دوشنبه 17 فروردین 1399
بازدید امروز : 1663 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ

موضوع : یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
تعداد صفحه :
18
قیمت :
3000 تومان

یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
چین – تای چن 1 ، چین – چن تو * ، جان یوان** و منیگ – هان لین 2
1-دانشیار ، بخش صنعتی و مدیریت ، مؤسسه تکنولوژی تا – هادا ، 307 Hsinchu ، تایوان ، Roc
*دانشجوی فارغ التحصیل ، بخش مهندسی مدیریت و مهندسی صنعتی ، دانشگاه ملی تسنیگ - هو ، Hsinchu 30047 ، تایوان Roc
** استاد ، بخش مهندسی مدیریت و مهندسی صنایع ، دانشگاه تسنیگ - هو ، Hsinchu 30047 ، تایوان، Roc
2- بخش مهندسی خودکار ، مؤسسه تکنولوژی تا – هادا ، Hsinchu ، تایوان ، Roc
چکیده :
هدف این مقاله ، ارائه یک شیوه شبیه سازی ، با هدف دستیابی به یک خط مشی کنترل تولید بهینه است
( z < Z/) , ( z , Z/) . مقادیر میزان هزینه موجودی مورد انتظار ( یعنی کل هزینه پیش بینی شده بواسطه وجود هر دو فاکتور حفظ یا نگهداری از موجودی و سفارشات معوقه در هر واحد زمانی ) برای خط مشی کنترل تولید (z , Z) در یک سیستم ماشینی ساده ، بی اندازه پایین است . تحت این شرایط دستگاه در معرض خرابی ( بر حسب نوع عملکرد ) قرار می گیرد و باید بین شرایط خرابی و نرمال حالتی تعادل برقرار کرد .
به منظور توصیف نحوه ی ارزیابی مقادیر هزینه موجودی برای جفت های متفاوت (z , Z) و نیز به منظور دستیابی به یک میزان حداقل ، یک نمونه عددی را ارائه نمودیم . یک نمونه عددی ، بیشتر ، به منظور مقایسه روش شبیه سازی پیشنهاد شده ( نرم افزار تجاری em-plant ) به لحاظ دوره های اجرایی و مقادیر هزینه موجودی ، مورد استفاده قرار می گیرد .
لغات کلیدی :
خط مشی کنترل تولید ، پروسه بازسازی ( تجدید ) ، الگوی حائل
علائم و نماد ها :
C+ کنترل هزینه در هر واحد زمانی در تولیدی مجزا
C- کمبود هزینه در هر واحد زمانی برای تولیدی مجزا
d نرخ تقاضا ( ثابت )
r میزان ماکزیمم یا بیشینه تولید دستگاه
( Ut ) : زمان تولید دستگاه در t
( jt ) : سطح موجودی سیستم در t
N( Tz ) : تعداد بازسازی طی Tz
(t ) x: تغییرات سطح موجودی در الگوی حائلی در زمان t
i . i .d x1 , x2 , . . . زمان های فعال دستگاه با توزیع نمایی
Y , Y2 … i . i .d زمان های غیر فعال ( یا تعمیر دستگاه ) با توزیع نمایی
Tz ، زمان میان z پی در پی
وارون میانگین زمان فعال یعنی 11MTTR
وارون میانگین زمان غیر فعال یعنی 11MTTR
(z , z ) سطوح کنترل بالا و پایین موجودی برای خط مشی کنترل تولید (z , z )
مقدمه : هدف این مقاله ، تأکید بر اهمیت مهمترین ویژگی های یک سیستم تولید است که احتمالاً عاملی مؤثر ، در تعیین بهره وری سیستم است . بهره وری در سیستم وابسته به موارد متفاوت اتلاف توان عملیاتی است ( به ویژه در یک دستگاه یا ماشین ساده ) این تلفات در سرتاسر سیستم پخش می شوند . خط مشی های کنترل تولید عمدتاً به کنترل / تنظیم میزان تولید دستگاه می پردازند . تقاضاهای زمان بندی شده مشتریان ، در روشی مقرون به صرفه که خود منجر به کاهش یک تابع هدف منتخب می شود ، قابل تأمین است . لذا در وهله نخست به بررسی عملکرد هزینه به لحاظ پایایی و گنجایش دستگاه ، حفظ موجودی و ... می پردازند . آکلا و کومر ، به منظور کنترل / تنظیم میزان تولید و حفظ موجودی درسطحی بهینه بر مبنای ضوابط موجود ( z* ، بای و گراش وین [3] [4] ، mbihi و مالهام [7] و شیرفینا [9] ) ، خط مشی کنترل تولید بهینه ( نقطه داد و ستد تأمینی ) را برای یک سیستم ماشینی ساده پیشنهاد کردند . بای لیکی و کومر [2] ، فانگ و زئو [9] به منظور کنترل / تنظیم میزان تولید و حفظ موجودی ( نزدیک به صفر ) با توجه به ضابطه0= z در شرایطی ویژه ، یک خط مشی کنترل موجودی – صفر را طراحی نمودند .
