موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
تعداد صفحه :
16
قیمت :
7500 تومان

فهرست مطالب
صفحه
عنوان
چکیده
مقدمه
مبانی تئوریک
روش تحقیق و متدولوژی
یافته های تحقیق
(KMS به عنوان یک مولفه حیاتی)
بحث
نتیجه گیری

یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
چکیده
هدف: متون و آثار پژوهشی وابسته به مدیریت دانش، عمدتاً مشتق شده از یک دیدگاه غربی است. هدف این مقاله، توصیف یک مطالعه تجربی به منظور اثبات عملکرد میزان سازمان ها در محیط های شغلی نظیر سازمان های لیبیایی ( علی الخصوص بانکداری) است که قادر به اجرای یک سیستم مدیریت دانش (KMS) و سودبران از آن می باشند.
طرح / متدولوژی/ رویکرد- این مطالعه ، بر پایه آن دسته از سوالات مرتیبط با فرایندهای اطلاعاتی سازمان ها در یک بافت اجتماعی استوار است. این مطالعه، بر پایه یک دیدگاه تفسیرگرایانه در ترسیم و توصیف روایط ( یک روش کیفی)، به استفاده از تکنیک بررسی موردی می پردازد.
یافته ها- منافع KMS، مولفه ای عمده در شناسایی نواحی حساس بویژه طی اجرای یک KMS و تامین استراتژی در این تحقیق است. نتایج نشان می دهد که KMS، مهمترین گزینه برای تقویت عملکرد سازمان ها بوده و منجر به بهبود موقعیت آنها در محیط رقابتی امروز می شود. این فواید، از جمله موضوعات مرتبط با حمایت های نختلف در پیاده سازی KMS نظیر تصمیم گیری بهتر، بهبود رابطه مشتری و مدیریت، ایجاد اعتبار جدید از طریق خدمات جدید( نوآوری ها) و خلق مشاغل بیشتر است.
خلاقیت / ارزش: بخش های مالی و بانکداری ، به عنوان محرک های اصلی نوآوری به شمار می آیند. در این ساختار، مشارکت آنها در مفاهیم و کاربردهای KM، به اشکال ویژه ای نظیر تاثیرگذاری بر سرمایه فکری تداعی می شود. سازمان های دانش مدار نظیر سازمان های یادشده، به منظور حرکت بیشتر به سمت استراتژی ها و بهبود عملکرد، بیش از پیش به اجرای KMS روی آورده اند. از این رو، این مقاله، بر چارچوبی مستدل در تامین نیازهای بخش مالی و بانکی تکیه دارد.
لغات کلیدی: مدیریت دانش، سیستم مدیریت دانش، یبی.
نوع مقاله: مقاله تحقیقاتی
مقدمه:
دانش، به مهمترین و سودمندترین مولفه در سازمان ها تبدیل شده است ( کار نیرو 2000) و در حال حاضر، به عنوان یک منبع ارزشمند در سازمان ها، بستر مناسبی را برای نوآوری و رقابت فراهم می نماید. دانش به طور مجزا در کلیه کارکنان و حتی در بخش های مختلف سازمان وجود دارد. ( بولینگر و اسمیت 2001)، اهمیت دانش ، وابسته به ارزش خلاقیت است که به دارای سازمان اضافه شده و منجر به بهبود اثربخشی سرمایه فکری یک سازمان می شود. این سرمایه در واقع اشاره به مجموع ایده ها، اهداف فناوری ها، دانش عمومی، برنامه های کامپیوتری، طرحها، مهارت داده ها، فرایند ها، خلاقیت و انتشارات دارد ( سالیوان 1999) پیشرفت ها در دانش مدیریت، بستر مناسبی را در بهبود فعالیت های روزانه مدیران، فرایندهای تصمیم گیری، ایجاد واکنش ها یا پاسخ های جدید و توانایی تنظیم واکنش های رقابتی به منظور افزایش کیفیت، فراهم نمود؛ پیاده سازی یک سیستم مدیریت دانش (KMS)، رویکردی برنامه ریزی شده، منسجم و سیستماتیک است که با هدف حل مسائلی که تاثیرات مغایری را بر بازدهی عملیات در کلیه سطوح سازمانی وارد می سازند، طراحی شد. مدیریت ، تنها در صورت استفاده از یک روش جهت گیری استراتژیک در کنترل منابع دانش، به نتایج ارزشمند ختم می شود.( ادونیسون 1997) استفاده و کاربرد دانش، در حال حاضر، اهمیت یک منبع کلیدی را در مزیت رقابتی پایدار آشکار می سازد( دروکر 1993، کوین b 1992، ریج1998) KPM با در نظر گرفتن دانش مدیریت (KM) به عنوان یک مفهوم به موارد زیر اشاره کرد.
