موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

عنوان سفارش :
تعداد صفحه :
قیمت :
تومان

پرسشنامه ای که پیش رو دارید جهت انجام کار تحقیقی با عنوان «راهکارهای توسعه صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه» طراحی گردیده است. لطفاً با پاسخگویی دقیق خود به سوالات در انجام این کار تحقیقی ما را یاری فرمایید.پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم

 • 1 ) لطفا بگویید که هر یک از موارد ذکر شده در جدول زیر تا چه اندازه در گسترش صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه موثر است؟
 • شرایط اقتصادی جامعه
 • خیلی زیاد 	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم
  شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه
  خیلی زیاد 	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم
  شرایط سیاسی جامعه
  خیلی زیاد 	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم
  حجم سرمایه گذاریها
  خیلی زیاد 	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم
  حجم صادرات و واردات
  خیلی زیاد 	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم
  میزان تورم.
  خیلی زیاد 	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم
  ....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2023 - 2007