تلگرام سایت تحقیق
اینساگرام سایت تحقیق
دوشنبه 28 اسفند 1396
بازدید امروز : 1239 نفر

موضوع : گزارش طرح جامع شهر سراب و پیش بینی جمعیت و کاربر 1400
تحویل در محیط : word

ابتدا هزینه سفارش را از طریق پرداخت آنلاین بانک ملت و یا پرداخت آنلاین بانک ملی و یا انتقال به شماره کارت 6037991813769019 بانک ملی به نام سید علیرضا هاشمی و یا واریز به شماره حساب 0102834007003 ملی بنام سید علیرضا هاشمی و با داشتن شماره فیش واریزی اقدام به سفارش کنید.
عنوان سفارش :
گزارش طرح جامع شهر سراب و پیش بینی جمعیت و کاربر 1400
تعداد صفحه :
39
قیمت :
5000 تومان

مقدمه
فصل اول : بررسی و شناخت شهر سراب
تاریخچه شهر
وجه تسمیه سراب
وضعیت طبیعی و جغرافیایی شهر سراب
موقعیت جغرافیایی
موقعیت، حدود و وسعت
پستی و بلندی های شهر سراب
حرکات زمین و زلزله خیزی
آبهای زیرزمینی
عناصر اقلیمی( درجه حرارت، بارندگی ، باد)
برنامه های آتی دولت و ارگانهای محلی در جهت ارتقای شاخص های اقتصادی سراب
شناسایی حوزه نفوذ سراب
نتایج مربوط به وضعیت اقتصادی شهر سراب و حوزه ی نفوذ آن
بررسی تحولات جمعیتی شهر سراب
پیش بینی احتمالات رشد جمعیت در آینده
برنامه ریزی مسکن و شهر
معماری و کالبد شهر سراب
فصل دوم: گزارش اراضی شهر سراب در وضع موجود سال «1389» و نحوه استفاده از اراضی شهر در افق طرح سال«1400» به تفکیک سطح و سرانه
بررسی تراکم های جمعیتی وسرانه ها «سال1385، 1389 ، 1400 »
فهرست جداول
جدول 1:تحولات خانوار و جمعیت در شهر سراب
جدول2:تحولات بعد خانوار شهر سراب
جدول3:وضعیت تراکم و سرانه در شهر سراب
جدول 4:جدول سطوح کاربریهای موجود در طرح شهر سراب
جدول5:جدول سطوح و سرانه کاربریهای مورد نیاز شهر سراب در وضع موجود1389
جدول6:ارزیابی کاربری اراضی سال 1389
جدول7:وضعیت کمی و کیفی کاربری اراضی و برآورد کمبودهای آن در شهر سراب تا افق طرح سال1400
جدول8:وضعیت کاربری و اراضی و برآورد آن در شهر سراب تا افق طرح سال1400
مقدمه
از یک سو افزایش مهاجرت به شهرها و تقاضای فزاینده برای مسکن و از سوی دیگر وجود قوانینی که به مالکان اجازه هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز را در اراضی شهری می داد پدیده ی سوداگری زمین و مسکن را در شهرها رواج داد.طی چنین روندی و بویژه در نبود طرح های شهری اراضی حاشیه شهرها به سرعت زیرساخت و ساز ها رفتند بدون اینکه زیرساختهای شهری در آن ها انجام گرفته باشد1.برای سامان دهی وضع بوجود آمده و تغییراتی که در الگوی زیست و معیشت شهری نسبت به دوره های قبل انجام گرفته بود بکارگیری دانش فنی ضروری شده بود.بنابراین تهیه طرح های جامع در سال 1345 در دستور کار دولت قرار گرفت.«هدف اصلی از تهیه طرح های جامع، ارائه سیمای کلی و برنامه توسعه آینده آنهاست که با ملحوظ داشتن تناسب های فیزیکی و هماهنگی با گروههای اجتماعی و عملکرد شهر ها انجام می گیرد2»این تحقیق کلاسی با عنوان گزارش های طرح جامع شهر سراب در دو فصل ارائه شده است.که فصل اول آن به بررسی و شناخت شهر سراب می پردازد و فصل دوم آن به گزارش اراضی شهر سراب در وضع موجود 1389 و نحوه استفاده اراضی در افق طرح «1400» می باشد.
