موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط : word

عنوان : ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه

عنوان سفارش :
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
تعداد صفحه :
33
قیمت :
9000 تومان

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پرسش اصلي
فرضيه
روش جمع آوری اطلاعات
تفسیر موضوع
تعريف حقوق اداري
موضوعات و مسايل حقوق اداري
ساختاردستگاه اداري در غرب
تعريف تمرکز اداري يا اداره وحدت گرا
مشخصات تمرکز اداري
تمرکز قدرت سياسي در دولت مرکزي
حقوق اداري در نظامهاي بسته يا متمركز
ساخت اداري وحدت گرا
حقوق اداري نظامهاي توتاليتر ( فراگير ) و ليبرال
حقوق اداري درحكومتهاي سلطنتي
چگونگي تحقق تمرکز يا وحدت اداري
تمرکز اختيار تصميم گيري
تمرکز اختيار اجرايي
پيامد‌هاي وحدت اداري
وحدت شخصيت حقوقي
سلسله مراتب اداري
سلسله مراتبي قانوني
قدرت سلسله مراتب اداري
محاسن و معايب حقوق اداري در نظام بسته يا غير دموکراتيک
عناصر تعيين کننده:
محاسن وحدت يا تمرکز اداري
تمرکزاداري يا ديوانسالاري عقلاني
معايب وحدت يا تمرکز اداري
عدم کارايي مقامات مرکزي
عدم مشارکت عمومي مردم درتصميم گيريهاي سياسي واجتماعي
افزايش ديوان سالاري وتشريفات اداري
تعريف و مشخصات کثرت گرا يا عدم تمرکز اداري
تعريف عدم تمرکز يا کثرت اداري
ب‌ـ2)مشخصات يا عدم تمرکز کثرت اداري
ب‌ـ2ـ1)مشخصه اول: وجود امور خاص محلي
مشخصه دوم: امور محلي واجراي
مشخصه سوم: امور فني و اجرايي
مزاياي عدم تمرکز يا کثرت اداري
نظريات موافقان و مخالفان وحدت متمرکز اداري
ديدگاه طرفداران نظام متمرکز يا وحدت گرا
ديدگاه مخالفان سيستم نظام متمرکز يا وحدت گرا
نظام اداري دولتهاي تكبافت
نظامهاي اداري تكبافت يا بسيط بردو قسم است
تراکم و عدم تفويض اختيارات
عدم تراكم يا تمركز زدايي.
1ـ تراکم
2ـ عدم تراکم
وحدت انضمامي
منطقه گرايي
نظام اداري فدرال يا مرکب و ويژگي‌هاي آن
سيستم اداري فدرال
تفاوت عدم تمرکزاداري وفدراليسم
بنابراين در نظام فدرال
نتيجه گيري
منابع فارسی:
منابع لاتین
  مقدمه
حقوق اداري مثل هرپديده ي علمي ويامفهوم ديگر تعريف ومشخصات يکسان نداردولي استاد يک تعريف دقيق حقوق اداري را به قرار زيرگفته است:
«به مجموعه اي از مقررات اطلاق مي‌شود که حقوق و تکاليف سازمانهاي اداري دولت را معين و روابط آنها را با مردم تنظيم مي‌‌کند.».(استاد دشتي)
بنا براين، مطابق اين تعريف دو نتيجه حاصل مي‌شود:
اولا: حقوق و تکاليف سازمانها را مشخص کند زيرا که مقدمه لازم ، لازم است يا بگويم مقدمه واجب، واجب است.
ثانيا: روابط سازمانها را با مردم تنظيم مي‌‌کند يا بگويم روابط مردم را با سازمانهاي دولتي تنظيم و تکاليف وحقوق هردوطرف را مشخص ومعين و اجرا مي‌کند. اما يک تعريف درساخت نظام فرانسه در قرن بيستم گزارش شده که خيلی جالب و زيباست: «حقوق اداري عبارت است ازحقوق عمومي مرتبط با قدرت همگاني.»

....
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007