تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
سه شنبه 30 1397
بازدید امروز : 2036 نفر
تحویل در محیط : word

عنوان : ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
تعداد صفحه :
33
قیمت :
3000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پرسش اصلي
فرضيه
روش جمع آوری اطلاعات
تفسیر موضوع
تعريف حقوق اداري
موضوعات و مسايل حقوق اداري
ساختاردستگاه اداري در غرب
تعريف تمرکز اداري يا اداره وحدت گرا
مشخصات تمرکز اداري
تمرکز قدرت سياسي در دولت مرکزي
حقوق اداري در نظامهاي بسته يا متمركز
ساخت اداري وحدت گرا
حقوق اداري نظامهاي توتاليتر ( فراگير ) و ليبرال
حقوق اداري درحكومتهاي سلطنتي
چگونگي تحقق تمرکز يا وحدت اداري
تمرکز اختيار تصميم گيري
تمرکز اختيار اجرايي
پيامد‌هاي وحدت اداري
وحدت شخصيت حقوقي
سلسله مراتب اداري
سلسله مراتبي قانوني
قدرت سلسله مراتب اداري
محاسن و معايب حقوق اداري در نظام بسته يا غير دموکراتيک
عناصر تعيين کننده:
محاسن وحدت يا تمرکز اداري
تمرکزاداري يا ديوانسالاري عقلاني
معايب وحدت يا تمرکز اداري
عدم کارايي مقامات مرکزي
عدم مشارکت عمومي مردم درتصميم گيريهاي سياسي واجتماعي
افزايش ديوان سالاري وتشريفات اداري
تعريف و مشخصات کثرت گرا يا عدم تمرکز اداري
تعريف عدم تمرکز يا کثرت اداري
ب‌ـ2)مشخصات يا عدم تمرکز کثرت اداري
ب‌ـ2ـ1)مشخصه اول: وجود امور خاص محلي
مشخصه دوم: امور محلي واجراي
مشخصه سوم: امور فني و اجرايي
مزاياي عدم تمرکز يا کثرت اداري
نظريات موافقان و مخالفان وحدت متمرکز اداري
ديدگاه طرفداران نظام متمرکز يا وحدت گرا
ديدگاه مخالفان سيستم نظام متمرکز يا وحدت گرا
نظام اداري دولتهاي تكبافت
نظامهاي اداري تكبافت يا بسيط بردو قسم است
تراکم و عدم تفويض اختيارات
عدم تراكم يا تمركز زدايي.
1ـ تراکم
2ـ عدم تراکم
وحدت انضمامي
منطقه گرايي
نظام اداري فدرال يا مرکب و ويژگي‌هاي آن
سيستم اداري فدرال
تفاوت عدم تمرکزاداري وفدراليسم
بنابراين در نظام فدرال
نتيجه گيري
منابع فارسی:
منابع لاتین
  مقدمه
حقوق اداري مثل هرپديده ي علمي ويامفهوم ديگر تعريف ومشخصات يکسان نداردولي استاد يک تعريف دقيق حقوق اداري را به قرار زيرگفته است:
«به مجموعه اي از مقررات اطلاق مي‌شود که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت را معين و روابط آنها را با مردم تنظيم مي‌‌کند.».(استاد دشتي)
بنا براين، مطابق اين تعريف دو نتيجه حاصل مي‌شود:
اولا: حقوق و تکاليف سازمانها را مشخص کند زيرا که مقدمه لازم ، لازم است يا بگويم مقدمه واجب، واجب است.
ثانيا: روابط سازمانها را با مردم تنظيم مي‌‌کند يا بگويم روابط مردم را با سازمانهاي دولتي تنظيم و تکاليف وحقوق هردوطرف را مشخص ومعين و اجرا مي‌کند. اما يک تعريف درساخت نظام فرانسه در قرن بيستم گزارش شده که خيلی جالب و زيباست: «حقوق اداري عبارت است ازحقوق عمومي مرتبط با قدرت همگاني.»

....
تحقیقهای مشابه
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 6000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 3000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 7000 تومان
حقوق اداری انگلیس و فرانسه
42 صفحه - 5000 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 12000 تومان
نظام اداری در دادگاههای فرانسه و انگلستان
53 صفحه - 6000 تومان
پروژه ماهیت دیه در حقوق کیفری
41 صفحه - 7000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن- مربوط به رشته حقوق
18 صفحه - 2500 تومان
شرط باطل و ماهیت آن مربوط به رشته حقوق
108 صفحه - 10000 تومان
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
65 صفحه - 15000 تومان
ماهیت حقوقی مسئولیت تضامنی در قوانین و مقررات ایران
64 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
45 صفحه - 15000 تومان
بررسی حقوقی شرط باطل و ماهیت آن
108 صفحه - 20000 تومان
ماهیت حقوق چک
23 صفحه - 4500 تومان
ماهیت الزام در فقه و حقوق
35 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
20 صفحه - 5000 تومان
ماهیت الزام در فقه و حقوق
35 صفحه - 4000 تومان
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
20 صفحه - 6000 تومان
ماهیت حقوقی قطعنامه شورای امنیت
26 صفحه - 4000 تومان
حقوق اداری انگلیس
27 صفحه - 3000 تومان
حقوق اداری انگلیس - بر اساس روش تحقیق
27 صفحه - 5000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
15 صفحه - 3000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
16 صفحه - 2000 تومان
حقوق اداری - خدمات عمومی
5 صفحه - 2000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 7000 تومان
حقوق اداری درسایر کشورها
11 صفحه - 3000 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
15 صفحه - 3000 تومان
حقوق اداری در سایر کشورها جهان فایل بصورت پاورپوینت
30 صفحه - 6000 تومان
حقوق اداری - خدمات عمومی
4 صفحه - 1500 تومان
حقوق اداری درسایر کشورها
11 صفحه - 2500 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری در آیینه حقوق اداری
15 صفحه - 2000 تومان
تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان
23 صفحه - 7000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 8000 تومان
تحقیق حقوقی - حق حبس در انگلستان
25 صفحه - 6000 تومان
تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
34 صفحه - 8000 تومان
اصول حقوقی تطبیقی دادگاههای فرانسه و انگلستان
36 صفحه - 6000 تومان
بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه
32 صفحه - 3500 تومان
تحقیق حقوقی بررسي تطبيقي ديوان عدالت اداري در نظام حقوقي ايران و فرانسه
49 صفحه - 9000 تومان
تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
28 صفحه - 6000 تومان
نظارت سازمانهای اداری در کشور انگلیس و فرانسه - تطبیقی
28 صفحه - 4500 تومان
حکومتهای محلی در انگلستان و فرانسه.docx
28 صفحه - 6000 تومان
مطالعه تطبیقی اختیارات نظارتی حکومتهای محلی در انگلستان و فرانسه
28 صفحه - 7000 تومان
مطالعه تطبیقی اختیارات نظارتی حکومتهای محلی در انگلستان و فرانسه
28 صفحه - 3500 تومان
سازمانهای حل اختلاف کارگری در کشورهای انگلستان و فرانسه
38 صفحه - 3000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007