سه شنبه 24 مهر 1397
بازدید امروز : 7401 نفر

موضوع : بررسی قانون کار.docx
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
بررسی قانون کار
تعداد صفحه :
26
قیمت :
5000 تومان

فهرست مطالب
روابط کار :
حقوق کار :
قرداد کار :
انواع قرارداد کار:
مشخصات قرارداد کار :
شرایط اساسی صحت قرار داد کار :
الف ) قصد و رضا( اثبات اکراه یا اجبار موجب بطلان قرارداد کار خواهد بود ) اضطرار ناشی از فقر و تنگدستی اکراه نیست.
ب ) اهمیت کارگر و کارفرما
ج ) معین بودن موضوع قرارداد
د) مشروعیت مورد ( موضوع ) قرارداد
تفاوت قراردادها از جمله مقاطع کاری
تعریف تبعیت حقوقی :
نتایج تبعیت:
نوبت کار و شبکاری :
جمعه کاری و تعطیل کاری:
شرایط پرداخت کمک عائله مندی به بیمه شدگان :
نحوه محاسبه فوق العاده اضافه کاری در کارگاه های مشمول قانون کار
آیین نامه انضباط کار گاه ها :
طرح طبقه بندی مشاغل:
3-18- الزام به پیش بینی موارد مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار و تایید وزارت کار در کارگاههای جدید التاسیس :
3-19-انجام آزمایش های لازم پیش از بهره برداری از ماشین ها ، دستگاهها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است :
3-20- لزوم تایید لوازم حفاظت فنی و بهداشتی پیش از تولید یا واردات :
3-21- لزوم در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات حفاظتی و بهداشتی و اموزش نحوه استفاده از آنها به کارگران و نظارت بر استفاده از آن وسایل :
3-22- ورود بازرسان و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه ها و دسترسی به اسناد و دریافت نمونه از مواردی که کارگران با آنها کار می کنند.
3-23- ممنوعیت اشتغال به کار اتباع بیگانه :
  موارد کاربردی قانون کار برای کارآفرینان و
موسسین واحد های کوچک اقتصادی
روابط کار :
عبارت است از مجوعه ای از قوانین و مقرراتی که حاکم بر روابط کار می باشد . و شامل قوانینی است که کیفیت یا محتوی روابط کار را مشخص می کند و هدف روابط کار ، برقراری انضباط در تولید و استقرار دموکراسی است که برای توسعه یک کشور بسیار ضروری می باشد و موجب اعتلای تفاهم و اعتمادمتقابل کارگر و کرافرما می شود.
حقوق کار :
حقوق کاربر بر همه روابط حقوق ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است . مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرفنسبت به طرف دیگر همراه باشد . حقوق کار امروزی از روابط فردی کار دخالت دولت و روابط جمعی کار تشکیل شده است .
- روابط فردی کار نشانگر آن است که بسیاری از قرارهای فردی کار به دور از جنجا لها و نظارت دولت منعقد میگردد
- دخالت دولت به عنوان اصلی ترین محور حقوق کار شامل قانون گذاری ، سیاست گذاری و نظارت اجرایی است . در زمینه قانون گذاری قانون اساسی ، قانون مدنی، قانون کار و مقررات اجرای کار و در مورد سیاستگذاری ، سیاستگذاری اشتغال و تعدیل اقتصادی و همچنین در خصوص نظارت اجرایی به هدایت و ارشاد و بازرسی کار و دادرسی کار اشاره می گردد.
- در مقوله روابط جمعی کار باید گفت که پدیده اجتماعی خاصی است که همراه با تحولات تاریخی در متن اصلی حقوق کار فردی قرار گرفته است و شامل دفاع سندیکاها از منافع شغلی کارگران در برابر کارفرمایان و مراجع حل اختلاف و اعمال نمایندگی سندیکاری در سطح کارگاه ها و ملی و بین المللی است .
قرداد کار :
اصطلاح جدیدی است که در حقوق کار معاصر برای توافق دو جانبه فی مابین اشخاص در زمینه انجام کار در ازای اجر مادی بکار می رود و جانشین عقد اجاره انسان در فقه اسلامی و قرارداد اجاره خدمات در حقوق اروپایی گردیده است .

تحقیقهای مشابه
پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
100 صفحه - 15000 تومان
لزوم بررسی تاثیر محیط کار بر سلامت کارکنان
3 صفحه - 1000 تومان
گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
44 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
16 صفحه - 6500 تومان
مطالعه و بررسی قضیه کار و انرژی
24 صفحه - 2500 تومان
پرسشنامه جهت بررسی علل گرایش کارفرمایان در استفاده از نیروی کار زنان مربوط به کارفرما
6 صفحه - 3000 تومان
محدوده کسب و کار و بررسی اصناف
15 صفحه - 3000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
15 صفحه - 25000 تومان
کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
2 صفحه - 18000 تومان
محدوده کسب و کار و بررسی اصناف
15 صفحه - 2000 تومان
پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
63 صفحه - 18000 تومان
گزارش کار آزمایشگاه فیزیک قانون هوک
13 صفحه - 2000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007