موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

موضوع : قانون خدمات کشوری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
قانون خدمات کشوری
تعداد صفحه :
28
قیمت :
13500 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول – تعاریف
گفتار اول: ماده ها
ماده 1 – وزارتخانه
ماده2- مؤسسه دولتی
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
ماده4 - شرکت دولتی
ماده 5- دستگاه اجرائی
ماده 6- پست سازمانی
ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی
ماده 8- امور حا کمیتی
ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
ماده 10- امور زیربنایی
ماده 11- امور اقتصادی
ماده12- سازمان
گفتار دوم :نقد و بررسی
گفتار سوم:الزامات مقررات در باره شرکتهای دولتی در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر
گفتار چهارم :مشکلات قانون خدمات کشوری
گفتار پنجم: نارسايي هاي قانون مديريت خدمات كشوري
بند 1- از نظر شكلي (صوري)
بند 2 - قانون مديريت خدمات كشوري از نظر ماهوي (محتوايي) :
بند 3 - از نظر اجرايي
پیشنهادات و نتیجه گیری
منابع
  مقدمه
قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تاریخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.( http://www.farsnews.com/)
فصل اول - تعاریف
گفتار اول:ماده ها
ماده 1- وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2- مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ، ایجاد شده یا م ی شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.

 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007