چنیگ [5] به منظور کنترل / تطبیق میزان تولید بر طبق یک قاعده مشخص ، ( با ضابطه های در کنترلی ) z سازمان دهی این مقاله به شکل زیر است :
در بخش 2 ، فرضیه های سیستم ، خط مشی کنترل تولید (z , Z) فهرست شده و در عین حال به چندین نتایج ریاضی به کار رفته در محاسبه / ارزیابی میزان هزینه موجودی پیشنهاد شده در سیستم ( نظیر خط مشی ها ) اشاره می نماییم . در بخش سوم : به معرفی روش شبیه سازی موجود می پردازیم . در بخش 4 به منظور توصیف روش شبیه سازی و مقایسه نتایج با موارد ارائه شده از نرم افزار cm – plant ( به عنوان یک راه حل معیاری ) ، از یم نمونه عددی استفاده می کنیم . در بخش 5 نیز در ارتباط با نتایج و تذکراتی در زمینه مطالعات آینده است .
6 – فرضیه های سیستم و خط مشی کنترل تولید (z , Z)
با توجه به ظرفیت و کارآیی این مقاله ، همانطور که در تصویر 1 نشان داده شده ، سیستم متشکل از یک دستگاه ساده غیر قابل اطمینان با الگوی حائل مجزا است . بر مبنای فرضیه های زیر ، می توان به نتایج بهتری دست یافت :
1)دستگاه بدون هیچ گونه نقصی به تولید یک نوع مجزا از محصولات می پردازند .
2)دستگاه باید در میان وضعیت خرابی و نرمال حالت تعادلی را برقرار نماید و از یک پروسه تجدید یا بازسازی جایگزین { xn , Yn }n که در آن Yn , xn به ترتیب دوره های زمانی فعال و غیر فعال n-th است ، تبعیت نماید { xn , Yn }n به عنوان متغیرهای توزیع نمایی همانند و مستقل در نظر گرفته می شوند .
3)دستگاه زمانی نرمال است که قادر به ارائه تولیدات در مقادیر (ut) باشد . تحت شرایط نرمال می توان به میزان بیشینه تولید دسترسی پیدا کرد .
4)زمانی که ماشین تنها در معرض خرابی وابسته به عملکرد قرار گرفته باشد ( یعنی خرابی تنها به دلیل ضعف عملکردها ) .
5)میزان تولید ماشین ، در صورت خرابی ، صفر است .
6)میزان تقاضا d برای تولید ، بنابه تصور ، ثابت است .
7)سیستم در معرض تعمیر و نگهداری نباشد .
تصویر 1 : یک دستگاه ساده غیر قابل اطمینان با baffer ( سیستم حائل )
بر مبنای یک خط مشی کنترل تولید (z , Z)
فرض کنیم J(t) سطح موجودی سیستم در t است . در این صورت سیستم دارای شرایط زیر است :
J(t) در t در صورتی که J(t)>0 ، به طور کلی ، (t) = J+(t) – J-(t) هر گاه
J-(t) = max{-J(t),0} , J+(t) = max{J(t),0}
در صورت وجود خط مشی تولید (z , Z) سرعت دستگاه بر طبق قاعده J(z , Z) کنترل می شود . (چنیگ (5) ) از این رو به شکل زیر ارائه می گردد :
1

تحقیقهای مشابه
یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
18 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
19 صفحه - 19000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - فستیوال به عنوان یک هدف خلاق 42
24 صفحه - 24000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک دیدگاه SIM تحلیل مانع در اجرای مدیریت زنجیره ی تامین سبز 32
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم امپدانس برای تقویت فاصله¬ای در یک خط انتقال 24
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب و توصیف صفات اختصاصی نانوکریستال های CoAl2O4 از طریق متد های احتراق با استفاده از سفیده ی تخم مرغ (اُوالبومین ) به عنوان یک سوخت جدید 12
6 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک خط سیر ساده برای ترکیب نانوذرات نیکل فریت (NiFe2O4) با استفاده از سفیده ی تخم مرغ 9
4 صفحه - 4000 تومان
تشریح یک سیستم کنترل هوشمند تاسیسات حرارتی ساختمان
35 صفحه - 5000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک مدل عملی برای کنترل رسیک های پیاده سازی ERP
11 صفحه - 11000 تومان
طرح کارآفرینی تولید بلندگو با ظرفیت یک میلیون عدد در سال
15 صفحه - 7000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت تولید ژاپنی: یک موفقیت آمیخته با تحول 32
17 صفحه - 17000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
32 صفحه - 32000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین بهره وری ورودی انرژی برای تولید ذرت علوفه ای: یک رویکرد اقتصادسنجی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
5 صفحه - 5000 تومان
طراحی یک سیستم حسابداری
57 صفحه - 6000 تومان
درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع
8 صفحه - 1000 تومان
پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
78 صفحه - 12000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
29 صفحه - 13000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
4 صفحه - 3000 تومان
پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
42 صفحه - 7000 تومان
طراحی یک سیستم پشتیبانی به منظور عملیات نگهداری کانتینرها در پایانه های کانتینری فایل بصورت پاورپوینت
18 صفحه - 4000 تومان
عملکردهای پایه ای یک سیستم مدیریت شبکه
3 صفحه - 1000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر میزان کاهش PH شکمبه ای بر تخمیر شکمبه ای در یک سیستم کشت پیوسته و با جریان دو طرفه
