جمعه 27 مهر 1397
بازدید امروز : 4094 نفر

موضوع : قانون خدمات کشوری
تحویل در محیط : word

عنوان سفارش :
قانون خدمات کشوری
تعداد صفحه :
28
قیمت :
4500 تومان

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول – تعاریف
گفتار اول: ماده ها
ماده 1 – وزارتخانه
ماده2- مؤسسه دولتی
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
ماده4 - شرکت دولتی
ماده 5- دستگاه اجرائی
ماده 6- پست سازمانی
ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی
ماده 8- امور حا کمیتی
ماده9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
ماده 10- امور زیربنایی
ماده 11- امور اقتصادی
ماده12- سازمان
گفتار دوم :نقد و بررسی
گفتار سوم:الزامات مقررات در باره شرکتهای دولتی در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر
گفتار چهارم :مشکلات قانون خدمات کشوری
گفتار پنجم: نارسايي هاي قانون مديريت خدمات كشوري
بند 1- از نظر شكلي (صوري)
بند 2 - قانون مديريت خدمات كشوري از نظر ماهوي (محتوايي) :
بند 3 - از نظر اجرايي
پیشنهادات و نتیجه گیری
منابع
  مقدمه
قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال ، در تاریخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.( http://www.farsnews.com/)
فصل اول - تعاریف
گفتار اول:ماده ها
ماده 1- وزارتخانه
واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2- مؤسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ، ایجاد شده یا م ی شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود.


ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید

Tel : 09118370377
Email : tahghighnet@yahoo.com
Telegram : @tahghighnet
channel: https://t.me/tahghighchannel
Instagram : tahghighnetinsta
www.tahghigh.net
2018 - 2007