پنج شنبه 28 دی 1397
بازدید امروز : 1830 نفر

موضوع : پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
تعداد صفحه :
95
قیمت :
18000 تومان

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چكيده
فصل اول معرفي تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهمیت موضوع پژوهش:
اهداف پژوهش:
فرضيات تحقيق
فصل دوم دبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
ادبیات تحقیق:
اجتماعي شدن
عدم کفایت و ناتوانی در امور اجتماعی
نگرانی از مواجه و ارتباط با مردم
ناتوانی در اجرای تصمیمات شخصی و ضعف نیروی اراده
عدم علاقه به عضویت در گروه
احساس دشواری در رابطه برقرار کردن با همسالان احساس ناتوانی در ارتباط کلامی با دیگران
بحران هویت
درمان مشکلات هویت نوجوان
بلوغ زودرس و دیررس
انحرافات اجتماعی
انحرافات نوجوانان و جوانان
نشانگان انحرافات
پیشگیری از انحرافات
رشد اجتماعی
معیار اندازه گیری رشد اجتماعی
چرا رشد اجتماعی ضروری است
اهمیت رشد اجتماعی
چگونه می توان به رشد اجتماعی رسید
آموزش زندگی اجتماعی
نگاهي به رشد اجتماعي
ويژگي ها و خصوصيات نوجوانان
هويت
هويت يابي
اجتماعي شدن در خانواده
اجتماعي شدن در بيرون از خانواده
مسئوليت پدر و مادر شدن
ساعت اجتماعي
ويژگيهاي فرزند
تعامل مادر- فرزند
پيشينه تحقيق
فصل سوم وي تحقيق
فرآيند روش شناسي
روش مطالعه
-روش مطالعه پیمایشی:
جامعه آماري
نمونه آماري
روش نمونه گيري
ابزار تحقيق و روش گرد آوري اطلاعات
روش آماري جهت توصيف و تحليل اطلاعات
فصل چهارم افته هاي تحقيق
بخش اول وصيف اطلاعات
جدول شماره 1
جدول توزيع فراواني میزان تحصیلات مادران پاسخگويان
جدول شماره 2
من همواره افتخار مي كنم كه با مادرم به مكان هاي عمومي بروم
جدول شماره 3
من دوست دارم كه مادرم را به دوستانم معرفي كنم
جدول شماره 4
من از داشتن تحصيلات پايين مادرم و گفتن آن در بين مردم خجالت مي كشم
جدول شماره 5
به نظر من فرزنداني كه مادرانشان داراي تحصيلات پاييني هستند در مقايسه با دوستانشان داراي اعتماد به نفس كمتري هستند
جدول شماره 6
به نظر من مادراني كه كه تحصيلات بالايي مي باشند بهتر مي توانند در روابط اجتماعي فرزندانشان با آنها ارتباط برقرار كنند
جدول شماره 7
به نظر من مادراني كه داراي تحصيلات بالايي مي باشند فرزندانشان از روابط اجتماعي بهتري برخوردارند
جدول شماره 8
فرزنداني كه مادرانشان داراي تحصيلات بالايي مي باشند بيشتر دوست دارند در بين دوستانشان از پدر و مادرانشان تعريف و تمجيد كنند
جدول شماره 9
فرزنداني كه مادرانشان داراي تحصيلات بالايي مي باشند در محيط مدرسه راحت تر مي توانند ارتباط برقرا ر كنند
جدول شماره 10
تحصيلات مادران تاثير بسزايي در روابط فرزندانشان با مردم در اجتماع دارد
جدول شماره 11
معمولا تحصيلات پايين مادرم را از مردم و دوستانم مخفي مي كنم
جدول شماره 12
به نظر من تحصيلات پايين مادران مي تواند باعث افسردگي فرزندان در بين مردم شود
جدول شماره 13
د وستانم اگر از تحصيلات مادرم آگاه شوند مرا مسخره مي كنند
جدول شماره 14
من دوست داشتم مادرم داراي بهترين تحصيلات بود تا باعث غرور من در بين دوستان و اطرافيانم مي شد
جدول شماره 15
من از اين كه مجبورم تحصيلات مادرم را از بقيه مخفي كنم در عذابم
بخش دوم تحليل اطلاعات
جدول شماره 1
جدول شماره 2
جدول شماره 2
فصل پنجم خلاصه و نتيجه گيري تحقيق
بحث و نتیجه گیری:
منابع
پرسشنامه
چكيده
بررسي نقش مادر به منزله "ديگري ويژه و مهم " در فرايند اجتماعي شدن فرزندان و در اين فرايند. نمونه :50 نفر از دانش آموزان كه 25 نفر دختر و 25 نفر پسر دوره راهنمايي در سال تحصيلي 89-88 كه بصورت نمونه گيري خوشه اي چندمرحله از بين مدارس راهنمايي انتخاب شدند. نتايج تحقيق اينكه هر 3 فرضيه مورد بررسي در اين تحقيق توسط آزمون خي دو با 95 درصد اطمينان و 5 درصد خطا تاييد گردي كه عبارتند از : بنابراين بين ميزان تحصيلات مادر و ميزان اعتماد به نفس در فرزندان نوجوانشان رابطه معني دار وجود دارد.