بی شک ما در یک دنیای اقتصادی و پیشرفته به لحاظ دانش ، به سر می بریم، لذا اکثر سازمان ها به منظور تضمین بقای خود در محیط های رقابتی امروز، به منابع مهمتری ( حتی مهمتر از منابع سنتی قدرت اقتصادی ) نیاز دارند.
اهمیت دانش، در دو دهه گذشته، بویژه در مشاغل غربی، بیش از پیش افزایش یافته است. به نحوی که در حال حاضر به یک کارکرد تجاری عمده تبدیل شده است. اخیراً اکثر سازمان ها به منظور تضمین مدیریت موثر دانش فعلی شان، اقدام به ارائه یک محیط خارجی و داخلی منطبق با یک KMS نموده اند.
یک KMS باید از قابلیت های لازمه در پاسخ به تغییرات محیط های داخلی و خارجی برخوردار باشد.لذا کارینو (2000) از چنین سیستمی در حل مسائل تاثیرگذار بر بازدهی عملیاتی و کاهش پیامدهای منفی آلی استفاده می کرد. از این گذشته، داون پرت و ولیل ( 2001) به عملکرد سازمان های بزرگ در آمریکا و اروپا و کلیه سازمان های اصلی در بخش های مثل خدمات تخصصی، اتومبیل سازی صنایع نفت و حتی سازمان های مشاوره اشاره نمود. این سازمان ها توجه زیادی به استفاده از یک KMS نشان می دهند. آنها خاطر نشان نمودند که موقعیت های دانش پیشرفت در اکثر سازمان ها بیش از پیش تثبیت شده و این مفهوم در کلیه ی عملکردها و فرایندهای تجاری نفوذ کرده است. مزایا و فواید مشتق شده از اجرای KMS شامل جذب تعداد بیشتر سازمان ها است. با این همه نباید کنترل مشکلات موجود در طراحی یک KMS ( یا اجرای ابتکار عمل های آن) را نادیده گرفت (همان گونه که Al-Ghassani (2004) اثبات کرده است.) این مشکات به موازات ابتکار عمل های ناموفق KM ، نگرانیهایی را برای سازمان های علاقه مند به این مفهوم، در پی داشت( 2004 Al-Ghassani).از آنجا که بخش عمده آثار پژوهش به بررسی KM از یک دیدگاه غربی می پردازد، اجرای این تحقیق با هدف شناساسی اهمیت و رابطه ی KMS در کشورهای در حال توسعه مثل لیبی امری ضروری است. از این رو، این مقاله به توصیف نتایج یک بررسی موردی اولیه پرداخته و اطلاعاتی را پیرامون اهمیت KMS در ساختار محیط بانکی لیبیایی ارائه می دهد.

