موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : انواع قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
انواع قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي
تعداد صفحه :
17
قیمت :
5000 تومان

مقدمه :
پديد آمدن كنوانسيونها و ديگر توافق هاي چند جانبه حاصل قانونمند شدن مناسبات بين المللي كشورها و خاستگاه تعهدات رسمي جهاني است . اهميت اين گونه توافق ها از آن روست كه نه تنها دولت هاي عضو را به مراعات آن متعهد مي نمايد ، بلكه معمولاً وسيله ارزشيابي و سنجش اقدامات دولتهاي غير عضو در صحنه مناسبات بين المللي نيز مي باشد . به همين لحاظ مي توان آنها را به عنوان معاهدات قانون ساز نيز تعبير نمود .
سازمانها و مجامع ملي و بين المللي دريايي
تاريخچه
دريانوردي جهان از حمل سنتي مال التجاره كه همراه آن طاعون و وبا نيز بود ، اينك به روشي كار آمد در حمل ونقل بار و مسافر از طريق دريا مبدل شده است . گرچه دريانوردي هنوز هم با مشكلاتي روبروه است اما در مجموع توانسته است بيشتر دشواريهاي اوايل قرن حاضر را از ميان بردارد و مقدمات ورود فعالانه خود را به قرن بيست و يكم هموار سازد . ضرورت همكاري بين المللي براي حل وفصل مسائل مربوط به دريانوردي از چندين قرن پيش از تاسيس سازمان ملل متحد احساس شده بود .علي رغم وجود روابط سنتي بين بنادر جهان و ميان اكثر دريانوردان تا اواخر قرن نوزدهم، هيچ كوششي براي قانونمند كردن اين روند سنتي در سطح بين المللي به عمل نيامده بود و از آن پس بود كه بتدريج در محافل بندري دريايي جهان ، صحبت از تدوين قوانين و مقرراتي به ميان آمد . مهمترين دليل در پيدايش اين امر توسعه تجارت جهاني بود كه خود نتيجه انقلاب صنعتي بود كه در سطح دنيا با شتاب گسترش مي يافت .فرانسه و انگلستان براي اولين در سال 1863 بار در مقرراتي را كه هدف آن كاستن سوانح دريايي بود را وضع كردند كه طي چندين سال اغلب كشورها ي دريايي نيز آن را پذيرفتند .
فاجعه غرق شدن تايتانيك در سال 1912 و سوانح مشابه و متعدد ديگر ناشي از بي تدبيري عدم رعايت نكات ايمني دريانوردي تلقي شد . پس از آن در سالهاي 1920 تا 1930 با ايجاد جامعه ملل فضاي مناسبي پديد آمد كه به پيشنهاد دهندگان ايجاد سازمان بين المللي براي نظارت بر امور كشتيراني جهاني ، جرات بيشتري داد تا عقايد خود را مطرح سازد . در سال 1946 كميسيون دائمي سازمان ملل متحد در امور حمل ونقل گزارش داد كه حدود 52 توافق بين المللي در زمينه كشتيراني وجود دارد و بنا بر ضرورت ايجاد يك سازمان جهاني براي حل وفصل مسائل اين بخش به شدت احساس مي شود . در ماه فوريه 1948 كنفرانسي برگزار شد درماه مارس 1948 تاسيس سازمان بين المللي دريانوردي به امضاي شركت كنندگان در كنفرانس رسيد وبه اين ترتيب دريانوردان جهان نيز تحت لواي يك موسسه بين المللي همه جانبه قرار گرفتند . در حقيقت اين سازمان بين المللي يكي از واحدهاي تخصصي سازمان ملل متحد است و در حال حاضر 167 كشور در عضويت اين سازمان قرار گرفته ا ند .