1-منبع: فرایندهای برنامه ریزی شهری ایران؛ دکتر محمدتقی رهنمایی.پروانه شاه حسینی صفحه 88
2-منبع: فرایندهای برنامه ریزی شهری ایران؛ دکتر محمدتقی رهنمایی.پروانه شاه حسینی صفحه88-89
بررسی و شناخت شهر سراب:
تاریخچه شهر
شهرستان سراب به مرکزیت شهر سراب در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.این شهرستان تا سال 1324 هجری شمسی از بخش های تابع اردبیل بوده است.در این سال به شهرستان درجه 3 ارتقاء و به فرمانداری تبدیل گردید و تا سال 1367 دارای یک بخش (مرکزی) بوده است.در سال 1367 بر اساس تقسیمات کشوری بخش مهربان از شهرستان اهر منتزع و جزء شهرستان سراب گردید. شهرستان سراب از قدمت چند هزار ساله برخوردار است.آثار بدست آمده از دوره اوراتوها (معاصر مادها)به خط میخی در سراب، نشان گر قدمت تاریخی این شهر است.در حومه سراب دو سنگ نوشته میخی اوراتویی در روستای نشت اوغلی و دیزج و رازلیق وجود دارد که حکایت و نشانی از فتح نامه شاهان اوراتویی در این منطقه است.
درکتاب جیب السیر چنین آمده است: بعد از اسلام به وقایع عدیده ای در سراب بر میخوریم مانند ملاقات بابک خرم دین با « شبلی بن مثنی ازدی» در سراب ،جنگ امیر و هسوان با ، غزان در کنار شهر سراب در قرن پنجم هجری. در حملات چنگیزخان، سراب نیز سهم کافی از بی رحمی آنها برد.از وقایع عمده دیگر تشکیل قودیلتای( شورای مغولان) به امر ارغون خان به سال 683 ه.ق. در حوالی گردنه ی صایین مابین سراب و اردبیل است.شاه اسماعیل اول صفوی در سال 930 ه.ق. در سراب به یک مرض ناگهانی و لاعلاج درگذشت. در سال 1205 هجری قمری آقامحمد خان قاجار با صادق خان شقاقی جنگید.و بعد از غلبه بر او سراب را غارت کرد وبه آتش کشید.
وجه تسمیه سراب :
نام های متعددی برای این شهر در آمار مورخین ذکر شده که نوعاَ به دلیل قرارگرفتن بین چند رود که منشاء آنها از کوههای سبلان و بزقوش بوده دیده می شود مانند: سراو، سراه، سرارود و سرالو.همچنین در این آثار عمده محصولاتش را غله و حبوبات ذکر کرده اند و مردمش را افرادی سفید رو خوانده اند و شهر را شهری پاکیزه و نیکو خوانده اند و شهری بوده با آسیاب ها و بازارها و از آنجایی که در سر راه قرار داشته شهری با مهمان خانه ها و کاروانسراهای فراوان بوده است.
وضعیت طبیعی و جغرافیایی شهر سراب
موقعیت جغرافیایی :
شهرستان سراب با مساحت 3452 کیلومتر مربع در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی با مختصات 47 درجه و 34 دقیقه طول شرقی و 37 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی واقع شده است.شهرستان سراب از نظر مساحت 6/7 درصداز مساحت استان را تشکیل می دهد که از این لحاظ در رده ی سوم استان قرار می گیرد.
این شهرستان از شمال به شهرستان های مشکین شهر و هریس و از شرق به شهرستان نیر، از جنوب به شهرستان میانه و ار غرب به شهرستان بستان آباد محدود است.نقشه شماره 1 موقعیت، حدود و وسعت:
کوه آتش فشانی سبلان با ارتفاع متوسط معادل 3800 متر از سطح دریا به ارتفاع حداکثر 4811 متر در حوزه شمالی منطقه و رشته کوههای بزقوش با بلندترین قله 3302 متر از سطح دریا در حوزه جنوبی قرار گرفته اند. این دو رشته در این منطقه تقریباَ به موازات یکدیگر ادامه دارند.دشت سراب بین این دو رشته کوه استقرار داشته و ارتفاع آن در حوزه شهری و حومه آن بین 1600 تا 1700 متر از سطح دریا می باشد.قسمت عمده اراضی سراب مرتفع بوده و بیش از 2000 متر ارتفاع دارد.پست ترین قسمت این شهرستان همین دشت سراب می باشد، ارتفاع زمین در پست ترین نقاط کمتر از 1600 متر نمی باشد.