بنابراين بين ميزان تحصيلات مادر و ميزان برقراري ارتباط در روابط اجتماعي در فرزندان نوجوانشان رابطه معني دار وجود دارد.
بنابراين بين ميزان تحصيلات مادر و ميزان برقراري ارتباط آنها با فرزندان نوجوانشان رابطه معني دار وجود دارد.
مقدمه
اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت‌ها، انگیزه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای فرد شکل می‌گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت‌های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مولفه‌های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود. بنا به تعریف، مهارت‌های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می‌شود، رفتارهایی که شخص می‌تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ‌های مثبت و پرهیز از پاسخ‌های منفی بینجامد مشکلات اجتماعی به موانع به وجود آمده در فرآیند انطباق و سازگاری نوجوانان با جامعه اشاره دارد. نوجوانان علاوه بر رشد جسمی و شناختی نیازمند هستند که از نظر اجتماعی نیز رشد کنند، روابط اجتماعی با همسالان و ادراک از خود عواملی هستند که در رشد اجتماعی نوجوانان نقش مهمی دارند، پژوهش هایی که در مورد روابط اجتماعی باهمسلان انجام گرفته، نشان می دهد که روابط ضعیف با گروه همسن با الگوی عمومی منفی ادراک از خود همراه است.
بيان مساله
باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ي درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.
با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و ... را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.
بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی مي‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسايل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.
سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.
بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد، موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و ... که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند.
در حقیقت در برخي از این خانواده ها، سواد مقوله ی بیگانه ای است.
تأثیر عمیقی که این موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی پایین، بر روی افراد خانواده و جامعه برجا می گذارد، موجب بی نظمی و آشفتگی روانی می گردد، البته این آشفتگی روانی را در طبقات مختلف جامعه می توان دید.
شیوه های انحرافی ـ ایجاد علایم روانی بیماری ـ اقدام به خودکشی ـ بستری شدن ـ قطع ارتباط با واقعیت، در طبقات پایین اجتماع، بیشتر دیده می شود.
مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به عنوان پیش فرض این مشکل مطرح است و در واقع هدف بررسی اثرات اقتصادی ـ اجتماعی این مسئله به عنوان یک متغیر مهم بر وضعیت روانی است. در این جا سواد و تحصیلات را به عنوان یک متغیر ملاک، لحاظ نموده که قابل سنجش بیشتری است.
با توجه به نقش بسزايي كه مادر در پرورش و شكل دهي شخصيت فرزندان دارند ، لذا با توجه به اهميت روز افزون تحصيلات در جوامع و افزايش زنان تحصيلكرده ، اين تحقيق درصدد جواب دادن به اين سوال است كه آيا تحصيلات مادران در اجتماعي شدن نوجوانان تاثير دارد ؟ آيا مي توان گفت كه مادران تحصيلكرده مي توانند فرزندان اجتماعي را به جامعه تحويل دهند؟
اجتماعي شدن
اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت‌ها، انگیزه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای فرد شکل می‌گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت‌های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مولفه‌های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود. بنا به تعریف، مهارت‌های اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می‌شود، رفتارهایی که شخص می‌تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ‌های مثبت و پرهیز از پاسخ‌های منفی بینجامد مشکلات اجتماعی به موانع به وجود آمده در فرآیند انطباق و سازگاری نوجوانان با جامعه اشاره دارد. نوجوانان علاوه بر رشد جسمی و شناختی نیازمند هستند که از نظر اجتماعی نیز رشد کنند، روابط اجتماعی با همسالان و ادراک از خود عواملی هستند که در رشد اجتماعی نوجوانان نقش مهمی دارند، پژوهش هایی که در مورد روابط اجتماعی باهمسلان انجام گرفته، نشان می دهد که روابط ضعیف با گروه همسن با لگوی عمومی منفی ادراک از خود همراه است.
