موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : صفر کردن نرخ سود بانکی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
صفر کردن نرخ سود بانکی
تعداد صفحه :
22
قیمت :
12000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه
نرخ سود بانكي در کالاهای سرمایه ای مي تواند به صفر برسد
نرخ سود صفر درصد
رابطه بین نرخ سود و سرمایه گذاری
اختلاف بین تقاضا برای سرمایه و سرمایه گذاری
اثرگذاري كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در توسعه کالاهای سرمایه ای
اگر درصد نرخ سود سپرده ها كاهش يابد به سمت توليد مي رود؟
نتیجه گیری
منابع
  مقدمه
در حال حاضر بانكها در قالب عقود مشاركتي و غيرمشاركتي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا به اعطاي تسهيلات مبادرت ميورزند. در عقود غيرمشاركتي يا عقود با بازدهي ثابت، بانك ميتواند حداقل يا حداكثر نرخ سود را تعيين نمايد ... بررسي عملكرد بانكها در
زمينه اعطاي تسهيلات در قالب عقود اسلامي نشان ميدهد كه حدود ۷۰ درصد از تسهيلات بهصورت غيرمشاركتي اعطا ميشود بيان مطالب فوق خود به نوعي نشان دهنده ضعف نظام بانكداري در كشور است .
سيستم بانكي كشور با تعيين نرخ سود حداقل و حداكثر عملا آسان ترين گزينه يعني ريسك صفر را براي بانك انتخاب كرده است. در اين شرايط سپرده هاي سپرده گذاران وارد بازار سرمايه نشده و نمي توانند از سودهاي متنوع موجود در بازارسرمايه بهره مند شوند . در حالي كه در نظام بانكداري بدون ربا سيستم بانكي با بازار سرمايه عجين است و اين مسأله علاوه بر فعال نمودن بازار سرمايه موجب افزايش بهره وري و بهبود كارايي سيستم بانكي مي شود بنابراين توصيه مي شود كه بانك ها در عمليات بانكي به انعقاد عقود داراي بازده متغير اهتمام ورزند تا با ايجاد رونق اقتصادي، هزينه هاي بانك پوشش داده شود . بدين منظور لازم است كه با بازنگري و اصلاح آيين نامه هاي مربوط در جهت استفاده از عقود با نرخ بازدهي متغير، بستر مناسب براي استفاده مؤثرتر از منابع بانك ها فراهم گردد.
نرخ سود بانكي در کالاهای سرمایه ای مي تواند به صفر برسد
مدير عامل بانك صنعت و معدن كه سالهاي طولاني در دانشگاههاي آمريكا به تدريس بانكداري و بانكداري اسلامي اشتغال داشته، ديدگاههاي انتقادي رئيس جمهوري به بانكداري را درست و بديع مي داند و معتقد است نرخ سود در کالا های سرمایه ای حتي مي تواند به صفر برسد. از سوي ديگر آمارهاي بانك صنعت و معدن به سان آينه‌اي است كه مي تواند بازتاب خوبي از وضعيت اين حوزه استراتژيك باشد، بانك صنعت و معدن اعطاي تسهيلات بلندمدت را بر عهده دارد و اگر زير ايجاد زيرساختهاي اقتصادي مانند پتروشيمي،سيمان و نيروگاه نتيجه همكاري بانكها و تسهيلات پرداختي است،نتايج كار ظرف 5 تا ده سال آينده خود را نشان خواهد داد.
تصميم‌گيري درباره طرحهايي كه امروز به مطالبات معوق انجاميده 5 تا ده سال قبل صورت گرفته است و ما امروز وظيفه داريم اگر تصميماتي فاقد توجيه اقتصادي بوده و منجر به ايجاد معوقه شده است را وصول كنيم.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007