پنج شنبه 1 تیر 1396
بازدید امروز : 4182 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
تحویل در محیط : word

عنوان : پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
پروژه رشته علوم تربیتی بررسي عوامل بوجودآورنده ي دوگانگي ارزشي درنوجوانان
تعداد صفحه :
94
قیمت :
10000 تومان
جهت سفارش اینجا کلیک کنید

خلاصه تحقیق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
- فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعاریف عملیاتی
- فصل دوم : پیشینه¬ی تحقیق
مبانی نظری در زمینه¬ی دوگانگی ارزشی
مبانی نظری در زمینه¬ی همبستگی خانوادگی
مبانی نظری در زمینه¬ی استقلال عاطفی
مبانی نظری در زمینه¬ی سازگاری
مبانی نظری در زمینه¬ی گروه همسالان
تحقیقات انجام گرفته در زمینه¬ی دوگانگی ارزشی
تحقیقات انجام گرفته در زمینه¬ی همبستگی خانوادگی – استقلال عاطفی
تحقیقات انجام گرفته در زمینه¬ی سازگاری
تحقیقات انجام گرفته در زمینه¬ی گروه همسالان
- فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه آماری
ابزار تحقیق و روش نمونه¬گیری
- فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
- فصل پنجم : نتیجه¬گیری
بحث و نتیجه¬گیری
پیشنهادات تحقیق
محدودیت¬های تحقیق
- فصل ششم : ضمائم
فهرست منابع
فرم پرسشنامه
  مقدمه :
در دوره ي نوجواني به دليل افزايش سطح آگاهي،شناخت و رشد تفكر،نوجوان مي تواند بطور انتزاعي فكر كند و استدلال داشته باشد و باورها و ارزشهاي موجود در خانواده ها و جامعه را با استفاده از توان جديد خود،بازسازي كند.
نوجواني،دوره ي انتقالي از كودكي به بزرگسالي است كه در همه ي زمينه ها بروز مي نمايد؛رفتارهاي كودكانه را بتدريج از دست مي دهد،خواهان استقلال است،مي خواهد همه چيز را خود تجربه كند،افكار انقلابي دارد،طغيانگر است،تمايل به تنهايي دارد،رابطه با همسالان براي او ارزش بسياري دارد و در برابردستورات بزرگسالان مقاومت مي كند.
نوجواني،دوره ي نوسان بين عواطف است،يعني درعين حال كه شاد است،احساس افسردگي مي كند،گاهي اوقات رفتار خشن و گاه رفتاري ملايم دارد.
نوجواني دوره ي نوسان رفتاري نيز هست،يعني نوجوان مدام در حالت رفت و برگشت بين حالات كودكي و نوجواني است. با توجه به شناختي كه از خود،تواناييها،شرايط و امكانات كسب نموده،خواستار رفتار بزرگسالانه است،درحاليكه تجربه ي لازم را ندارد.
رشد و تكامل نوجوان در اين مرحله،بيشتر تحت تأثير هيجان و عواطف مي باشد. «بطوركلي،يكي از ويژگيهاي مهم رشد نوجوانان در اين مرحله،سازش يافتن با احساسات جديدي است كه در نتيجه ي دگرگونيهاي بدني پديد مي آيد.»(نجاتي،1386)
«در واقع،نوجوان سازگار و سلامت از نظر شخصيتي و رواني،فردي است كه صفات و ويژگيهاي گوناگون او با يكديگر در تعامل و ارتباطند.درعين حال كه سازگاري مطلق وجود ندارد،ولي سازگاري مطلوب قابل دسترسي است.»(نوابي نژاد،1384)
اريك اريكسون،نوجواني را بعنوان يكي از مراحل رشد آدمي مطرح كرده است.به اعتقاد وي،نوجوان در اين دوره با يك انقلاب فيزيولوژيكي مواجه مي شود كه نيازهاي متنوع عقلي،اجتماعي و شغلي دوره ي بزرگسالي را در پيش روي وي قرار مي دهد.پيامد دگرگونيهاي جسمي و جنسي دوران نوجواني،تحولات بيشماري است كه روانشناسان آن را متمايزترين راه شناسايي دوره ي نوجواني از ديگر دوره هاي زندگي عنوان كرده اند.به اعتقاد آدلر،محور اين تحولات عظيم را،توجه به «خود» و بسط و احياي «من» تشكيل مي دهد كه بدوا" بصورت تفرد و درونگرايي جلوه مي كند.
نوجواني طي اين دوره،درپي كسب ارزشهاي خويش است و با توجه به اين ارزشها،در گروه هاي مختلف عضويت مي يابد.عضويت در گروه ها و سازمانهاي مختلف فرهنگي،هنري،ورزشي و... همگي به نوعي نشان دهنده ي ارزشهاي انتخابي و مورد علاقه و توجه نوجوان مي باشد.
برخي از نظامهاي نامطلوب بزرگسالان درمحيط نوجوانان نيز مي تواند تأثير نامطلوبي بر فرد داشته باشد و وي را دچار سرگرداني و ترديد در اتخاذ ارزشها و يا حتي دوگانگي در كسب آنها بنمايد.
با توجه به ويژگيهاي خاص نوجواني،اين دوران با مشكلات خاص خود نيز مواجه است.فراهم نبودن شرايط تربيتي مناسب،عدم آشنايي اولياء و مربيان با نيازها و ويژگيهاي نوجوان،علل اساسي بوجودآمدن مشكلات دوران نوجواني هستند.
بدون ترديد،نوجواني از جمله مهمترين و حساسترين دوره ي تحول زندگي آدمي محسوب مي شود.دراين دوران هويت انسان رو به تكامل است،گرچه زيربناي آن دوره هاي قبل تلقي مي شود.بنابراين سرمايه گذاري دقيق تربيتي بر روي رشد كودكي تا نوجواني نقش بسيار اساسي درشكل گيري هويتي شايسته و كسب ارزشهاي والاي انساني ايفا خواهد نمود،تا آينده و سلامت رواني فرد تضمين گردد.

....

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

شماره پاسخگوی سایت : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
www.tahghigh.net 2007 - 2017