● عدم کفایت و ناتوانی در امور اجتماعی
نوجوانان در دوره بلوغ به دلیل رفتارهایی که در کودکی با آنها شده، و آموخته های اولیاء و دیگران در امور اجتماعی ناتوان هستند و برای انجام کارها با مشکلات زیادی مواجه می شوند و در ارتباط برقرار کردن با دیگران نیز احساس ناتوانی می کنند و این این نشأت گرفته از سخت گیری های بی مورد و بیش از حد اولیاء است که باعث این مشکلات می شود و نوجوان را آشفته و نگران می کند و باعث ترس و اضظراب نوجوان در این دوره مهم زندگی می شود. برای پیشگیری از این مشکل والدین می توانند از سخت گیری های بی مورد جلوگیری کنند و اجازه دهند فرد با گروه همسال خود ارتباط برقرار کند و مدتی از وقت خود را با آن ها بگذراند تا شاید از بروزاین مشکل جلوگیری شود.
● ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه رشته روانشناسی بررسي تاثير تحصيلات مادران بر اجتماعي شدن نوجوانان
95 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي مولفه هاي شخصيتي در نوجوانان داراي پدر و فاقد پدر
60 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسي رابطه بين خودپنداره و رضايت شغلي كاركنان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی و مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان محروم از پدر و نوجوانان دارای پدر
96 صفحه - 18000 تومان
ماشین آلات ساختمانی و راه سازی - پروژه رشته معماری
43 صفحه - 6000 تومان
mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
15 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
15 صفحه - 15000 تومان
vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
28 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته زبان the effect of reading comprehension and vocabulary on Iranian intermediate student
25 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
19 صفحه - 15000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
14 صفحه - 18000 تومان
vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
35 صفحه - 25000 تومان
vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
65 صفحه - 18000 تومان
پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
189 صفحه - 22000 تومان
پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
75 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
100 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
62 صفحه - 10000 تومان
modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
163 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
90 صفحه - 25000 تومان
بررسی تخلیه جزئی در عایقهای جامد وآشکار سازی آنها پروژه رشته برق الکترونیک
83 صفحه - 14000 تومان
بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
57 صفحه - 15000 تومان
بررسی راههای نفوذ ویروس به رایانه و راههای مقابله با آن پروژه رشته کامپیوتر
59 صفحه - 10000 تومان
رابطه عزت نفس بر پیشرفت تحصیلی بچه های(دانش آموزان) پروژه روانشناسی علوم تربیتی
66 صفحه - 12000 تومان
بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
106 صفحه - 15000 تومان
علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
131 صفحه - 15000 تومان
پاورپوینت use case پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه مشخص شدن اشیا و کارکرد همراه با نمودارهای
45 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
70 صفحه - 10000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
84 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
57 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
103 صفحه - 20000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
103 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
80 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
130 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تاثیر استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
72 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته روانشناسی مقایسه تأثیر میزان استرس در بیماران سرطانی و غیر سرطانی بین دو قشر تحصیل کرده و تحصیل نکرده
78 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی هوش هیجانی در دانشجویان
149 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
436 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
99 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
211 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
57 صفحه - 15000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان از ديدگاه نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله
76 صفحه - 17000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان
143 صفحه - 25000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
94 صفحه - 18000 تومان
پروژه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی در رشته پژوهشگری علوم اجتماعی با موضوع جهانی شدن و فرهنگ
100 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
75 صفحه - 20000 تومان
پروژه روانشناسی - پژوهش مقایسه ای در مورد میزان شیوع علایم رفتاری هیجانی در کودکان و نوجوانان و مادران مبتلا به اسکیزوفرنی
63 صفحه - 20000 تومان
پروژه پایان نامه کارشناسی روانشناسی - مقایسه سلامت روحی نوجوانان پرورشگاهی با نوجوانان دارای خانواده در سنین 19-13 شهر رشت
63 صفحه - 20000 تومان
بررسي تاثير وسايل ارتباط جمعي بر اخلاق اجتماعي نوجوانان
15 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
صحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007