موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : گزارش کار آموزی اجرای ساختمان بتنی
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
گزارش کار آموزی اجرای ساختمان بتنی
تعداد صفحه :
48
قیمت :
7000 تومان

فهرست
عنوان صفحه
تشکر و قدرداني
ساختمان هاي بتني
مزاياي ساختمان هاي بتني
بتن
خواص بتن
ويژگي هاي مطلوب بتن تازه
ويژگي هاي مطلوب بتن سخت
ضعف بتن
قسمت هاي مختلف يک ساختمان بتني
اجزاي تشکيل دهندهي بتن
1. مصالح سنگي
شن وماسه
مواد نامطلوب در شن و ماسه ها
2- سيمان
انواع سيمان هاي مصرفي پرتلند در ساختمان هاي بتني
سيمان سفيد
سيمان رنگي
انبارکردن سيمان
3- آب
آثارناخالصي هاي آب برخواص بتن
مصرف آب در بتن از نظر کيفيت
4- فولاد
مشخصات ميله گرد ها و روش هاي بررسي آن ها
انواع ميله گرد ها
حمل، باراندازي وانبار کردن ميله گرد ها
آرماتور گذاري
خم کردن آرماتور ها
وصله نمودن آرماتور ها
تميز کردن ميله گرد ها
حمل ، نصب و استقرار ميله گرد ها
نسبت هاي مخلوط کردن اجزاي بتن
پيمانه کردن و اختلاط
انواع مخلوط کن ها
بتن سازي
بتن ريزي
وسايل حمل و ريختن بتن
جا دادن ومتراکم کردن بتن
روش هاي درست ريختن ، جا دادن وتراکم بتن
نگهداري بتن
روش هاي نگداري از بتن
قالب بندي
قالب بندي چوبي
قالب بندي فلزي
قالب بندي آجري
قالب بندي پي ها
قالب بندي ستون ها
قالب تير هاي اصلي
قالب قبندي سقف
باز کردن قالب
پي سازي
چگونه شبکه ي ميله گرد ستون را به ميله گرد هاي ريشه متصل کنيم؟
ستون
تير
قالب بندي وجمع آوري قالب تير ها
ديوار هاي سنگين پل ها و ديوار هاي حائل
پل ها
بتن حجيم
سقف
سقف هاي تيرچه و بلوک
اجزاي سقف تيرچه و بلوک
بتن ريزي سقف تيرچه وبلوک
تصاوير
ساختمان هاي بتني
ساختمان بتنی ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سيمان ،شن و ماسه و فولاد به صورت ميله گرد ساده و يا آجدار استفاده می شود . در ساختمان های بتنی سقف ها به صورت تاوه (دال) های بتنی پوشيده می شود ، و يا از سقف های تيرچه وبلوک و يا ساير سقف ها ی پيش ساخته استفاده می گردد و برای ديوار ها ی جدا کننده (پارتيشن ) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تيغه ای، آجر ماشينی سوراخ دار ، آجر معمولی کوره ای و يا تيغه ی گچی و يا چوب استفاده شده و ممکن است از ديوار بتن آرمه نيز استفاده گردد . در هر حال در اين نوع ساختمان ها ، شاه تير ها و ستون ها از بتن آرمه (بتن مسلح) ساخته می شود .
مزايای ساختمان های بتنی
ساختمان های بتنی بعلل زير موررد توجه مهندسين و شهر سازان قرار گرفته اند و روز به روز در حال توسعه می باشند.
1. ماده اصلی بتن که شن وماسه می باشد تقريباً در تمام نقاط کره زمين بحد وفور يافت می شود روی اين اصل امکان ساختن ساختمان های بتنی را ميسر می سازد .
2. ساختمان های بتنی در برابر عوامل جوی مقاوم تر هستند در نتيجه دارای عمر طولانی تری نسبت به ساختمان های فلزی می باشند .
3. بتن دارا ی مقاومت فشاری خوبي می باشد و همواره همانند يک سنگ عمل می کند .
4. بتن در برابرآتش سوزی مقاومت بالايي دارد .
5. به علت شکل پذيری بتن، قبل از گيرش در حالت روانی ميتواند شکل قالب خود رابگيرد .
بتن (Concrete )
بتن آرمه از دو جزء اصلي تشكيل شده است : بتن ، آرماتور .