استقرار سراب در دشت و در نتیجه برف گیر بودن کوه های سبلان و بارش باران و ذوب شدن تدریجی برف ها موجب پیدایش رودخانه ها، مسیل ها و جریان آب در آن شده است تنها رودخانه عمده ای که از داخل شهر سراب عبور می کند تاجیارچای( هندرود) است که از ارتفاعات حدود 2500 متری سبلان سرچشمه گرفته که پس از عبور از روستاهای اطراف و داخل شهر، در جنوب شهر به رودخانه پیسلر پیوسته و همراه آن وارد آجی چای ( تلخه رود) می گردد.

تحقیقهای مشابه
گزارش طرح جامع شهر سراب و پیش بینی جمعیت و کاربر 1400
39 صفحه - 5000 تومان
گزارش های طرح جامع شهر سراب.docx
39 صفحه - 7000 تومان
بررسی بنیادین طرح های جامع فاضلاب شهری
96 صفحه - 1000 تومان
راهنماي ساخت و ساز در شهرهاي داراي طرح جامع - ضوابط و مقررات اختصاصي شهر
69 صفحه - 12000 تومان
پروژه راهنماي ساخت و ساز در شهرهاي داراي طرح جامع
66 صفحه - 14000 تومان
راهنماي ساخت و ساز در شهرهاي داراي طرح جامع
66 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام
16 صفحه - 16000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
سیر تحول تهیه طرحهای توسعه شهری در جهان و ایران
24 صفحه - 2500 تومان
تهیه طرح هادی روستای کوره جان، دهستان شیخ نشین، شهرستان ماسال و شاندرمن
43 صفحه - 7000 تومان
طرح هادی شهرستان رضوانشهر رشته جغرافیای انسانی، تشریح شهرستان
20 صفحه - 5000 تومان
طرح تفصیلی شهر توتکابن
177 صفحه - 18000 تومان
طرح ساماندهی بهینه رودخانه زرجوب شهر رشت با تاکید بر پتانسیل های اکولوژیکی
9 صفحه - 2000 تومان
طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان
24 صفحه - 2500 تومان
پروژه بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
304 صفحه - 20000 تومان
کاربرد طرحهای اسلیمی در نقاشی ایران
9 صفحه - 1500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تأثیر محیطی طرح¬ریزی کاربری زمین درباره معدن سنگ آهک اجاره¬ای با استفاده از تکنیک¬های دریافت از راه دور
5 صفحه - 5000 تومان
جامعه شناسی از نگاه معضلات شهری
10 صفحه - 1500 تومان
مقاله در مورد جامعه شناسی شهری در مورد زباله های شهری
34 صفحه - 4000 تومان
پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
71 صفحه - 15000 تومان
جامعه شناسی شهری
16 صفحه - 2000 تومان
جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
12 صفحه - 2000 تومان
شهر و ده از نظر جامعه شناسان اسلامی در مقایسه با جامعه شناسی غربی
21 صفحه - 3500 تومان
شهر و ده از نگاه متفکرین اسلامی در مقایسه با جامعه شناسان غربی
10 صفحه - 2000 تومان
مفهوم کلی در مورد شغل حسابدار و کاربرد آن در جامعه
28 صفحه - 2500 تومان
بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
12 صفحه - 3000 تومان
تراکم جمعیت و امنیت اجتماعی در استان بوشهر
22 صفحه - 3000 تومان
بررسی روند جمعیت و گسترش شهرنشینی در مهدیشهر
24 صفحه - 2500 تومان
سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
27 صفحه - 3000 تومان
سربار پیش بینی شده- جذب شده واقعی
13 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی خطای قابل پیش بینی12
19 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی سطح آب بوسیله شبکه عصبی مصنوعی در سیستم رودخانة SURMA-KUSHIYARA از بنگلادش 11
17 صفحه - 22100 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی انرژی ذرت طبیعی و معمولی از روی ترکیب بندی شیمیایی خود در اردکهای چینی بالغ 13
18 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اهمیت اعتبار پیش¬بینی (پیشگویانه) و اعتبار صوری در گزینش کارمند و شیوه¬های بیشینه¬سازی آنها
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
9 صفحه - 9000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
xسفارش ترجمه
xمشاوره پایان نامه
xسفارش تایپ سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007