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر همسویی بر موفقیت پیاده سازی یک سیستم اطلاعاتی
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه
22 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
15 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
16 صفحه - 16000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک رویکرد مرز کارآیی برا طراحی سیستم های تولیدی سلولی در یک محیط
19 صفحه - 19000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم کدگذاری بعدهای کشش – واکنشی یک سیستم کلی برای فعل و انفعال زوجها
14 صفحه - 14000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک شاخص ترکیبی جدید از تامین منبع انرژی در سیستم های صنعتی دارای ساختار تولیدی توزیع شده 22
8 صفحه - 8000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - یک الگوریتم نقطه مقابله بدون وقفه برای سیستم های توزیع شده 17
9 صفحه - 9000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم ترافیک هوشمند برای VANET: یک بررسی
8 صفحه - 8000 تومان
طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
32 صفحه - 5000 تومان
فیلم آموزشی روش اجرای قالب های دالانی
5 صفحه - 3000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 8000 تومان
سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
29 صفحه - 3500 تومان
بررسی اجرای ارزشیابی توصیفی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان - روش تحقیق
19 صفحه - 6000 تومان
آشنایی با گچ روش تولید انواع استفاده
35 صفحه - 4500 تومان
درجه ی خلق مشترک مصرف کننده در فرايند تولید محصول جدید روش تحقیق
12 صفحه - 2500 تومان
بررسی عوامل موثر در بهینه سازی دفع ذباله در استان گیلان روش تحقیق
13 صفحه - 2500 تومان
معایب ومحاسن سیستم متمرکز بانکداری چیست - روش تحقیق
14 صفحه - 4000 تومان
ارزیابی سیستم مدیریت یکپارچه- روش تحقیق
16 صفحه - 2500 تومان
ضایعات مادی و غیر عادی در هزینه یابی مراحل به روش fifo فایل به صورت پاورپوینت
31 صفحه - 5000 تومان
بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
32 صفحه - 12000 تومان
بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
88 صفحه - 12000 تومان
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
25 صفحه - 4000 تومان
پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
2 صفحه - 3000 تومان
بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
46 صفحه - 10000 تومان
تصمیم گیر و تعیین خط مشی در کودکان
12 صفحه - 1500 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی در مدیریت
12 صفحه - 1500 تومان
قیمت گذاری کالا ها – خط مشی های قیمت گذاری
26 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 19500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت شرکت از بالا به تاثیر خط مشی کارآفرینان و تضاد فراگیر در شکل گیری ساختار یا تمهیدات مدیریت – شرکت24
39 صفحه - 19500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - خط مشی بروکراسی 17
28 صفحه - 36400 تومان
کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
16 صفحه - 3000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
30 صفحه - 12000 تومان
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی فایل بصورت پاورپوینت
26 صفحه - 4000 تومان
پروژه درس کنترل کیفیت مربوط به کارگاه تولید لباس به همراه نمودارها و جداول
32 صفحه - 6000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های کنترلی - سیستم های کنترل درب های هوشمند7
34 صفحه - 35000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم رباتیک صنعتی با کنترل انطباقی
6 صفحه - 6000 تومان
ساختار عملکرد سیستم کنترل پرواز هواپیما
15 صفحه - 2000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - بهینه سازی تولید بیو دیزل (سوخت دیزلی زیستی) ناهمگن از روغن نخل با کمک امواج مافوق صوت 19
8 صفحه - 8000 تومان
پروژه سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
71 صفحه - 8000 تومان
کاربرد سیستم های تولید همزمان برق و حرارت
20 صفحه - 2500 تومان
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
90 صفحه - 15000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - انجام سیستم های تولید شبکه ای در طراحی زنجیره عرضه
22 صفحه - 22000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
10 صفحه - 10000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مدل نگرشي برای تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک و غیر صادراتی 25
16 صفحه - 16000 تومان
پروژه برق الکترونیک مصرف بهینه با سنسور حرارتی - تشریح سیستم های هوشمند موتورخانه
27 صفحه - 8000 تومان
پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
79 صفحه - 12000 تومان

ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2020 - 2007