تحقیقهای مشابه
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 7500 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 7500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
15 صفحه - 45000 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله به دست آوردن دانش:استفاده از ابزارهای مختلف جهت دستیابی به دانش، کتابخانه و بخش اسناد نمونه هایی از این ابزارها هستند (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - آزمایش فاصله¬گذاری مقطع عرضی مختلف در مدلسازی هیدرولیک ID : یک مطالعه موردی در مورد رودخانه جوهور ، مالزی 13
18 صفحه - 54000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم
8 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک نظر سنجی پیرامون ارزیابی الگوریتم های توزیع 48
23 صفحه - 69000 تومان
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
18 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12
17 صفحه - 51000 تومان
روش سازماندهی یک تیم مدیریت سرمایه
23 صفحه - 7500 تومان
پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان
13 صفحه - 4500 تومان
شرایط مدیریت در یک محیط پویا و گسترده
13 صفحه - 6000 تومان
عملکردهای پایه ای یک سیستم مدیریت شبکه
3 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
33 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده¬های غیرنمادین کتابشناسی
13 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه
22 صفحه - 66000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پردازش و مدیریت اطلاعات یک رویکرد اکتشافی سرپرستی نشده برای جلوگیری از تکرار داده های غیرنمادین کتابشناسی 32
13 صفحه - 39000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32
17 صفحه - 51000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 96000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک طرح مدیریت کلید کارآمد برای ذخیره سازی داده محور شبکه های حسگر بی سیم 14
7 صفحه - 21000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
17 صفحه - 51000 تومان
پرسشنامه بکارگیری تامین کنندگان خارجی (Jeffrey C. Strieter & Sandeep Singh) (جفری. استریتر و سندیپ سینق)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری را با استفاده از یک پایه گسترده از دانش عمومی (که درک از ماهیت دنیائی که ما در آن زندگی می کنیم را منعکس می کند)، ایجاد می کنند
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین فرصت های آموزشی را ایجاد می کنند که یک ملاحظه برای گوناگونی آموختنی ها و درک از اینکه چگونه دانش آموزان رویکردهایشان به یادگیری متفاوت هستند را منعکس می کند
1 صفحه - 4500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
16 صفحه - 48000 تومان
پرسشنامه مدیر اثربخش (Tricia Vilkinas & Greg Cartan) (تریسیا ویلکیناس و گرگ کارتن)
2 صفحه - 4500 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 30000 تومان
تاثیر کارکرد مدیریت کیفیت جامع بر کیفیت و نوآوری رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه شیر پگاه)
34 صفحه - 15000 تومان
پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع (E.W.T.Ngai and T.C.E.Cheng) (نجای و چنج)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع (Robin Mann, Dennis Kehoe) (روبین و دنیس)
6 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت پروژه، اجرای برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم (Dean Elmuti) (دن المتی)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک (e- CRM) (Liz Lee - Kelley et all) (لیز لی - کلی و همکاران)
2 صفحه - 4500 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 18000 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
3 صفحه - 3000 تومان
ارتباط مدیریت دانش و نوآوری
27 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مفاهیم مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی
7 صفحه - 21000 تومان
استفاده از سیستم های مدیریت دانش : طبقه بندی استراتژی های SME
11 صفحه - 33000 تومان
چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
37 صفحه - 15000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - مدیریت دانش (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش (Le Chen & Sherifi Mohamed) (لی چن و شریفی محمد)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش (Daniel Palacios Marques et all) (دانیل پالاسیوس مارکز و همکاران)
4 صفحه - 4500 تومان
بررسی تشخیص مدیریت دانش - مرحله به کاربردن دانش: استفاده از دانش به دست آمده در صورت مفید و مناسب بودن (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 4500 تومان
بررسی تشخیص مدیریت دانش- مرحله یادگیری از دانش: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ارزیابی دانش: مورد سنجش قراردادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
13 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری (Daniel Palacios Marques & Fernando Jose Garrigos Simon) (دانیل پالاسیوس مارکز و فرناندو جوس گاریگوس سیمون)
2 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش (Trevor A. Smith) (ترور. اسمیت)
6 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش (Maryam Sarrafzadeh et all) (مریم صراف زاده و همکاران)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش (Yu - Chung Hung et all) (یو - چانگ هونگ و همکاران)
4 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش (Priti Jain) (پریتی جاین)
1 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش (Nick Forster) (نیک فورستر)
6 صفحه - 4500 تومان
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش (Patrick S. W. Fong & Sonia K.Y. Choi) (پاتریک. فونگ و سونیا. چوی)
5 صفحه - 4500 تومان
پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
81 صفحه - 54000 تومان
پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
75 صفحه - 45000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خطر سیستمیک منابع اقتصاد کلان در بخش بانکی در پنج کشور جدید عضو اتحادیه اروپا
13 صفحه - 39000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007