه و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي دوره پيش دبستاني
28 صفحه - 3500 تومان
زندگینامه آقای احمدی نژاد و برنامه های دولت
18 صفحه - 2500 تومان
انواع برنامه ریزی در توسعه
43 صفحه - 6000 تومان
شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
35 صفحه - 6000 تومان
تاريخچه برنامه ريزي در ايران
18 صفحه - 3000 تومان
کنترل کننده منطقی برنامه پذیرPLC
49 صفحه - 6000 تومان
علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
25 صفحه - 5000 تومان
مدیریت و برنامه ریزی
9 صفحه - 1500 تومان
مدیریت و برنامه ریزی
7 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
16 صفحه - 16000 تومان
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
23 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
9 صفحه - 9000 تومان
ترکیب شورای پول و اعتبار به روایت برنامه پنجم
3 صفحه - 1500 تومان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
77 صفحه - 8000 تومان
برنامه منسجم یک برنامه توریستی.docx
10 صفحه - 2500 تومان
یک برنامه منسجم جامع ملی و منطقه ای توریسمی
8 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
21 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی های الحاقی بهینه در واحد های برنامه ریزی
15 صفحه - 15000 تومان
آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با نرم افزارهای اینترنتی و برنامه های مدیریت محتوا
13 صفحه - 3000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 7000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 10000 تومان
کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
35 صفحه - 35000 تومان
تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
34 صفحه - 5000 تومان
فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
55 صفحه - 5000 تومان
اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
13 صفحه - 3000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر و تعهدکاری :ترکیبی جذاب برای کارگران در مشاغل ساعتی؟ 33
12 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
11 صفحه - 11000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
15 صفحه - 15000 تومان
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
91 صفحه - 12000 تومان
اصول برنامه ریزی درسی
12 صفحه - 2000 تومان
بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
14 صفحه - 1500 تومان
روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
15 صفحه - 2000 تومان
پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
67 صفحه - 8000 تومان
عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
36 صفحه - 3000 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
24 صفحه - 2500 تومان
بررسی تجارت داخلی و خارجی ایران طی برنامه چهارم توسعه
39 صفحه - 4000 تومان
بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
48 صفحه - 5000 تومان
پژوهش عملياتی انواع مدل های برنامه ریزی
35 صفحه - 3500 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 10000 تومان
نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
20 صفحه - 2500 تومان
برنامه ریزی آموزشی و درسی (پاور پوینت)
481 صفحه - 15000 تومان
برنامه ریزی درسی با تأکید بر «تدوین محتوای درسی فعال و کاربرد تحلیل محتوا»
28 صفحه - 2500 تومان
آمار و مدلسازی میزان علاقه دانش آموزان به کتابهای غیر درسی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
17 صفحه - 9000 تومان
کتاب درسی و خدمات کتابخانه برای نوسوادان
14 صفحه - 2000 تومان
بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
22 صفحه - 5000 تومان
افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان
26 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007