پنج شنبه 1 فروردین 1398
بازدید امروز : 1334 نفر

موضوع : ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر
تعداد صفحه :
23
قیمت :
1750 تومان

مقالات معدودی در نشریات پژوهشی عنوان تجاری، حق مالکیت عنوان تجاری از دیدگاه ورزش و سرگرمی را روشمند کرده اند و حتی مقالات کمتری به سازه از نقطه نظر مصرف کننده توجه کرده اند. هدف از پژوهش اخیر آزمایش تجربی مدل حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر تماشاگر (SBBE ) بود. با بکارگیری یک نمونه از مصرف کنندگان بسکتبال حرفه ای، نتایج مطالعه نشان می دهند که 49 فقره، 13 مدل ساخت تناسب منطقی و قابل قبول با اطلاعات دارند. این مطالعه درک حق مالکیت عنوان ورزشی از دیدگاه مصرف کننده را با ارائه حمایت تجربی برای این مدل بسط و گسترش می هد. مفاهیم مدیریتی متعددی بعنوان نتیجه ای از یافته ها ارائه می گردند.
Barwise ( در سال 1993 ) ادعا می کند که پژ وهش حق مالکیت عنوان تجاری با تعدادی از کاربردی ترین پژوهشهای آکادمیک و ادبی انجام شده دربازاریابی در طول چند دهه گذشته به یک روش مستقیماً کاربردی جهت اجرا آمیخته و یکی شده است. بعلاوه، بسیاری از مولفان استدلال می آورند که تقریباً تمامی استراتژی های بازاریابی گسترش یافته برای یک عنوان تجاری بعنوان تلاشی جهت ساخت، اداره و بهره برداری از حق مالکیت تجاری با یکدیگر ترکیب و یکی می شوند. این حق مالکیت تجاری است که احتمال انتخاب علامت تجاری، میل پرداخت هزینه های حق بیمه، تأثیربخشی ارتباط بازاریابی و بسط و گسترش کلمات مصطلع را افزایش می دهد.
مزیت های حق مالکیت علامت تجاری قوی اینست که نیاز مدیران به داشتن درکی از ساخت را آشکار می گردانند.
Aaker ( در سال 1991 ) پیشنهاد می دهد که تعدادی از مزیتها از روی آن سازمانهایی که در علامت تجاری مخصوص به خود مقاوم باقی مانده اند مشاهده می شوند.
مزایای نظیر ضبط مشتری، راندمان افزایش یافته آگهی تجاری و احتمال افزایش موفقیت، همگی بعنوان مزایای بالقوه و اساس پیشنهاد شده اند. شاید مهمترین مزیت علامت تجاری اینست که تقویت می شود و در وفاداری به علامت تجاری در بین مشتریان سهیم می باشد. بهرحال، در حالیکه این مفهوم از اهمیت مهمی برای مدیران ورزشی برخوردار می باشد، پژوهش حق مالکیت عنوان تجاری در ورزش اخیراً نقش مهمی در نشریات مدیریت ورزشی برعهده می گیرد.
حق مالکیت علامت تجاری در ورزش:
بطورکلی مقالات معدودی در نشریات پژوهشی عنوان تجاری، حق مالکیت عنوان تجاری از منظر ورزش و سرگرمی را روشمند کرده اند. در حالیکه پژوهش در خصوص حق مالکیت عنوان تجاری بطور پیوسته و مداوم پیشنهاد می کند که یک علامت تجاری قوی مهم می باشد، روشی که در آن حق مالکیت عنوان تجاری تفهیم و سنجیده می شود اغلب در نشریات بازاریابی ورزشی مورد اعتراض واقع می شود. یعنی، حق مالکیت علامت تجاری ورزش اغلب از روی هر دو دیدگاه مالی و مبتنی بر تعریف می شود. بعنوان مثال، Boone و دستیارانش ( در سال 1995 ) روش ارزیابی حق مالکیت تجاری در لیگ برتر بیسبال را با بکارگیری راهنماهای مالی نظیر مقدار حق استفاده از اسنم تجاری و هزینه های تلویزیونی شبکه را توصیف کرد. مولفان معیارهای حق مالکیت عنوان تجاری محاسبه شده را با یک مقدار کلی مرتبط با مخارج و شکوفایی مقایسه کردند و دریافتند که بیشتر تیمهای لیگ برتری در سطوح مساوی بازی می کردند.
Gladden و دستیارانش ( در سال 1998 ) یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی حق مالکیت تجاری در تقسیم بندی I ورزشهای دانشگاهی با بکارگیری چهار جزء پیشنهادی حق مالکیت تجاری، a ) آگاهی از علامت تجاری، b ) اتحادیه های علامت تجاری،C ) وفاداری به علامت تجاری و d ) حق مالکیت ادراک شده پیشنهاد کرد. در این مدل، سه گروه از پیشروها بعنوان پیشگامان حق مالکیت علامت تجاری معرفی شدند که از آن پس دلیلی برای تحت تأثیر قرار دادن مجموعه ای از پیشامد ها در بازار ( بعنوان مثال، نمایش رسانه ملی، ضمانت و تعهد شرکت، حراج کالاهای تجاری ) شد. مولفان ارائه دادند که این نتایج بعداً تصویری از محصول ورزش در ذهن مشتریان ایجاد می کنند. در مقاله مربوطه، Gladden و milne ( در سال 1999 ) اهمیت حق مالکیت در جایگاه ورزش حرفه ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
آنها پیشنهاد کردند که با رسیدگی ها و تطبیق های معین، چارچوب مبتنی بر دانشگاه بسط و توسعه یافته Gladden و دستیارانش ( در سال 1998) می تواند در درک حق حاکمیت علامت تجاری در مضمون ورزش گروهی حرفه ای بکار رود.
........


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2019 - 2007