اهداف سازمان بين المللي دريانوردي
مهمترين اهداف اين سازمان به اجمال شرح زير است :
1 -ايجاد يك نظام براي همكاري بين دولتها در زمينه مقررات ، طريقه عملكرد دولتها در خصوص انواع مسائل فني موثر در كشتيراني تجاري بين المللي ، ترغيب دولتها در تصويب كلي بهترين معيار عملي در مورد ايمني دريانوردي و جلوگيري و مهر آلودگي درياي به وسيله كشتي ها
2-آماده سازي معاهدات ف موافقت نامه ها و ساير اسناد ، ارائه پيشنهاد مربوط به دولت ها و بر چسب مورد تشكيل كنفرانس هاي بين المللي به منظور تصويب آنها
3-رسيدگي به كليه مسائل مربوط به دريانوردي كه ممكن است از طرف يكي از اعضا ء يا يكي از سازمان هاي تخصصي ملل متحد به سازمان محول گردد.
4- تسهيل تبادل اطلاعات و مشورت بين كشورهاي عضو .
تشكيلات سازماني IMO
سازمان بين المللي دريانوردي از يك مجمع – يك شورا و چهار كميته اصلي با عناوين كميته ايمني دريانوردي –كميته حفاظت از محيط زيست دريايي – كميته حقوقي و كميته همكاريهاي فني تشكيل شده است .اين سازمان همچنين داراي كميته ديگري بنام كميته تسهيلات پيشرفت و توسعه كشتيراني و چندين كميته فرعي منتخب از كميته هاي اصلي مي باشد .
در اينجا بصورت خلاصه به مواردي از وظايف گروههاي تشكيلات سازماني اشاره ميكنيم :
وظايف سازمان مجمع:
1-تدوين آيين نامه هاي داخلي مجمع 2-ا نتخاب اعضاء شورا 3- تصويب بودجه
4- بررسي هزينه ها و تصويب حساب هاي سازمان
5-و.....
وظايف شورا :
1-بررسي پيش نويس برنامه كار و جزييات مربوط به بودجه
2-اخذ گزارش و پيشنهادهاي كميته ها و ديگر عضوها و ارائه آنهابه مجمع كشورهاي عضو همرا ه نظرها و توصيه ها
3-ارايه گزارش فعاليت سازمان در فاصله زماني بين 2 اجلاس معين و ........
كميته ايمني دريانوردي:
1-بررسي كليه موضوع هاي در حدود صلاحيت سازمان در ارتباط با علائم كمك ناوبري،ساخت وتجهيز شناورها ،حمل ونقل كالاي خطرناك و..
2-ارائه پيشنهادهاي لازم راجع به مقررات ايمني با اصطلاحات مربوط به شورا
3-ارائه گزارش هاي كار كميته به شورا و .....

تحقیقهای مشابه
انواع قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي
17 صفحه - 5000 تومان
آسيب هاي حمل و نقل ناشی از ناآشنايي با مقررات بين المللي
11 صفحه - 5000 تومان
بررسي مسائل و مشكلات حمل و نقل داخلي
13 صفحه - 4000 تومان
چالش های حمل و نقل کالاهای خطرناک در مجتمع بندری شهید رجائی
14 صفحه - 4000 تومان
تاثیر حمل و نقل بر صنعت گردشگری
22 صفحه - 5000 تومان
سیستم حمل و نقل هوشمند در بنادرفایل بصورت پاورپوینت its
17 صفحه - 6000 تومان
بیمه حمل و نقل هوایی
23 صفحه - 5000 تومان
مدیریت ریسک بیمه حمل و نقل دریایی
24 صفحه - 8000 تومان
ریسک حمل و نقل دریایی.docx
5 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک پژوهش تجربی درباره تاثیرات شرایط اجرایی و بازاری بر روی کارایی بندر حمل و نقل کانتینری کالا و ارزیابی آن 29
10 صفحه - 20000 تومان
کارآموزی در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر رشت
14 صفحه - 6000 تومان
مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
45 صفحه - 14000 تومان
نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
139 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007