بتن سنگي است مصنوعي كه از اختلاط سيمان ، آب و سنگدانه هاي ريز و درشت ، به نسبتهاي معين به وجود مي آيد ، به اين ترتيب كه از واكنش شيميايي آب و سيمان يك لعاب چسباننده به وجود مي آيد كه توده جدا از هم را به يكديگر چسبانده و سخت شدن لعاب باعث استحكام بتن مي گردد . از بهترين نوع مصالح فوق الذكر هم مي توان بتن بسيار خوب تهيه نمود و هم بتن بسيار بد ولي از اختلاط مصالح بد ، هرگز نمي توان به بتني خوب دست يافت.
خواص بتن
در لحظات اوليه اختلاط ، بتن حالت خميري دارد و پس از انجام عملياتي از قبيل ريختن در قالب ، لرزاندن و مراقبت از آن ، با گذشت زمان اين خمير گرفته و سخت شده و شكل قالب را به خود مي گيرد . بنابراين بتن در دو حالت خميري و سخت شده بايد بتواند انتظاراتي را كه طراح سازه از آن دارد ، برآورده سازد.
خلاصه اي از انتظارات فوق الذكر بشرح زير است :
ويژگي هاي مطلوب بتن تازه
بتن تازه بايد داراي خصوصيات زير باشد :
الف : قابليت حمل : بتن بايد در عين رواني بصورت خميري نسبتاً سفت باشد تا ضمن حمل و نقل ، اجزاي تشكيل دهنده آن از هم جدا نشده و در يك گوشه جمع نشوند.
ب . قابليت ريختن : بايد بتوان بسهولت بتن را بدون اينكه انسجام آن بهم بخورد در محل مورد نظر خالي كرد.
پ . قابليت جا دادن : بايد بتوان براحتي بتن را در قالب جا داد بطوري كه تمام گوشه ها و زواياي قالبها و دور ميلگردها توسط بتن پر شود.
ت . قابليت تراكم : بايد بتوان حتي المقدور هواي موجود در بتن تازه را خارج كرده و آن را متراكم نمود.
ث . قابليت پرداخت : بايد بتوان براحتي سطح بتن تازه را صاف نمود و يا روي آن نقش مورد نظر را ايجاد كرد.
بديهي است كه اين قابليتها بايد در ارتباط با وسايل و تجهيزات مورد استفاده ارزيابي شوند. به عبارت ديگر بايد متناسب با امكانات و وسايلي كه براي حمل ، ريختن ، جا دادن ، تراكم و پرداخت بتن بكار گرفته مي شوند ضوابط خوبي بتن جرح و تعديل شوند.
به عنوان مثال ، بتني كه براي حمل با جام بتن مناسب است ، ممكن است براي حمل با تلمبه بتن مناسب و " خوب " نباشد. ..................

تحقیقهای مشابه
پروژه گزارش کارآموزی مربوط به بودجه ارشاد اسلامی
60 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در ایران خودرو گزارش عیب و تعمیر ماشینها
35 صفحه - 8000 تومان
گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
51 صفحه - 10000 تومان
گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
385 صفحه - 40000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
31 صفحه - 5000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
62 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
26 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
68 صفحه - 15000 تومان
پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
33 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
10 صفحه - 2500 تومان
پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
157 صفحه - 18000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
44 صفحه - 18000 تومان
روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
18 صفحه - 4000 تومان
گزارش کارآموزی معماری عمران ساختمان فلزی
56 صفحه - 10000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمان اسکلت بتنی
60 صفحه - 10000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
66 صفحه - 12000 تومان
پروژه کارآموزی معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت ساختمان بتنی فایل بصورت پاور پوینت
35 صفحه - 6000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی.docx
52 صفحه - 10000 تومان
عمران کاراموزی ساختمان بتنی
36 صفحه - 5000 تومان
گزارش کارآموزی ساختمان بتنی پی کنی تا بتن ریزی ستونها
61 صفحه - 8000 تومان
مراحـل اجـرای یـک سـاخـتمـان کاراموزی ساختمان بتنی در گیلان رشت
36 صفحه - 4000 تومان
پروژه کارآموزی ساختمانهای بتنی از خاکبرداری تا رنگ آمیزی
271 صفحه - 25000 تومان
گزارش کار آموزی اجرای ساختمان بتنی
48 صفحه - 7000 تومان
پروژه کار آموزی رشته معماری: اصول و ضوابط طراحی و مراحل اجرایی ساختمان بتنی
21 صفحه - 4000 تومان
سازه بتنی و فلزی - سازه ساختمان فایل بصورت پاورپوینت
31 صفحه - 5000 تومان
بلوک بتنی و کاربرد آن در ساختمان سازی.docx
26 صفحه - 3000 تومان
تفاوت ساختار ساختمان بتنی با فلزی
18 صفحه - 3000 تومان
کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران همراه با تصاویر
19 صفحه - 5000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007