موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان

عنوان سفارش :
قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
تعداد صفحه :
33
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست مطالب
 • بررسی جرایم مواد مخدر

 • جرایم اصلی
 • جرایم فرعی یا وابسته
 • ماده يك
 • ماده دو
 • ماده سه
 • ماده4
 • ماده پنج
 • ماده شش
 • ماده هفت
 • ماده8
 • ماده نه
 • ماده ده
 • ماده یازده
 • ماده دوازدهم
 • ماده سیزدهم
 • ماده چهاردهم
 • ماده15
 • ماده16
 • ماده17
 • ماده18
 • ماده نوزده
 • ماده بيست
 • ماده بيست و يك
 • ماده بيست و دو
 • 1 جرایم اصلی: منظور از جرایم اصلی آن دسته از جرایم هستند که به طور مستقیم در ارتباط با مواد مخدر ارتکاب می یابند، مانند کشت مواد مخدر و خرید و فروش آن و سایر جرایمی که با جرایم اصلی مرتبط اند و به منظور ارتکاب آن جرایم تحقق پیدا می کنند، در زمره جرایم وابسته قرار می گیرند، مانند:خرید و فروش آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا وارد کردن آن به داخل زندان و بازداشتگاهها.

  2 جرایم فرعی یا وابسته: جرایمی هستند که در ارتباط غیرمستقیم با مواد مخدر یا ارتباط مستقیم با استعمال مواد مخدر و یا آلات و ادوات ارتکاب جرم و یا متهمان و محکومان مواد مخدر ارتکاب می یابند.

  سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه قاچاق مواد مخدر:

  1 مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیتها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.

  2 تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبک هها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بی نالمللی مرتبط با مواد مخدر و انواع پیش سازهای آنها.

  3 تقویت، تجهیز و توسعه یگانها و مکانیزه کردن سیستم های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با قاچاق مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط.

  4 جرم انگاری استعمال مواد مخدر و پی شسازهای آنها جزء در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و

 • برنامه های مصوب درمان و کاهش آسیب.
 • 5 تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه ای و بی نالمللی مرتبط با مواد مخدر:

  1 هدفمند نمودن مناسبات 2 مشارکت فعال در تصمی مسازی ها، تصمی مگیری ها و اقدامات مربوط.

  3 بهره برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمان های بی نالمللی.

  4 فراهم نمودن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت غیرقانونی مواد مخدر.

  6 اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی آحاد مردم و خانواده ها و حمایت از تشکل های مردمی در زمین ههای پیشگیری، کاهش آسیب و درمان آن.

  7 توسعه مطالعات و پژوه شهای بنیادی، کاربردی و توسعه ای در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیشگیری و درمان آن با تکلیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی ذیربط در کشور.

  8 ارتقاء و اصلاح ساختار نظام مدیریت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منظور تحقق سیاست های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت ها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی وقضایی و حقوقی.

  تحقیقهای مشابه
  قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
  33 صفحه - 15000 تومان
  قوانین انواع مواد مخدر ومجازاتهای ان
  33 صفحه - 10500 تومان
  مودم - انواع آن - عملکرد و ...
  56 صفحه - 15000 تومان
  کشاورزی بدون خاک و موارد استفاده از آن و انواع روشهای آن
  23 صفحه - 7500 تومان
  آجر و انواع آن - کاربرد
  27 صفحه - 7500 تومان
  روتر و انواع آن router
  31 صفحه - 9000 تومان
  جوشکاری و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  آجر و انواع آن - کاربرد
  27 صفحه - 10500 تومان
  سپرده و انواع آن و تاثیر آن در استراتژی بانکها
  6 صفحه - 1000 تومان
  بتن و انواع آن فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 18000 تومان
  حافظه و انواع آن در کامپیوتر
  26 صفحه - 9000 تومان
  حافظه و انواع آن در کامپیوتر
  16 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با مواد مخدر و نحوه اعتیاد همراه با مصاحبه با افراد معتاد
  18 صفحه - 7500 تومان
  اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی
  20 صفحه - 9000 تومان
  مصوبات مواد مخدر در کشور های اروپایی- آلمان
  30 صفحه - 15000 تومان
  اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی
  21 صفحه - 10500 تومان
  مبارزه با مواد مخدر در افغانستان
  13 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007